Senzitívne obdobia dieťaťa podľa Montessori

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Odborníci aj učitelia sa zhodujú, že deti prechádzajú senzitívnymi obdobiami, ktoré sú ideálne na učenie sa určitých schopností. Je to príležitosť, ako dieťa podporiť v danej činnosti a „zakotviť“ ju v jej osobnosti. Takéto príležitosti sa totiž už nemusia zopakovať. Už svetoznáma vychovávateľka a učiteľka Maria Montessori zistila, že deti skutočne prechádzajú rôznymi fázami intelektuálneho záujmu a zvedavosti, keď ich fascinujú a priťahujú určité aspekty okolitého prostredia. Vtedy ho treba efektívne využiť a významne tak ovplyvniť vývoj dieťaťa.

Montessori rozlíšila niekoľko rôznych senzitívnych období, ktoré nastávajú od narodenia do veku asi šiestich rokov.  Každé zodpovedá chvíli, keď je dieťa pripravené získať určité konkrétne charakteristiky. Pre lepšie pochopenie uvádza riaditeľ Montessori školy Tim Seldin vysvetlenie: „Senzitívne obdobie je akési nutkanie, ktoré malé dieťa motivuje zamerať sa na určitý aspekt okolitého prostredia a deň čo deň ho skúmať bez toho, aby sa začalo nudiť. Jednoznačne ide o biologický mechanizmus, ktorý je v deťoch zakódovaný a pomáha im rozvíjať zručnosti a schopnosti, čo sú neodmysliteľnou súčasťou nášho ľudského dedičstva,“ píše aj vo svojej knihe Ako vychovať úžasné dieťa metódou Montessori.

 

Senzitívne obdobia dieťaťa podľa Montessori

Senzitívne obdobia sa niekedy nazývajú aj „silné obdobia“. Montessori verila, že je treba ich podporovať nielen kvôli kognitívnemu rozvoju dieťaťa, ale aj preto, aby bolo šťastné.
Ak deti nie sú vystavené správnym zážitkom a podnetom v správnom čase, príležitosť pominie. Zručnostiam sa môže dieťa naučiť aj napriek tomu, ale bude si to vyžadovať roky tvrdej práce a nácviku. To je napríklad aj dôvod, prečo je pre dvoj- a trojročné deti v senzitívnom období pre skúmanie jazyka relatívne jednoduché naučiť sa jednu alebo viac rečí, ale v dospelosti je to pre väčšinu z nás oveľa náročnejšie.

 

Od narodenia do 6 rokov

montessori pohyb• Pohyb od narodenia do jedného roku

Náhodné pohyby vášho dieťaťa začínajú byť koordinované a vedomé, učí sa veci uchopiť, dotýkať sa ich, otočiť sa, udržať rovnováhu, liezť a chodiť.

• Jazyk od narodenia do šiestich rokov

Dieťa od narodenia vydáva zvuky, džavoce a postupne napreduje od bľabotania k slovám, slovným spojeniam a napokon k vetám.

montessori poriadok

• Poriadok od pol roka do štyroch rokov

Toto štádium charakterizuje túžba dieťaťa po rutine, dôslednosti a opakovaní tých istých rituálov. Všetko musí mať svoje miesto.

• Malé predmety od jedného do štyroch rokov

Dieťa miluje hru s malými predmetmi a všíma si drobné detaily, pretože koordinácia oka a ruky je už veľmi precízna.

• Nácvik na nočník od 18 mesiacov do troch rokov

Ako sa nervový systém rozvíja a integruje, dieťa postupne získava kontrolu nad močovým mechúrom a črevami.

• Hudba od dvoch do šiestich rokov

Pokiaľ bude hudba súčasťou každodenného života vášho dieťaťa, prejaví spontánny záujem o tóny, rytmus a melódiu.

výchova detíPrečítajte si tiež
Výchova detí. 7 trikov, ako si s nimi poradiť.

 

montessori láskavosť

• Láskavosť a zdvorilosť od dvoch do šiestich rokov

Dieťa rado napodobňuje správanie. Zdvorilosť a ohľaduplnosť sa tak môžu stať súčasťou jeho osobnosti.

• Zmysly od dvoch do šiestich rokov

Zmyslové vzdelávanie sa začína narodením, ale od dvoch rokov bude vaše dieťa zmyslovými vnemami priam pohltené (obrazy, zvuky, dotykové vnemy, chute a pachy).

• Písanie od troch do štyroch rokov

Maria Montessori zistila, že učenie sa písaniu predchádza čítaniu a začína sa pokusmi opakovať písmená a číslice ceruzkou na papier.

montessori čítanie

• Čítanie od troch do piatich rokov

Deti preukazujú spontánny záujem o symboly a zvuky, ktoré reprezentujú – čoskoro dokážu dať dokopy celé slová.

• Priestorové vnímanie od štyroch do šiestich rokov

Deti postupne začínajú lepšie chápať priestorové vzťahy a dokážu vyriešiť aj zložitejšie skladačky.

• Matematika od štyroch do šiestich rokov

Maria Montessori objavila spôsob, ako deti v senzitívnom období pre vnímanie čísel a množstva zoznámiť s matematikou.

 

Prečo senzitívne obdobia do šiestich rokov?

Práve počas nich sa totiž detský mozog vyvíja rýchlejšie ako v ktoromkoľvek období detstva či puberty. Je mimoriadne citlivý na okolie a je naprogramovaný osvojiť si mnohé schopnosti. Je zaujímavé, že Maria Montessori pozorne sledovala deti od narodenia do šiestich rokov, aby zistila, akým spôsobom sa vyvíjajú. A o viac než sto rokov boli jej závery potvrdené novými technikami používanými na výskum mozgu malých detí.
„Magnetická rezonancia odhalila, že vyvíjajúci sa mozog odpovedá na intelektuálne a zmyslové podnety vytváraním neurónových spojení a budovaním trvalých komplexných sietí. Ak sú deti v tomto veku v správnom prostredí a dostane sa im patričnej podpory a príležitostí, učia sa celkom prirodzeným spôsobom,“ píše Tim Seldin vo svojej knihe Ako vychovať úžasné dieťa metódou Montessori.


Zdielať

About Author

Komentáre sú uzavreté.