Author Eva Medzihorská

Eva Medzihorská

Vyštudovala mediálne štúdia a žurnalistiku v Brne na Masarykovej univerzite. Striedavo žije v zahraničí a na Slovensku. Keď nepíše články, tak sa vzdeláva v digitálnom marketingu, grafike a číta knihy alebo grafické novely. Má rada dobré jedlo a ľudí, ktorí milujú cestovanie a život.