Spišský Jeruzalem. Unikátny koncept na Spiši pripomína staroveký Jeruzalem

Pinterest LinkedIn Tumblr +

V Spišskej Kapitule, v oblasti nazývanej Pažica, sa zachoval na Slovensku unikátny krajinársky a urbanisticko-architektonický koncept. Pozoruhodnú „symbolickú krajinu“ historického a duchovného významu znovuobjavili krajinári a historici v 21. storočí.
„Akoby až magickú silu miesta v okolí Spišskej Kapituly, tunajšieho genia loci (ducha miesta), znásobuje jedinečná kalvária typu Jeruzalem, ktorá je simuláciou miest spojených s utrpením a smrťou Ježiša Krista,” rozpráva Juraj Kucharík, ktorý sa na toto úžasné miesto vybral. V spolupráci s časopisom Krásy Slovenska vám prinášame jeho reportáž, ktorá môže byť výborným tipom na najbližší výlet. V poslednom období sa totiž podarilo oživiť dávnu tradíciu, aj preto lokalita dostala výstižné pomenovanie Spišský Jeruzalem.

Unikátna baroková kalvária
mapa Spišský Jeruzalem staroveký JeruzalemNa prvý pohľad sa na území v okolí Spišskej Kapituly nachádza niekoľko kaplniek a menších sakrálnych objektov, ktoré sú rozmiestnené akoby náhodne a nelogicky. Výskumy začaté v roku 2002 však odhalili, že toto usporiadanie má hlbší zmysel a odkaz. Ide o barokovú kalváriu inšpirovanú starovekým Jeruzalemom, jeho mapou, ktorá je v krajine v oblasti Pažice umiestnená v reálnej mierke. Vytýčené body pripomínajú utrpenie a ukrižovanie Ježiša Krista.
Kalvária vrcholí návrším Sivá Brada predstavujúcim Golgotu.
Vpravo vyššie je mapa Spišského Podhradia a okolia z 18. storočia. Pôdorys historického Jeruzalema.

 

Spišský Jeruzalem

Vznik súboru, ktorý je dnes známy ako Spišský Jeruzalem, ovplyvnilo viacero udalostí. Začiatkom 17. storočia bola väčšina obyvateľov Spiša, tunajšie kostoly a školy, pod vedením protestantov. Ohniskom katolíkov ostala Spišská Kapitula, sídlo prepošta a kolegiálnej kapituly. Jedným z „nástrojov“ protireformácie na našom území bolo pôsobenie jezuitskej rehole.

S činnosťou začali aj na Spiši a v roku 1646 daroval spišský prepošt jezuitom dom v Spišskej Kapitule. Podporovali tiež výstavbu novej kalvárie, ktorá ako model ďalekého Jeruzalema v životnej veľkosti bola dokonalou kulisou na slávenie pašiových hier i mystérií usporadúvaných jezuitmi pre zvýšenie emotívneho zážitku veriacich.

Iniciátorom výstavby Spišského Jeruzalema bol spišský prepošt, horlivý rekatolizátor, Juraj Bársony. V roku 1666 začali uprostred Pažice s výstavbou Kaplnky sv. Rozálie, ktorá v budúcej koncepcii Jeruzalema mala predstavovať Herodesov palác. Postavili ju na pamiatku morovej epidémie z roku 1662.
V roku 1669 postavili Kaplnku sv. Františka Xaverského a v roku 1675 Kaplnku sv. Kríža na Sivej Brade.

Spišský Jeruzalem - 3 kaplnky

1. Kaplnka sv. Rozálie. V koncepcii kalvárie predstavuje Herodesov palác.
2. Jeruzalemské hradby. Božie muky. Sedem kamenných stĺpov po okraji Pažice postavili v roku 1675.
3. Kaplnka sv. Kríža. Stojí na návrší Sivá Brada a pochádza z roku 1675. Z dôvodu nárastu počtu pútnikov kaplnku v 18. storočí zväčšili a prestavali. Hlavné procesie sa uskutočňovali na sviatok Nájdenia sv. Kríža a na sviatok Povýšenia sv. Kríža. Tradícia miesta ako Golgoty Spišského Jeruzalema je dodnes živá.

 

Sedem božích múk

V rovnakom období postavili aj sedem kamenných stĺpov (božích múk) po okraji Pažice predstavujúcich hradby Jeruzalema. Tým ukončili základný okruh kalvárie. Výstavbu prerušil odchod prepošta Bársonyho, ktorého ustanovili za jágerského biskupa. V druhej polovici 19. storočia vysadili na Pažici borovice čierne, ktoré v Spišskom Jeruzaleme pripomínajú cédre v okolí skutočného Jeruzalema.

Postupný úpadok stavieb dovŕšilo obdobie socializmu v druhej polovici 20. storočia. Záujem o do zabudnutia upadnutú kalváriu „naštartoval“ až rok 2002. Vďaka výskumom krajinárov a historikov sa podarilo objaviť a obnoviť tradíciu tzv. Spišského Jeruzalema.

Spišský Jeruzalem - 3 kaplnky

4. Posledná večera, ustanovenie Eucharistie. Katedrála sv. Martina.
5. Kaplnka sv. Jána Nepomuckého. S výstavbou rokokovej kaplnky začali v roku 1765. Či ju postavili v súvislosti s budovaním Spišského Jeruzalema, dnes nevieme. V kaplnke sa na stene nachádza nápis zdôrazňujúci výber sv. Jána Nepomuckého ako jej patróna.
6. Ježiš pred veľkňazom Kaifášom a pred veľradou. Biskupský palác.

časopis Krásy Slovenska

Text pre Krásy Slovenska: Juraj Kucharík
Foto: Juraj Kucharík, Ing.Mgr.Jozef Kotulič/Wikimedia
V spolupráci s časopisom Krásy Slovenska – 96.ročník, číslo 7-8/2019.
Ak máte záujem odoberať časopis, kliknite si na PREDPLATNÉ.


Zdielať

About Author

Milan Buno

Vyše 20 rokov píšem texty a články. Vymýšľam slogany a pripravujem zadania na webstránky. Robil som moderátora v Slovenskom rozhlase, Twiste a Rádiu Okey. Redaktora v Slovenskej televízii. Písal som pre SME, Hospodárske noviny a časopisy ako Markíza, Zdravie, Život ai.

Komentáre sú uzavreté.