Čo robiť, ak vaše dieťa neprijali na strednú školu? Vzor odvolania

Pinterest LinkedIn Tumblr +

V máji žijú tisíce rodičov prijímačkami svojich detí na stredné školy. Gymnáziá, osemročné gymnáziá, stredné odborné školy, konzervatóriá, či školy umeleckého priemyslu. V prvej polovici mája boli 4 hlavné termíny prijímacích pohovorov a následne postupne dostávajú uchádzači, resp. rodičia informáciu o výsledkoch. Niekde už kolujú neoficiálne výsledky, tie oficiálne dostane každý uchádzač písomne. Čo robiť, ak vaše dieťa neprijali na strednú školu? Prípadne na tú, kam chcelo ísť najviac? Ako podať odvolanie, dokedy a ako má vyzerať?

Výsledky prijímacích pohovorov

Výsledok prijímačiek uverejňujú stredné školy na svojich internetových stránkach a na výveskách školy. Po zverejnení výsledkov sú rodičia vyzvaní, aby zapísali svoje dieťa na zvolenú školu, ak bolo úspešné a aj prijaté. Žiak totiž môže byť úspešný, spraví prijímačky, ale vzhľadom na obmedzený počet prijímaných študentov sa nezmestí „nad čiaru“.

Čiže v lehote, ktorú stanoví škola musíte svoje dieťa zapísať na danú školu. Ak to neurobíte, nestihnete, zabudnete – považuje sa to za nezáujem a uvoľnené miesto dostane ďalší žiak v poradí. Takže choďte na danú strednú školu, vyberte zápisný lístok a vypíšte ho.
Alebo si stiahnite POTVRDENIE O NASTÚPENÍ žiaka na štúdium zo stránky Ministerstva školstva, vyplňte a doručte danej škole.

Nespravil som prijímačky. Čo teraz?

Najhoršie je, ak vaše dieťa neurobí prijímacie pohovory, pretože nezískalo dostatočný počet percent. Jednotlivé testy musí žiak urobiť minimálne na 50%.
V takom prípade je šanca na prijatie takmer nulová, nemáte nárok na prijatie na danú školu a veľké šance nemáte ani s odvolaním. Jediná možnosť je, že je dostatok miesta, viacerí úspešní žiaci sa rozhodnú pre iné školy a tak sú prijímaní žiaci aj „pod čiarou“.

Môže sa stať aj to, že vaše dieťa išlo na 4 prijímacie pohovory, ale neprijali ho ani na jednu školu. V tom prípade si uchádzač podáva ďalšiu prihlášku na štúdium na strednú školu, ktorú potvrdila základná škola, ktorú navštevuje.

dieťa neprijali na strednú školu

Spravil som prijímačky, ale nevzali ma

Nepríjemné a poriadne to zamrzí – hoci sa vaše dieťa učilo, snažilo, spravilo prijímacie pohovory, napriek tomu ho neprijali z kapacitných dôvodov. Jednoducho nie je dostatok miesta a tak sa na danú školu dostane len polovica, či dve tretiny úspešných uchádzačov.

Ak bolo vaše dieťa úspešné, ale neprijali ho, môžete sa odvolať. V každom rozhodnutí o neprijatí je aj informácie o tom, dokedy sa možno proti rozhodnutiu odvolať. Dobre si to pozrite a začnite konať. Zvyčajne je to do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia.

Následne riaditeľ školy preskúma odvolania. Podľa počtu uvoľnených miest a dôvodov odvolaní vydá nové rozhodnutie, prípadne potvrdí svoje pôvodné rozhodnutie.

Tu si môžete stiahnuť VZOR ODVOLANIA, ktorý stačí vyplniť a doručiť na školu. Je dobré pripojiť aj konkrétny dôvod, prečo by malo byť dieťa prijaté. Odvolať sa môžete na nedostatok miesta, nerovnaké podmienky uchádzačov, zlé spočítanie bodov pri spätnej kontrole, alebo napríklad, že testovacie otázky neladili s vopred deklarovaným obsahom.

Pozrite si video MaTYkára o prijímačkách a odvolaní.

 

Prijali ma na viaceré školy

To je najlepší prípad, ak žiak uspeje na viacerých stredných školách a prijmú ho na dve, či viaceré. V tom prípade sa rozhodnite, na ktorú školu pôjdete a ďalšej, či ďalším školám dajte vedieť, že neakceptujete ponuku na prijatie. Ide o serióznosť a tiež ústretovosť voči ďalším uchádzačom, ktorí čakajú na možné prijatie.

Ak vaše dieťa robilo prijímačky na dve stredné školy, nevzali ho na prioritnú školu, ale len na tzv. „záložnú“, buď prijmete toto rozhodnutie alebo môže dieťa ísť na druhé kolo prijímacích skúšok. Ďalší termín na vykonanie skúšky na nenaplnený počet miest pre žiakov, ktorých možno prijať do tried prvého ročníka okrem stredných škôl s osemročným vzdelávacím programom je 20. jún 2023.

ako sa pripraviť na skúškyPrečítajte si tiež
7 tipov, ako sa dobre pripraviť na skúšky a písomky.

Zdroj a foto: minedu.sk, LepšíDeň.sk, Freepik.com


Zdielať

About Author

Dana Bunová

Mám dlhoročné skúsenosti v marketingu na strane klienta, ako aj s prácou v reklamných agentúrach. Píšem o rôznych témach, oblastiach, ale najmä pre ženy.

Komentáre sú uzavreté.