Na pracovnom pohovore sa budú pýtať na vaše soft skills. Čo to znamená a ako odpovedať?

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Chystáte sa na pracovný pohovor a chcete sa čo najlepšie pripraviť? Určite si zisťujete o danej firme, jej fungovaní, snažíte sa predvídať otázky, na ktoré by sa vás mohli spýtať. Čoraz častejšie sa však na pracovnom pohovore pýtajú na vaše hard a soft skills, čiže tvrdé a mäkké zručnosti. Čo to presne znamená, aké sú to zručnosti a ako sa na to pripraviť?

Hard skills a soft skills

Soft skills, čiže mäkké zručnosti, sú osobné vlastnosti a zručnosti, ktoré sú dôležité pre úspech v práci a v živote vo všeobecnosti.
Na rozdiel od hard skills, ktoré sú technické znalosti a zručnosti špecifické pre dané zamestnanie, soft skills sú prenosné a dajú sa uplatniť v rôznych kontextoch. Sú kľúčové pre úspech v práci, aj vo vzťahoch s ostatnými ľuďmi, v tomto prípade s kolegami, či nadriadenými. Aj preto sa budú na pohovore o to zaujímať.

Najdôležitejšie soft skills

Mäkkých zručností je veľa, ale toto sú asi tie najdôležitejšie. Nižšie si povieme, ako sa na ne pripraviť.

ikona lupaKomunikácia: Ide o schopnosť jasne a efektívne komunikovať, verbálne aj neverbálne. Dnes sa veľká časť deje digitálne, cez e-maily, chaty, whatsappy, skype, či teams. No práve tam treba prejaviť empatiu, vedieť odhadnúť kľúčové body a správne reagovať.

ikona lupaTímová spolupráca: Schopnosť efektívne spolupracovať s ostatnými na dosiahnutí spoločných cieľov. Najmä dnes sa ide na výkon, individuality sa snažia presadiť možno aj na úkor kolegov.

ikona lupaZákaznícka skúsenosť je zručnosť nájsť efektívny, a pritom osobný a ľudský prístup k zákazníkom. Soft skills ako empatia, porozumenie potrebám zákazníkov a schopnosť riešiť ich problémy sú kľúčové takmer pre každého zamestnávateľa.

ako uspieť na pracovnom pohovorePrečítajte si tiež
Užitočné tipy, ako uspieť na pracovnom pohovore.

ikona lupaFlexibilita a prispôsobivosť je ďalšia neoceniteľná zručnosť, pretože v dnešnej dobe sa všetko veľmi rýchlo mení a ak chceme obstáť v konkurencii, musíme sa učiť nové veci. Musíme vedieť rýchlo a správne reagovať na nové situácie. Patrí sem aj tvorivé myslenie, či rýchle učenie nových úloh.

ikona lupaRiešenie problémov je ďalšie dôležitá mäkká zručnosť, ktorá znamená schopnosť identifikovať problémy, následne ich analyzovať a napokon nachádzať riešenia.

ikona lupaVedenie tímu je v súvislosti s predošlou zručnosťou rovnako dôležité – schopnosť riadiť ľudí, zadávať im správne úlohy, motivovať ich a prípadne kontrolovať. Tiež riešiť prípadné konflikty a posilňovať vnútornú dynamiku, aby ste napredovali a dokázali riešiť stále náročnejšie úlohy.

Ďalšie podstatné soft skills:

  • Kritické myslenie je schopnosť hodnotiť informácie a robiť informované rozhodnutia.
  • Kreativita, čiže schopnosť generovať nové nápady a riešenia.
  • Zodpovednosť, čo znamená schopnosť brať na seba zodpovednosť za svoje činy a plniť sľuby.
  • Time management, čiže vedieť efektívne riadiť svoj čas a plniť úlohy včas.

na-pracovnom-pohovore-soft-skills

Na pracovnom pohovore

Preskúmajte najskôr požadované soft skills pre pozíciu. Prečítajte si pozorne popis práce a skúste odhadnúť, zistiť, aké soft skills sú pre danú pozíciu dôležité.

Potom si pripravte príklady. Premýšľajte o situáciách z vášho predchádzajúceho zamestnania alebo zo života, kde ste preukázali požadované soft skills. Premyslite si, ako ste reagovali na danú situáciu, ako ste ju riešili a prečo môže byť užitočná pre danú firmu/pozíciu.

Na samotnom pracovnom pohovore buďte sami sebou. Áno, je dôležité prezentovať sa v tom najlepšom svetle, ale niekedy to môžete prehnať, alebo to človek na druhej strane odhalí a skôr vám to uškodí. Nebuďte nervózni a nepokúšajte sa napodobňovať niekoho, kým nie ste.

Dôležité je precvičovať si odpovede. Nehovorte si, že nejako to poviem, vykecám sa z toho, veď viem, čo asi chcem povedať. Precvičte si odpovede na bežné otázky týkajúce sa soft skills, prípadne si to vyskúšajte s priateľom alebo s niekým z rodiny.

dobrý dojem na pohovorePrečítajte si tiež
Ako urobiť dobrý dojem na pracovnom pohovore?

Zdroj a foto: LepšíDeň.sk, Freepik.com, Vecteezy.com


Zdielať

About Author

Komentáre sú uzavreté.