Zostavte si rodokmeň a pochopte rodinnú históriu

Pinterest LinkedIn Tumblr +

V USA je pátranie po svojich predkoch doslova biznisom. Existujú tam firmy živiace sa komerčným vyhľadávaním predkov. V Európe poznáme svoje korene menej (vyhľadávajú sa najmä kráľovské a šľachtické súvislosti) a na Slovensku je genealógia ešte de facto v plienkach. V posledných rokoch sa však digitalizuje oveľa viac dokumentov a aj ľudia sa viac zaujímajú o svoju minulosť. V podstate každý Slovák si vie zostaviť zoznam členov svojej rodiny, ktorý zahŕňa až 100 osôb.
Ak si chcete zostaviť rodokmeň, môžete začať v rodinných archívoch a pri spomienkach starých rodičov.

Dnes už ale našťastie nie sme odkázaní na pátranie v papierových telefónnych zoznamoch, archívoch, rôznych dokumentoch. Celé nám to výrazne uľahčuje internet. Existujú rôzne vyhľadávacie služby, užitočné nástroje ako sa dopátrať k tomu, čo chcete.
Obvykle sa v súčasnosti genealogický prieskum začína na stránke FamilySearch, čo je najväčšia databáza údajov. Nižšie si ju priblížime, aj ako funguje vyhľadávanie.

Ponúkame prehľad najzaujímavejších služieb zameraných na vyhľadávanie ľudí, ako ich pripravili Juraj Snopek a Marek Tettinger, autori vynikajúcej knihy Ako si zostaviť rodokmeň.
Tieto vyhľadávače a služby vám umožnia spojiť sa s príbuznými, priateľmi, so spolužiakmi zo školy alebo vyhľadať niekoho z vašich predkov.

 

Zostavte si rodokmeň – tipy na stránky

Predstavíme vám veľa stránok a zdrojov, kde môžete skúsiť hľadanie. Na niektorej to pôjde lepšie, na inej nie.

ikona rodokmeň

Hneď na úvod odporúčame slovenskú Univerzitnú knižnicu a jej portál digitalna.kniznica.info, ktorá obsahuje takmer 90-tisíc naskenovaných periodík. „Kedysi sa do novín dostalo naozaj všetko, je to fantastický materiál, najmä z toho obdobia, keď boli noviny jediným médiom,“ tvrdí rakúsky spisovateľ Martin Pollack, autor knihy Smrť v bunkri. Na jej základe vznikol film Tlmočník o pátraní po vlastnej rodinnej histórii.

Pipl je asi najkomplexnejšia služba zameraná na vyhľadávanie ľudí. Funguje ako pomyselná nadstavba nad vyhľadávačom Google, dokáže však získané informácie o človeku pekne zatriediť a upratať.
Vie vyhľadávať ľudí podľa mena, priezviska a oblasti, v ktorej žije. Služba Pipl prehľadáva profily ľudí na sociálnych sieťach, internetové stránky i dokumenty, v ktorých sa objavuje spomínaná osoba.

rodokmeň pipl

Internet Archive je najväčšia digitálna knižnica na svete. Obsahuje 273 miliárd dokumentov z viac ako 361 miliónov internetových stránok, pričom jej objem rastie o 500 miliónov dokumentov týždenne. Ponúka trvalé uloženie a prístup k cenným digitálnym zbierkam a digitálnym materiálom, ako sú napríklad internetové stránky, hudba, filmy, videozáznamy a niekoľko miliónov oskenovaných kníh.
Archív umožňuje verejnosti nahrávanie a sťahovanie digitálneho materiálu zo svojich serverov, pričom kompletný prístup je bez akýchkoľvek obmedzení a bezplatný. Internet Archive je jedným z najväčších projektov digitalizácie kníh.

archive internet rodokmeň

 

ikona rodokmeňNajznámejšia stránka FamilySearch

Skutočnosť, že cirkevné matriky boli nasnímané na mikrofilmy, umožnilo Genealogickej spoločnosti Cirkvi Ježiša Krista Svätých neskorších dní ich postupnú digitalizáciu.
Neskôr začala digitalizované záznamy zverejňovať na internete na svojej genealogickej stránke FamilySearch.

Digitalizácia a zverejnenie matrík na internete viedli k ďalšiemu kroku uľahčujúcemu pátranie na internete. Týmto krokom je proces nazývaný indexácia.
Indexácia záznamov znamená prepisovanie ich základných údajov tak, aby boli vyhľadávateľné cez interný vyhľadávač stránky. Indexáciu záznamov pre stránku familysearch.org vykonávajú dobrovoľníci, tzv. indexeri. Ich výstupy prechádzajú dvojitou kontrolou tzv. patrónov. Až potom sa tieto indexy zverejňujú.

rodokmeň

 

Ako funguje vyhľadávanie

Výborne ho popísali Marek Tettinger a Juraj Snopek v knihe Ako si zostaviť rodokmeň.
Na stránke FamilySearch máme vyhľadávacie polia na hľadanie v slovenských matrikách. K tejto stránke sa dostaneme postupne aj z titulnej stránky www.familysearch.org. V záhlaví sa nastavíme na slovo „Search“ a v podmenu, ktoré sa objaví, klikneme na „Records“.
Zobrazí sa stránka na presnejšiu špecifikáciu oblasti, v ktorej chceme vyhľadávať.
Vpravo hore je interaktívna mapa sveta, na ktorej kliknite na Európu. Objaví sa Úvodná stránka rolovací zoznam s krajinami, v ktorom vyhľadáte Slovensko (Slovakia). Zobrazia sa základné údaje o databázach (kolekciách) záznamov týkajúcich sa Slovenska.

Nižšie uvidíte prvé dve databázy, ktoré sú celosvetové databázy hrobov, no hľadanie v nich pre nás v tejto chvíli nemá význam. Sú to databázy BillionGraves Index a Find a Grave Index.

Pod týmito databázami je nami hľadaná kolekcia s názvom Slovakia Church and Synagogue Books, 1592 – 1935, teda knihy, resp. matriky katolíckych a protestantských cirkví a židovskej náboženskej obce. Úplne dole je odkaz na súpis z r. 1869 (pozri kapitolu Súpisy, urbáre a sčítania obyvateľstva ako genealogické zdroje) – Slovakia Census, 1869.

priezvisko a jeho pôvodPrečítajte si tiež
Viete, aký pôvod má vaše priezvisko?

Po kliknutí na odkaz „Slovakia Church and Synagogue Books, 1592 – 1910“ sa dostávate k stránke, na ktorej máte dve možnosti:

  • vyhľadávať oindexované matričné záznamy zo Slovenska prostredníctvom vyhľadávacích polí;
  • prejsť k listovaniu matričnými záznamami v konkrétnej farnosti (teda prezeranie obrázkov) kliknutím na odkaz celkom dole „Browse through 1 624 867 images“.

Následne môžete vyhľadávať. Odporúčame zadávať meno a priezvisko v latinskej alebo maďarskej podobe. Pre presnejšie vyhľadanie si rozkliknite „Birth“ a do poľa „PLace“ zadajte názov farnosti, v ktorej matrikách vyhľadávate.
Ak pri výsledku vyhľadávania nie je vpravo ikona fotoaparátu, nie je k dispozícii digitalizovaná snímka matriky, a preto budete musieť navštíviť príslušný archív.

Tip na presnejšie vyhľadávanie
Odporúčame do vyhľadávacích polí zadávať tzv. zástupné znaky.
V počítačovom prostredí „*“ (hviezdička/násobenie) zastupuje ľubovoľné množstvo znakov (vrátane žiadneho) a „?“ (otáznik) zastupuje práve jeden znak a platia aj na stránke familysearch.org.
To znamená, že pokiaľ hľadám meno Sojka, nemusím hľadať a opakovane zadávať Sojka, Szojka, Soika, Szoika, ale môžem zadať „s*o?ka“ a uvedené mená budú zahrnuté vo výsledkoch vyhľadávania. Netreba však zabúdať, že v tomto prípade výberu vyhovujú aj mená ako Sroka, Slopka, Szlanioska atď.

 

ikona rodokmeňDomáce online zdroje

Stratené matriky na východnom Slovensku – stránky profesionálneho bádateľa Rudolfa Pavloviča.

Genealogy Slovakia je genealogická stránka Juraja Čisárika zameraná najmä na východné Slovensko s indexom obyvateľov a záznamami o sobášoch.

RadixIndex je skvelý nástroj na pátranie po informáciách z bývalého Uhorska. Časť informácií je dostupná bezplatne, za zvyšok zaplatíte približne 30 €.

Šľachta je stránka zameraná na históriu šľachty na Slovensku. V databáze sú informácie o 1 249 rodoch, 307 erboch, 1 255 pečatiach a možno aj niečo o vašich predkoch.

rodokmeň šľachta

 

ikona rodokmeňCintoríny online

Virtuálne cintoríny a genealógia. Mohli ste tu nájsť vašich príbuzných cez ich hrob. Na prvý pohľad bizarné, na pohľad druhý skvelý pomocník. Stránka však momentálne kvôli GDPR nefunguje, autor Ján Vlček ju musel pre nejednotnosť právnych názorov stopnúť.

Cintoríny je sesterský projekt. Obsahuje hroby, ktoré nenájdete na Virtuálnych cintorínoch a naopak, takže bolo výborné skúsiť oba weby. Aj tento je však kvôli GDPR pozastavený.

Virtuálny online cintorín obsahuje 417 cintorínov, 233 tisíc záznamov o hrobových miestach a 395 tisíc záznamov o zosnulých. K dispozícii sú fotografie náhrobných kameňov.

Find a Grave – hľadaj hrob nie je morbídna spoločenská hra, ale sľubuje vyhľadávanie v zozname hrobov v USA a v Európe. Medzi vybratými krajinami je aj Slovensko a okolie. Aj tu však platí, že najlepšie sú naplnené databázy USA a krajín, ktoré nemali výrazne pohnuté dejiny politicko-spoločenskými zmenami.

rodokmeň

 

ikona rodokmeňAk hľadáte arizátorov, eštebákov a ich obete

Pri skladaní rodokmeňa svojej či cudzej rodiny človek občas narazí na momenty, keď sa súkromné príbehy ľudí miešali s udalosťami, ktoré hýbali celou spoločnosťou. Jednotlivci menili svoj osud – občas vlastným rozhodnutím, občas len ako obete pohybu, ktorý pohol kultúrami celých národov a kontinentov.
Na to mysleli aj Snopek-Tettinger, ktorí ponúkajú vo svojej knihe pár tipov.

Skvelý nástroj, ako zistiť viac v tejto oblasti, ponúka stránka Ústavu pamäti národa. Tá ponúka rozsiahle databázy s vyhľadávaním priamo na internete. Samozrejme, pre detailnejšie informácie budete musieť navštíviť priamo archív ÚPN.
Ústav pamäti národa ponúka databázy užitočné aj pre genealógov:

Likvidácie podnikov Židov 1941 – 1942. Okrem názvu podniku a predmetu podnikania je tu zaujímavá kolónka „Meno a priezvisko likvidátora“.

Arizácie podnikov Židov – v databáze zistíte, kto bol pôvodný majiteľ (prevoditeľ), ale aj kto bol arizátor (prejímateľ). Pojmom arizácia sa označuje vyvlastnenie a prevod majetku Židov na Nežidov (v dobovej terminológii „árijcov“).

Zoznam osôb odvlečených do gulagov obsahuje mená 7 422 odvlečených československých občanov, pričom najväčšiu časť z nich tvorili Slováci. Početnejšie zastúpenie mali aj príslušníci ruskej, rusínskej a ukrajinskej národnosti. Väčšina deportovaných bola umiestňovaná v táboroch nútených prác na Donbase a Kaukaze, kde väzni pracovali v baniach, na stavbách, v priemysle a v lesoch.

Registračné protokoly agentúrnych a operatívnych zväzkov Štátnej bezpečnosti.
Krajská správa ZNB – Správa ŠtB Košice, Banská Bystrica a Bratislava, KS-MV Nitra, II. správa ZNB (podľa územnosprávneho členenia pred rokom 1989). Osobou evidovanou ako spolupracovník ŠtB bola osoba, ku ktorej bol Štátnou bezpečnosťou evidovaný zväzok v kategóriách rezident, agent, informátor, držiteľ prepožičaného bytu alebo držiteľ konšpiračného bytu.

priezvisko príbuzenské vzťahyPrečítajte si tiež
Príbuzenské vzťahy. Názvy a pomenovania príbuzných.

 

ikona rodokmeňDatabázy vysťahovalcov

Do začiatku druhej svetovej vojny emigrovalo do Spojených štátov trištvrte milióna Slovákov. Ďalšie desaťtisíce odišli do Kanady a do Južnej Ameriky, najmä do Argentíny. Dôvod bol jednoduchý – na jednej strane zhoršujúca sa ekonomická situácia doma a na druhej strane fakt, že Amerika ponúkala aj nekvalifikovanej pracovnej sile niekoľkonásobne vyššiu mzdu.

„Vzhľadom na množstvo vysťahovalcov sa do Nového sveta vybral možno aj niekto z vašich predkov. Slováci cestovali do Ameriky najmä cez prístav v Brémach, tí, čo šli načierno, volili prístav v Hamburgu. V tejto súvislosti je dobré skontrolovať evidencie prisťahovalcov Imigračného úradu na Ellis Islande v New Yorku, kadiaľ prešli všetci prisťahovalci, čo prišli do USA,“ radia autori knihy Ako si zostaviť rodokmeň.

Tu je niekoľko tipov na vyhľadávacie stránky:

MyHeritage ponúka imigračné a cestovné záznamy putovania vašich prisťahovaleckých predkov a ich kroky k získaniu občianstva v novej domovine.

Databáza vysťahovalcov Ellis Island je bezplatná databáza vari všetkých, čo prešli cez prístav New York. Pri vyhľadávaní treba mať na pamäti, že ľudia prichádzajúci zo Slovenska budú mať ako krajinu pôvodu pravdepodobne uvedené Maďarsko (Hungary), prípadne Československo (Czechoslovakia).

Pasažierske listy prístavu Brémy – tu možno vyhľadávať podľa priezvisk, ale treba si dať pozor na to, že mnohé slovenské priezviská môžu byť skomolené, preto treba skúsiť viaceré varianty.

Databáza pricestovaných do Argentíny je bezplatné vyhľadávanie v databázach emigrantov do Argentíny, stránka je v španielčine, rovnako ako výsledky vyhľadávania.

 

ikona rodokmeňĎalšie zahraničné online zdroje

Ancestry je jeden z najväčších hráčov na trhu s platenými genealogickými dátami pri pátraní v minulosti. Web ponúka 14-dennú skúšobnú lehotu, potom sa za väčšinu relevantných informácií platí.

FootNote sľubuje vyhľadávanie vo viac ako 56 miliónoch historických dokumentov.


Zdielať

About Author

Komentáre sú uzavreté.