Hrad Zborov. Mohutná zrúcanina s krásnymi výhľadmi

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Neďaleko Bardejova na severovýchodnom Slovensku sa na zalesnenom kopci nachádza zrúcanina hradu Zborov, nazývaného aj Makovica. Pôvodne gotický hrad mal chrániť uhorsko-poľskú cestu. Celý hrad postavili zväčša z pieskovca, časti kameňov sú spájané vápennou maltou. Trasa na hrad vedie cez alej prastarých dubov a hradný kopec vyhlásili za štátnu prírodnú rezerváciu práve kvôli niekoľko-storočným dubom.

Hrad sa konečne opäť prebúdza, prebiehajú na ňom rekonštrukcie a vždy vidieť kus práce, ktorá napreduje. Pri vstupe sa zvyknú nachádzať kopy piesku a vedierka, takže môžete prispieť svojimi rukami – naplňte vedierko a vyneste hore.
Mohutná zrúcanina zdola nevyzerá tak veľkolepo, no keď vyjdete hore, možno vás prekvapí. Nájdete tam aj upravené ohniská, takže môžete si opiecť špekáčiky, slaninku a dokonca je tam povolené stanovať. No a výhľady z hradu stoja tiež za to!

Ako sa dostať k hradu?

hrad Zborov na mapeNajskôr sa potrebujete dostať do Bardejova a to z diaľnice D1 choďte cez Prešov na sever smer Šarišské Michaľany, Sabinov, Lipany, za Ľubotínom vpravo na Čirč popri rieke Poprad a hraniciach s Poľskom. Cez Gerlachov prejdete do Bardejova a potom na sever do Zborova.
Kratšia, ale trošku horšia cesta vedie z Prešova cez Kapušany, Demjatu, Raslavice a Kobyly do Bardejova.

Samotný výstup odporúčame začať z rovnomennej obce a rázcestia Zborov-podhradie, ktoré nájdeme na južnom okraji obce. Z rázcestia sledujeme okrem žltej značky aj zelené značky náučného chodníka, ktoré nás spoľahlivo privedú až k zrúcanine hradu Zborov.

Výlet na hrad môžeme absolvovať aj z Dlhej Lúky, ako radia autori knihy Hrady pre deti, Viera Poláková a Daniel Kollár. Odtiaľ tiež sledujte okrem žltej značky aj zelenú značku náučného chodníka. „Na hrad sa takisto dostaneme aj po červeno značkovanej trase zo Zborova, avšak táto trasa je minimálne dvojnásobne dlhšia (podľa toho, v ktorej časti Zborova začneme). Hrad v posledných rokoch prešiel veľkou obnovou a ešte stále sa na ňom pracuje,“ dodávajú autori.

Cesta na hrad Zborov

hrad Zborov výstupZačíname z rázcestia Zborov-podhradie, neďaleko ktorého sa nachádza informačný panel venovaný cintorínu obetí prvej svetovej vojny. Ak prídeme autom, necháme ho zaparkované na tomto mieste a ďalej pokračujeme už len pešo sledujúc okrem žltej značky aj zelenú značku Náučného chodníka Bardejovské Kúpele – Zborovský hradný vrch, ktorá smeruje na východ.

Prichádzame k všeobecnému informačnému panelu o histórii hradu Zborov, ako aj o kupeckej ceste, ktorá v minulosti spájala tento región s Poľskom. Po prekonaní mosta cez potok Kamenec sa dostávame k prvému informačnému panelu Zborovskej hradnej cesty. Prvé panely sa nachádzajú na nive potoka Kamenec vo vzdialenosti približne 50 m od seba. Podávajú nám základné informácie o počiatkoch výstavby hradu Zborov, o jeho strategickej dôležitosti v uhorsko-poľskom pohraničí (panstvo hradu patrilo totiž k najväčším feudálnym domíniám na Slovensku), ako aj o jednotlivých kastelánoch hradného panstva.

Nasledujúce informačné panely sa nachádzajú na veľkej lúke. Získavame z nich poznatky o poddanských vzburách, o rodoch, ktorým hrad postupne patril, a o stavebných úpravách obranného systému hradu.
Ďalšie informačné tabule sú umiestnené na lesnej ceste smerujúcej priamo k hradnému areálu a hovoria o stavovských povstaniach v Uhorsku i o vypálení hradu cisárskymi vojskami v 17. storočí.

Hrad Zborov – FOTOgaléria:

Na nádvorí hradu

Hrad stojí na hradnom vrchu na okraji Ondavskej vrchoviny v nadmorskej výške 474 metrov. Vstup do hradného areálu s oválnym pôdorysom sa nachádza v južnom úseku vonkajších hradieb a vedie k nemu novovybudovaný drevený most.

Bránou sa vchádzalo do priestranného vonkajšieho nádvoria. Na jeho juhovýchodnom konci boli pristavené k vnútornej strane vonkajších hradieb príbytky hradnej stráže a služobníctva. Tiahli sa po celej dĺžke hradieb od krytej chodby až k hlavnej bráne. V týchto priestoroch bývali aj čeľadníci, boli tam maštale, sýpky, pivnice i dielne zámockých remeselníkov. Vonkajšiu stranu predhradia vymedzujú hradby posilnené delovými baštami. Nádvorie je priečkami rozdelené na dve časti a bránovou vežou sa zo západnej strany vstupuje do horného hradu.

 

Väznica, aj delové bašty

Pôvodný gotický hrad Zborov tvorilo približne trojuholníkové nádvorie na temene vrchu, uzavreté miestami ešte viditeľnou hradbou. Hradné jadro tvorí zoskupenie budov okolo  trojuholníkového vnútorného nádvoria, nachádzajú sa tu zvyšky veže, náznaky palácov a ďalších hradných stavieb. Veža prevyšovala všetky ostatné stavby a v jej najspodnejšej časti boli zásobárne potravín a streliva a tiež väznica. Na vyšších poschodiach boli obytné miestnosti zámockého pána i hosťovské izby.

Toto hradné jadro obtáča v nižšej polohe hradba prvého predhradia chráneného delovými baštami, ktoré predeľuje naprieč postavená palácová budova s priechodom na horný hrad. Do predhradia sa vchádzalo cez dovnútra otvorenú bránovú vežu s padacím mostom, ktorý dosadal na kamenný pilier, kedysi prístupný drevenou rampou. Celý tento komplex obopína opäť v nižšej polohe prstenec druhého predhradia.

Zo zrúcanín hradu máme pekné výhľady na okolitú krajinu Ondavskej vrchoviny. Severným smerom vidno obec Zborov a v pozadí Regetovku či Smilniansky vrch, južným smerom Bardejov a západnému smeru dominuje Stebnícka Magura.

Hrad Zborov výhľad

Zdroj a foto: Hrady pre deti 3.diel, hradzborov.sk,
zborov.sk, YT/Never Stop Exploring


Zdielať

About Author

Komentáre sú uzavreté.