Ste v rubrike: údržba

práce v záhrade
Údržba rodinného domu a práce v záhrade
Autor

Keď sa roztopí posledný sneh a príroda sa prebúdza zo zimného spánku, nastáva obdobie, kedy je potrebné venovať rodinnému domu a záhrade svoju pozornosť. Začiatok kalendárneho…