Objavte tajomstvo reklamy a obchodu

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Reklama, marketing a obchod nás stále fascinujú – ako funguje, ako sa rokmi vyvíja a mení, aby spoľahlivo oslovovala potenciálnych zákazníkov. Reklama je niekedy alchýmiou, ktorú namiešať býva naozaj zložité. Objaviť tajomstvo reklamy a obchodu je pre mnohých celoživotným poslaním. Ako povedal pred rokmi svetoznámy reklamný agent a „otec reklamy“ David M. Ogilvy: “V modernom svete biznisu je zbytočné byť kreatívny a originálny, pokiaľ to neviete predať. Nemôžete čakať od šéfov, že rozpoznajú dobrý nápad, pokiaľ im tento nie je prezentovaný výborným obchodníkom.”

Jedným z najatraktívnejších výstavných podujatí slovenských múzeí v aktuálnej sezóne 2017 je určite výstava Slovenského národného múzea.
Historické múzeum spolu s Múzeom obchodu pripravili v priestoroch Bratislavského hradu atraktívnu výstavu Reklama a obchod (1918 – 1948). Pozrime sa na ňu v spolupráci s naším partnerom, časopisom Krásy Slovenska.

Exponáty vyrobené z rozličných materiálov osviežili svojou pestrofarebnosťou, rozmanitosťou tvarov, tematickou nápaditosťou aj vtipnými textami spravidla chladné výstavné priestory hradu. Stovky predmetov pochádzajúce z usporiadateľských a viacerých ďalších slovenských múzeí a zo zbierok súkromných zberateľov vo výbere kurátorov výstavy Eduarda Belušáka a Richarda Jakubíka zaplnili a doslova rozžiarili takmer 500 m2 výstavnej plochy upravenej vo výtvarno-priestorovej koncepcii architekta a zberateľa Jozefa Habodásza.

tajomstvo reklamy

Tajomstvo reklamy

Slovo reklama pochádza z francúzskeho „réclame“, od „réclamér“ vo význame pripomínať, upozorňovať, doslova „opakovane volať“.
Aj výstava chce pripomenúť počiatky našej reklamy po rozpade Rakúsko-Uhorska a vzniku Československa v roku 1918 až do prevratu vo februári 1948. Predstavuje fenomén reklamy ako komunikačný prostriedok medzi účastníkmi obchodného aktu, teda medzi predávajúcim a kupujúcim.

Obchodná reklama sa stala súčasťou každodenného života, reflektovala vkus v dobe svojho vzniku, módne trendy spoločnosti a zároveň širokú ponuku obchodného sortimentu a ďalších služieb.

 

Reklamné nosiče

tajomstvo reklamyVýstava využíva informačný potenciál a výpovednú schopnosť vizuálne mimoriadne atraktívnych exponátov a poskytuje široký obraz o významnom segmente spoločenského a hospodárskeho života, ale aj o úrovni vizuálnej kultúry v období medzi dvomi vojnami a do nástupu tzv. ľudovodemokratického zriadenia v roku 1948.

V spomínanom období bol hlavným komunikačným prostriedkom reklamný plagát.
V dvadsiatych a tridsiatych rokoch 20. storočia boli veľmi rozšírené aj plechové a smaltované tabule. Mnohé tabule obsahovali okrem vyobrazenia ponúkaného tovaru aj jeho názov a drobné texty – slogany.
Postupne sa presadzovali ďalšie formy oslovenia potenciálnych kupujúcich, začali sa uplatňovať moderné médiá ako napr. film, rozhlasová (zvuková) inzercia, diapozitívy (premietané v kinách).

tajomstvo reklamy

Výstava Reklama a obchod

Kurátori výstavy rozdelili vystavované predmety do niekoľkých expozičných celkov predovšetkým podľa zamerania na konkrétne oblasti života jednotlivca a spoločnosti: na výstave sú reklamné predmety z oblasti potravinárstva a obchodu (potraviny, nápoje, cukrovinky, tabakové výrobky, drogistický tovar), dopravný priemysel (automobily, motocykle, motoristické príslušenstvo, cyklistika), cestovný ruch a voľný čas (cestovanie, kúpeľníctvo, pohostinstvo, hotelierstvo, šport), kultúrne podujatia (kino, divadlo, koncerty, výstavy), hospodárska prezentácia (výstavy a veľtrhy), finančné a poisťovacie služby, móda a odievanie.

Ďalším deliacim kritériom je typ propagácie s poukázaním na existenciu firemnej kultúry a identity. Na výstave ju reprezentujú hlavičkové papiere, účtenky, faktúry, reklama v novinách a v rôznych tlačovinách, plagáty, letáky, pohľadnice, reklamné tabule, reklamné a upomienkové predmety, vizuálna reklama na budovách, rozhlasová a kinoreklama.

výpredaje tajomstvo reklamyPrečítajte si tiež
Výpredaje. Triky, ktorými nás obchodníci lákajú.

Inštalačne najnáročnejšie a divácky najatraktívnejšie sú najmä diorámy, špeciálne modely – samostatné scény prezentujúce obchod s koloniálnym tovarom (originálny dobový interiér obchodíka so zmiešaným tovarom z prvej polovice 20. storočia) a dobová motoristická dielňa.

Niekoľko úsporných, ale výstižných slovensko-anglických textov ozrejmuje dobový kontext konkrétnej formy reklamy a pomáha divákom orientovať sa v skupinách exponátov. Vysvetľujúce texty ani povolené fotografovanie však nenahradia chýbajúci cenovo dostupný výstavný katalóg, o ktorý by návštevníci istotne prejavili záujem.

Výstava na 3. poschodí Bratislavského hradu je predbežne naplánovaná do konca roka 2017. Môžete si ju pozrieť každý deň (okrem pondelka) v čase od 10.00 h do 18.00 h.

text: Peter Maráky, foto: Samuel Okkel
V spolupráci s časopisom Krásy Slovenska – 94.ročník, číslo 9-10/2017.

Ak máte záujem odoberať časopis, kliknite si na PREDPLATNÉ.

Krásy Slovenska


Zdielať

About Author

Komentáre sú uzavreté.