Triky a príklady, ako správe písať čiarky

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Na Jazykovú poradňu Jazykovedného ústavu Ľ.Š. obracia množstvo ľudí, ktorí riešia problémy s pravopisom. Najčastejšie je to písanie i/y (pozrite si Pravopisné finty. 7x ako si poradiť s i/y), ale tiež písanie čiarky. „Boli aj roky, keď sme mali takmer 10-tisíc telefonických otázok,“ tvrdí odborníčka z Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra Sibyla Mislovičová.

Najčastejšie sa pýtajú profesionáli, novinári, prekladatelia, učitelia, ale aj bežní ľudia, ktoré profesionálne s jazykom nepracujú. No zaujíma ich správny pravopis. Nižšie nájdete tipy a triky, ako správne písať čiarky. No ak narazíte na konkrétny problém a ste pri počítači (prípadne máte po ruke mobil, tableta p.), naťukajte si adresu www.juls.savba.sk. Nájdete tam nielen zaujímavosti zo sveta slovenčiny, ale najmä slovníky (v pravom stĺpci).

„Chce to iba cvik,“ píše skúsená učiteľka s takmer 50-ročnou praxou Viera Spišáková v knižke Pravopisné finty alebo ako si poradiť s i/y. Všetko chce podľa nej len čas a keď si viackrát čítate a snažíte sa naučiť určite pravidlá, tak si ich „naprogramujete“ do mozgu.

 

Čiarky vždy píšte…

 • Pred slovami: „že“ – „ktorý“ – „aby“ – „lebo“ – „kde“ – „čo“ ap.
  Čiže napríklad „Prišiel som k nemu, aby sme sa spolu učili.“
  „Bol to ten, ktorý nám poslal balíček.“
  „Povedal som mu, že určite prídem.“
  „Pripomenul im, kde sa majú dostaviť.“
 • Problematické sa môže zdať písanie čiarky pred slovom „ako“. Zapamätajte si, že čiarku píšeme len vtedy, keď za AKO nasleduje sloveso. Čiže keď sa niečo deje, nech už je to sloveso kdekoľvek po koniec vety.
  Príklad: „Hral tak dobre, ako hrávajú géniovia.“ alebo „Netušil, ako to bude vyzerať.“
  V obidvoch prípadoch nasleduje za „ako“ sloveso (bude vyzerať a hrávajú), preto píšeme čiarku.
 • Čiarky tiež píšeme vždy pred spojeniami „a teda“, „a tak“, „a preto“, „a predsa“, „a to“, „a pritom“. Hoci tam je spojka a, pred ktorou sa zvyčajne nepíše čiarka – nižšie si prečítajte viac.
  V tomto prípade však ide o spojenie, preto čiarka musí byť.
  „Veľmi pršalo, a tak poriadne zmokli.“
  „Ten žiak nepočúval, a teda nemohol zopakovať po učiteľke zadanie úlohy.“
  „Pomohol mi, a preto som mu priniesol ten malý darček.“
  „prišlo ich naozaj veľa, a to ešte viacerí chýbali.“

 ako správne písať čiarky

Čiarky v osloveniach

„Vo všeobecnosti sa čiarkami vyčleňujú všetky výrazy, ktoré nie sú vetnými členmi,“ radí Sibyla Mislovičová. „Čiže oslovenia, citoslovcia, hodnotiace častice, prípadne vsuvky, kontaktové údaje ap.“
Napríklad často robíme chyby v osloveniach. Ako vysvetlila v relácii RTVS Slovenčina na slovíčko, oslovenie je vždy oddelené čiarkami z obidvoch strán.
Príklad:
„Potrebuje vašu pomoc, pán riaditeľ, lebo bez vás si neporadíme.“
alebo
„Váš problém, milí kolegovia, budeme riešiť až nasledujúci týždeň.“
či
„Pozývam aj vás, milí priatelia.“

Oslovenie vždy oddeľujeme čiarkou, aj keď je na začiatku: „Vážený kolega, toto ste mali dodať už včera!“

 

Čiarky tiež píšeme

 • za pozdravom („Ahojte, máte sa dobre?“)
 • za citoslovcom („Bŕŕ, vonku je ale zima.“)
 • pred prívlastkom („Peter Sagan, najlepší svetový cyklista, sa opäť skvele predviedol.“)
 • vo vete s viacnásobným vetným členom („Nezbierali sme jahody, ale maliny.“)
 • v kombináciách i-i, aj-aj, alebo-alebo, ani-ani, buď-alebo, či-alebo („Nepomohli nám ani v záhrade, ani v dome.“ alebo „Ani do voza, ani do koča.“)
 • v konštrukciách s trpným príčastím, ktoré vyjadruje určitý postoj („Je to, stručne povedané, poriadny nezmysel.“)
 • v rozvinutej prechodníkovej konštrukcii („Nadväzujúc na včerajšiu debatu, rád by som pokračoval v analýze…“)

Hodnotiace častice

Táto kategória robí často problémy pri písaní čiarok. Vždy ich však oddeľujeme, ak sa nimi vyjadruje postoj hovoriaceho k obsahu výpovede.
Napríklad „Žiaľ, teraz už musím odísť.“
„Bude to, naopak, veľmi dobré predstavenie.“
„Povedal som mu, aby prišiel, ak, pravda, bude zdravý.“

ako písať i a ypsilonPrečítajte si aj
Pravopisné finty. 7x ako si poradiť s i/y.

Písanie čiarky pred „či“

Čiarka pred „či“ a „alebo“ robí problém dokonca aj mnohých ľuďom, ktorí sa jazykom zaoberajú profesionálne.

Malý trik na určenie čiarky:
Pred „či“ sa píše čiarka, keď uvádza vedľajšiu vetu a má podraďovaciu funkciu.
To, že spojka „či” začína vedľajšiu vetu spoznáte tak, že hlavná veta bez nej nemá zmysel. Napríklad veta „Nezáleží, či to donesiete dnes.“ – samotné Nezáleží nemá celkovú výpovednú hodnotu, preto tam treba vedľajšiu vetu a pred „či“ dáme čiarku.
Alebo „Je úplne jedno, či to urobíš doma.“ – samotné Je úplne jedno nemá výpovedný obsah, lebo neviem, čo je úplne jedno.
Ale: „Ministerstvo nemá už kompetencie vydávať výklady tohto zákona ani metodické usmernenia či rôzne stanoviská.“ – aj keby sme dali preč vetu za „či“, dáva zmysel a má obsah.

 

Čiarka pred “a”

Čiarku nepíšte pred spojkou „a“, ak stojí sama. Napríklad „Boli veľmi ústretoví a naozaj nám pomohli.“ alebo „Prišli načas a priniesli nám množstvo darčekov.“

Čiarku pred “a” však píšeme v týchto prípadoch:

– ak za vsunutou vedľajšou vetou nasleduje spojka “a”, ktorá pripája ďalšiu hlavnú alebo nadradenú vetu, prípadne viacnásobný vetný člen.
Napríklad “Povedal mi, že príde, a položil slúchadlo.”
– ak je vedľajšia veta vložená za spojku “a:
“Pôjdeme tam v zajtra, a ak nebude veľmi chladno, zostaneme ďalšie dva dni.”
– ak spojka “a” pripája časť viacnásobného vetného člena, prípadne rovnocenné vety s iným významovým vzťahom ako zlučovacím (napr. stupňovacím, odporovacím alebo vylučovacím).
V týchto prípadoch sú obidve možnosti správne čiže môžeme aj nemusíme písať čiarku.
“Koniec jari je tu, a on sa ešte neukázal.”
“Koniec jari je tu a on sa ešte neukázal.”

Odporúčame knihu:


Zdielať

About Author

Komentáre sú uzavreté.