Čítanie kníh a zdravie. 10 pozitívnych vplyvov čítania na náš život

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Niekto vezme knihu do ruky raz za rok, iný bez knihy nevydrží ani týždeň. Sú dokonca ľudia, ktorí musia čítať stále, pretože pociťujú „čitateľský deficit“ – jednoducho každý deň musia prečítať aspoň pár stránok. Odborníci potvrdzujú, že hodnota čítania je nevyčísliteľná. „Čítanie kníh nám nesmierne obohacuje a zlepšuje život, pretože doslova prežívame tisíce príbehov. Keď čítame knihu, vlastne máme príležitosť akoby komunikovať s tými najvzdelanejšími a najmúdrejšími ľuďmi. A to nenahradí žiadny internet, ani iné technológie,” tvrdí pre LepšíDeň.sk profesorka prof. Oľga Zápotočná z Ústavu výskumu sociálnej komunikácie SAV.
Čítaním a jeho vplyvmi na naše zdravie a psychiku sa zaoberá už dlhé roky. Čerpá z psychológie a analyzuje výsledky rôznych výskumov, ktoré dokumentujú, že čítanie prospieva a je zdrojom vývinu prakticky všetkých psychických funkcií človeka.

Pozrime sa spoločne na 10 pozitívnych vplyvov čítania kníh na naše zdravie, psychiku, na naše sebavedomie, či emocionálny vývin.

 

otvorená kniha1. Čítanie prospieva zdraviu

Keď to vezmeme z nadhľadu a s úsmevom – náruživé čítanie kníh zdraviu neškodí. Na rozdiel od iných návykov a závislostí, ako sú alkohol, fajčenie, drogy ap.
A nejde len psychické zdravie, ktoré je spojené s pozitívnymi emóciami, relaxáciou,  redukciou  stresu či zdravým sebavedomím. Ide aj o zdravie fyzické.
Samostatnú kapitolu v tomto smere predstavujú prínosy čítania vo vzťahu k fungovaniu a kondícii mozgových funkcií. Čítanie kníh sa najmä u starších ľudí osvedčuje ako spôsob tréningu pamäte, koncentrácie pozornosti, prevencie starnutia a ďalších involučných zmien.  Ako svojho času povedal Joseph Addison, „čítanie je pre myseľ tým, čo cvičenie pre telo.”

 

otvorená kniha2. Čítanie predlžuje život

Ak je pravda, že čítanie prospieva psychickému aj fyzickému zdraviu, potom je možné, že čítanie skutočne predlžuje život. To vraví logika.
A keby to aj neplatilo objektívne, určite to sedí subjektívne. Spomeňme si na citát Georgea R.R.Martina, autora slávnej Hry o tróny:

„Človek, ktorý číta prežije tisíc životov, kým zomrie. Človek, ktorý nikdy nečíta, prežije len jeden.”

Pri čítaní prežívame tisíce príbehov, cestujeme časom, bojujeme proti zlu, zažívame lásku, radosť… Prežívame toho oveľa viac ako v bežnom živote, takže nám to vlastne predlžuje a obohacuje náš vlastný život.čítanie kníh predlžuje život

 

otvorená kniha3. Čítanie kultivuje našu reč

Čítaním kníh sa učíme jazyk lepšie používať – rozprávať, vyjadrovať sa  a komunikovať.  Čítanie v každom veku podporuje rozvoj slovnej zásoby, súvislého vyjadrovania sa a mnohých ďalších jazykových kompetencií.
Vďaka čítaniu jazyk aj lepšie spoznávame. Učíme sa „o jazyku“, jeho bohatosti, rôznorodosti a úžasných možnostiach vyjadrovania sa.

Odborníci odporúčajú čítanie kníh najmä v období osvojovania si jazyka vo veku od 0 do 6 rokov. V tomto období výrazne prispieva k rozvoju slovnej zásoby. Treba deťom čítať odmalička, už od narodenia a vyberať jednoduchšie texty. Aj keď máte pocit, že to dieťa nevníma, prirodzene nerozumie, v podvedomí sa mu to ukladá.
Neskôr treba deťom čítať a diskutovať s nimi o prečítanom – či už sú na prvom stupni, druhom stupni základnej školy, ale pokojne aj na strednej škole.
Pozitívne účinky čítania deťom totiž pretrvávajú po celý život.

 

otvorená kniha4. Vďaka čítaniu spoznávame svet

Svet samozrejme poznávame aj priamo našimi zmyslami: zrakom, sluchom ap. Najdôležitejším zdrojom poznania je však jeho sprostredkovaná podoba, ktorá sa k nám dostáva v jazyku. Neuveriteľne bohatým zdrojom poznania, čiže nadobúdania vedomostí a vzdelania, je jazyk knihy.

Niektorí budú oponovať, že internet v súčasnosti poskytuje neobmedzené množstvo informácií a z tohto hľadiska je aj podľa profesorky Zápotočnej bezkonkurenčné. „Špecifickou devízou knihy je však najmä spôsob spracovania informácií autorom. Čítaním kníh máme možnosť sledovať, ako autor o tom, čo píše premýšľa, hľadá súvislosti, vyvodzuje závery – ilustruje svoj vlastný spôsob premýšľania, poznávania a objavovania sveta,” vysvetľuje pre portál LepšíDeň.sk. A to všetko zanecháva v našej mysli nezmazateľné stopy.

 

otvorená kniha5. Čítanie podporuje rozvoj poznávacích funkcií a myslenia 

čitateľka a knihyToto je nesmierne dôležité najmä u detí. Pravidelné čítanie má blahodarný účinok na všetky poznávacie psychické funkcie človeka, a to nielen na ich vývin v ranom detstve, ale počas celého života.
Čítanie si vyžaduje koncentráciu, trénuje teda pozornosť a tiež pamäť. Špecifikom knihy oproti ostatným médiám je, že rozvíja predstavivosť – imagináciu, fantáziu a kreativitu.
No a čítanie kníh formuje aj naše vlastné myslenie. S rozsahom čítania a kvalitou prečítaných textov sa rozvíja mimoriadne dôležité kritické myslenie.

 

otvorená kniha6. Čítanie nás robí kultúrnejšími

Výskumy potvrdzujú, že  ľudia, ktorí čítajú, majú blízko aj k iným druhom umenia. Častejšie navštevujú rozličné kultúrne podujatia ako sú výstavy výtvarného umenia, koncerty vážnej hudby, divadelné či filmové predstavenia.
Sme kultúrne a čitateľsky gramotnejší.  A kultúrne gramotní čitatelia sú motivovaní kultúrne dedičstvo nielen konzumovať, ale doň aj aktívne prispievať, podieľať sa na jeho tvorbe, obohacovaní a uchovávaní.

Ruka v ruke spolu s kultúrnosťou ide aj správna výchova, socializácia. Práve čítanie literatúry je podľa odborníčky bohatým zdrojom výchovných stimulov. Umožňuje preberanie pozitívnych vzorov správania literárnych hrdinov, rozlišovanie dobra a zla či odmietanie negatívnych vzorov. Výchova literatúrou sa  pokladá za jednu z  najdôležitejší funkcií, resp. súčastí poslania literárnej výchovy.

 

otvorená kniha7. Čítanie nás robí empatickejšími

Áno, aj to vedci dokázali – vďaka čítaniu kníh sme empatickejší, vieme sa lepšie do druhých vcítiť, pochopiť ich. Obohacujeme tak emocionálnu sféru našej psychiky.
Dôležité je aj to, že vďaka čítaniu kníh dokážeme lepšie rozumieť svojim vlastným emóciám,  dokážeme ich lepšie komunikovať a  kultivovaným spôsobom vyjadrovať. Čítanie kníh tak podporuje rozvoj emočnej inteligencie a empatie.čítanie kníh a empatia

 

otvorená kniha8. Čítanie prináša radosť zo života

To, prečo väčšina ľudí číta, je najmä zábava, potešenie z čítania, zmysluplný a užitočný spôsob trávenia voľného času. Relaxácia.
Čítanie – podobne ako hra – nám umožňuje únik od všedných starostí do sveta literárnej fikcie, chráni nás pred rutinou každodenných starostí, pred vyčerpaním a vyhorením.

 

otvorená kniha9. Čítanie nám dodáva sebavedomie

profesorka Oľga ZápotočnáPoviete si – ako mi môžu knihy zvyšovať sebavedomie?
„Nuž, chápanie seba samého, porozumenie iným spolu s ďalšími hodnotami plynúcimi z čítania v oblasti sociálnych vzťahov, spoločenského uplatnenia či  kultúrneho vyžitia  prispieva k formovaniu vyrovnanej osobnosti s uspokojivým sebahodnotením a zdravým sebavedomím. To všetko sú charakteristiky osobnosti, ktoré z nás robia lepších ľudí,” vysvetľuje profesorka Zápotočná z SAV.
Pri čítaní totiž často sledujeme, ako postavy riešia určité problémy, ako sa vyrovnávajú so starosťami a trápením. Aj podvedome sa tak učíme do budúcnosti, keď budeme stáť pred problémom a zrazu intuitívne prídeme na to, ako konať. Zostaneme pokojnejší, nad vecou a pragmatickejší.

Prečítajte si tiež
Aké knihy čítať deťom od narodenia?

 

otvorená kniha10. Čítanie pomáha prosperite celej spoločnosti

Profesorka Oľga Zápotočná napokon dodáva aj tento pozitívny vplyv na náš život – úroveň vzdelania a čitateľskej gramotnosti obyvateľstva je veľmi silným nástrojom kontroly vládnucej moci. Ako taká ide ruka v ruke s úrovňou  demokracie a ekonomickej prosperity spoločnosti.
Na druhej strane negramotnosť, resp. nízka úroveň vzdelanosti obyvateľstva udržuje pri živote totalitné autokratické režimy, spojené s chudobou, vysokou nezamestnanosťou a kriminalitou. „História potvrdzuje, že vzdelania a gramotnosti širokých más obyvateľstva sa mocní vládcovia vždy obávali.  Pálenie kníh je toho najlepším príkladom,” dodáva odborníčka z Ústavu výskumu sociálnej komunikácie SAV.

Foto: LepšíDeň.sk, Pixabay.com, Unsplash.com,
Instagram – Knižné tipy od Milana


Zdielať

About Author

Milan Buno

Vyše 20 rokov píšem texty a články. Vymýšľam slogany a pripravujem zadania na webstránky. Robil som moderátora v Slovenskom rozhlase, Twiste a Rádiu Okey. Redaktora v Slovenskej televízii. Písal som pre SME, Hospodárske noviny a časopisy ako Markíza, Zdravie, Život ai.

Komentáre sú uzavreté.