STE V RUBRIKE: stýkač

stýkače
Čo sú stýkače a ako ich používať

Definícia stýkača hovorí, že ide o spínač elektrického mechanizmu. Inými slovami, je to elektrická súčiastka, ktorá svojou konštrukciou umožňuje zapínanie a vypínanie elektrickej energie v elektrických…