Čo sú stýkače a ako ich používať

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Definícia stýkača hovorí, že ide o spínač elektrického mechanizmu. Inými slovami, je to elektrická súčiastka, ktorá svojou konštrukciou umožňuje zapínanie a vypínanie elektrickej energie v elektrických obvodoch. Keď v obvode nastane určitá udalosť, stýkač zvyčajne vedie prúd alebo preruší obvod.
Účelom použitia správneho stýkača pre daný obvod je ochrana komponentov a zapínanie alebo vypínanie obvodu v závislosti od udalostí, ktoré nastanú, alebo od signálov, ktoré sú stýkaču zadané.

 

O kontaktoroch všeobecne

Stýkač je zariadenie, ktoré musí mať veľmi vysokú odolnosť voči prepätiu alebo prehriatiu. Stýkač je riadený programovateľným regulátorom, ktorý je zodpovedný za prevádzku celého obvodu. Stýkač je v porovnaní s ostatnými komponentmi v obvode ľahký a malý. Je dôležité, aby bola zaručená spoľahlivá prevádzka.

Samotný mechanizmus je namontovaný na izolovanej základni. Stýkač má pevné jadro obklopené cievkou. Každý mechanizmus tohto typu má štyri typy kontaktov. Sú to:

  • pohyblivé
  • nepohyblivé
  • normálne otvorené
  • normálne zatvorené

Tlak na kontakt je vyvíjaný špeciálnymi kontaktnými pružinami, ktoré sú zodpovedné za udržiavanie kontaktu v určitej polohe. V kontaktoroch sa používajú aj komory na zhášanie oblúka.

Samotný stýkač je bez príslušnej dodatočnej montáže prakticky nepoužiteľný. Z tohto dôvodu výrobcovia ponúkajú celý rad doplnkových riešení, ktoré umožňujú efektívne riadenie stýkačov a podporujú ich prevádzku.

 

Aplikácie stýkačov

Stýkače sa široko používajú prakticky v každom odvetví. Od elektrických obvodov používaných v stavebníctve cez ťažký priemysel, strojárstvo, energetiku až po automobilový priemysel.
Stýkače sa často používajú najmä v strojárstve. Umožňujú presné a bezpečné riadenie elektrických obvodov a napájanie jednotlivých modulov strojov alebo dokonca celých výrobných liniek.

Stýkače sa nachádzajú prakticky vo všetkých elektricky napájaných zariadeniach. Motory, čerpadlá, turbíny, ohrievače a dokonca aj zariadenia HVAC sú vybavené týmito jednoduchými, ale účinnými mechanizmami.

Veľmi často sa v jednom obvode nachádza viac ako jeden stýkač. Zvyčajne je prvý stýkač zodpovedný za premostenie kontaktov a spínanie obvodu. Potom nasleduje aktivácia väčšieho stýkača.

Donedávna sa stýkače používali na riadenie celých výrobných liniek. Dnes ich podporujú regulátory a relé, ako aj časové moduly. Napriek tomu sa stýkače vďaka svojej vysokej funkčnosti stále používajú vo veľmi širokom spektre aplikácií, najmä v strojárskom priemysle.

ako kúpiť domPrečítajte si tiež
Ako kúpiť dom a myslieť na všetko dôležité?

 

Výhody a nevýhody stýkačov

Stýkače majú svoje výhody a nevýhody – ako každé zariadenie. Medzi výhody určite patrí široká škála aplikácií stýkačov. Stýkače možno použiť prakticky v každom obvode vďaka ich veľkej spínacej kapacite. Umožňujú zvýšiť bezpečnosť celého obvodu a pripojených zariadení a komponentov.

Pokiaľ ide o nevýhody, je potrebné venovať pozornosť rýchlosti ich vypnutia. Stýkače sú oveľa pomalšie ako relé a veľké stýkače si vyžadujú menšiu budiacu jednotku. Nevýhodou – aj keď zanedbateľnou – je, že montáž stýkača trvá dlhšie ako montáž relé.

— PR článok —
Foto: Suranto W / Shutterstock.com


Zdielať

About Author

Komentáre sú uzavreté.