Umenie počúvať. Jednoduché kroky podľa Toltékov

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Už vám niekto povedal „ty ma vôbec nepočúvaš?!“ Je pravdou, že čoraz menej počúvame a aj pri rozhovoroch tvárou v tvár ťukáme do mobilu, scrollujeme novinky na Facebooku, odpisujeme niekomu, alebo sme duchom úplne inde. Umenie počúvať pritom nespočíva len v pasívnom a odovzdanom počúvaní. Musíme toho druhého vnímať, naladiť sa na jeho vlnu a tým mu preukážeme rešpekt, úctu, alebo ak je to niekto naozaj blízky, tak aj skutočnú lásku.

Vyskúšajte cvičenie, ktoré popísal aj don Miguel Ruiz Jr. v knihe Umenie sebapoznania. Don Miguel je priamy potomok Toltékov, je toltécky majster sebapoznania a ako možno viete, Toltékovia svojím myslením ovplyvnili ďalšie pôvodné kultúry. Sú považovaní za najväčšiu civilizáciu minulosti.

Naučte sa umenie počúvať

Spomínané cvičenie vám pomôže udržať vnútornú emocionálnu rovnováhu. Zameriate sa na to, ako počúvať ľudí, ktorí majú iné názory a uznávajú iné hodnoty ako vy.
„Môžete si vybrať blízkeho človeka a začnite sa s ním rozprávať na tému, v ktorej sa nezhodnete,“ radí don Miguel Ruiz Jr. „Potom hlavne počúvajte. Nehovorte mu o svojich názoroch. Len počúvajte. Požiadajte ho, aby svoj názor niečím podložil, nespochybňujte a neznevažujte ho pri tom.“

Počas jeho prejavu sa zamerajte na tieto okolnosti:

  • Pozorujte reč jeho tela. Všímajte si, ako sa mu menia výrazy tváre a gestikulácia podľa toho, či svoj názor iba vysvetľuje alebo sa vás snaží o jeho správnosti presvedčiť. Ako sa cítite, keď vás namiesto vysvetľovania začne presviedčať? Cítite ten rozdiel vo svojom vnútri? Odtiaľ vychádzajú vaše reakcie na danú tému – nie z jeho slov, ale z vášho vnútra.
  • Pokúste sa odhaliť zdroj jeho názorov. Keď ho počúvate, pripomeňte si, že aj jeho postoj spočíva v nejakej skúsenosti, v prispôsobovaní, ktoré utváralo jeho svetonázor. Namiesto odsudzovania jeho názoru sa pokúste odhaliť, odkiaľ ho má, a v čom spočíva jeho pripútanosť. Nie je pritom ani dôležité, či sa vám to podarí.

zmeňte to, ako vás vidia ľudiaPrečítajte si aj
Zmeňte to, ako vás ľudia vidia.

  • Počúvajte bez uvažovania o svojej odpovedi. Pokúste sa ho počúvať bez toho, aby ste rozmýšľali, ako naň zareagovať. Keď sa počas jeho prejavu zameriate na svoju odpoveď, v skutočnosti ho prestanete počúvať. Bez snahy o formulovanie odpovede počúvate pozornejšie, pretože vám v tom nebránia vlastné predstavy.
  • Vyjadrite svoj názor, až keď skončí. A iba ak vás o to požiada. Najprv mu povedzte, že si jeho názor vážite. Potom spomeňte z jeho prejavu všetko, s čím môžete súhlasiť. Preňho je to prejav úcty a potvrdenie, že ste ho počúvali, čo môže pripraviť pôdu na to, aby prejavil úctu aj on vám. Napokon mu ohľaduplne ponúknite vlastnú perspektívu.
  • Všímajte si vlastnú pripútanosť. Napokon použite toto cvičenie ako spôsob vnímania sveta z iného uhla pohľadu bez ohľadu na to, či s ním súhlasíte alebo nie, a všímajte si, či vám pripútanosť nebráni v rozhľade. Inými slovami, nemôže mať druhý človek v niečom aj pravdu?
  • Všímajte si svoje pocity. Pri počúvaní pozorne sledujte svoje negatívne pocity. Prežívate strach? Hnev? Smútok? Čo je ich zdrojom? Sú to vaše pocity, a ak nájdete ich pôvod, nájdete aj svoj dar.

 

Zdokonaľte sa

„Ak budete toto cvičenie robiť s rodinou a priateľmi, pomôže vám, aby ste sa správali druhým s úctou a jasne si pri tom budete uvedomovať vlastné pocity,“ vysvetľuje don Miguel Ruiz Jr. Ak sa vám to nedarí s rodinou, skúste sa najprv zamerať na širší okruh priateľov, potom sa prepracujte k užšiemu kruhu.
Nielenže sa zdokonalíte v úctivom prístupe k druhým, lepšie si uvedomíte aj pripútanosť a názory, ktoré vás sprevádzajú v osobnom sne. Budete otvorenejší k ľuďom s odlišným svetonázorom a budete k nim pristupovať bez podmienok a predsudkov.


Zdielať

About Author

Komentáre sú uzavreté.