7 tipov pri zakladaní živnosti

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Uvažujete nad založením živnosti? Ako asi viete, v prvom roku podnikania ušetríte, pretože neplatíte sociálne odvody (táto povinnosť vám vznikne až o rok – od 1. júla 2016).
Existujú 3 druhy živností:
1. voľné živnosti – tu musíte splniť iba všeobecné podmienky
2. remeselné živnosti – musíte mať aj odbornú spôsobilosť získanú vyučením v odbore
3. viazané živnosti – treba splniť všeobecné podmienky (vek nad 18 rokov, spôsobilosť na právne úkony a bezúhonnosť) + máte aj odbornú spôsobilosť získanú inak ako vyučením v odbore

Živnosť

7 tipov pri zakladaní živnosti

Nenechajte sa prekvapiť pri zakladaní živnosti.

1. Príspevok z úradu práce
Úrady si pozorne kontrolujú dátumy uvedené na osvedčení o živnostenskom oprávnení. Dátum vydania osvedčenia musí byť neraz aj o mesiac skorší, ako je dátum samotného vzniku živnostenského oprávnenia. Toto obdobie medzi vydaním a vznikom býva rôzna od úradu k úradu a závisí od toho, ako rýchlo sú úradníci schopní vypracovať zmluvnú dokumentáciu. Myslite na to a urobte si pre istotu rezervu – ak toto pravidlo porušíte, príspevok (povedzme už aj schválený) nemusíte napokon dostať.

2. Pozor na stret záujmov
Podnikáte popri zamestnaní? Nezabúdajte, že vášho zamestnávateľa chráni zákon. Popri svojej práci môžete samozrejme vykonávať aj inú zárobkovú činnosť, ale ak máte k predmetu činnosti zamestnávateľa konkurenčný charakter, tak iba s jeho súhlasom. Dobre si to premyslite a overte, prípadné komplikácie nestoja za to.
Ak napríklad váš zamestnávateľ pôsobí v IT sektore a vy sa rozhodnete popri zamestnaní vyučovať na živnosť cudzí jazyk, nemusíte to zamestnávateľovi oznamovať.

3. Aj bez prideleného DIČ
Keď si založíte živnosť, živnostenský úrad automaticky oznámi finančnej správe vznik platiteľa dane z príjmu fyzických osôb. Daňový úrad potom podnikateľa zaregistruje, pridelí mu DIČ a zašle mu o tom osvedčenie. Na DIČ kartičku však podnikatelia často čakajú aj viac ako mesiac. Pritom sa domnievajú, že kým ju nemajú, nemôžu podnikať. OMYL. Účtovná jednotka môže vystavovať účtovné doklady aj bez prideleného DIČ.

4. Živnosť sa obnovuje automaticky
Úrad živnosť preruší alebo pozastaví na dobu podľa vašej žiadosti (najviac na tri roky, najmenej na pol roka). Takže nezabudnite, že nasledujúci deň po uplynutí danej lehoty živnosť automaticky pokračuje a vy ste povinní platiť odvody, zdaňovať ap.
Fyzická osoba sa totiž opäť stáva podnikateľom (aj keď vám to nikto nedá vedieť, vy si to neuvedomíte, zabudnete). Živnostenský úrad neoznamuje koniec prerušenia/pozastavenia. Ustrážte si takýto dátum, pretože dôsledky vo vzťahu k daňovému úradu a úradu práce môžu zabolieť.

5. Poplatky
Za vydanie osvedčenia o živnostenskom oprávnení platíte poplatok vo výške 5 eur za každú voľnú živnosť a 15 eur za každú remeselnú živnosť (alebo každú viazanú živnosť). Na týchto poplatkoch však môžete ušetriť. Ak ohlásenie živnosti urobíte elektronicky cez portál www.slovensko.sk a podpíšete ho zaručeným elektronickým podpisom, poplatky sú polovičné (7,50 eur za každú remeselnú alebo viazanú živnosť). Za voľnú živnosť dokonca žiadny poplatok neplatíte. Všetky prílohy musia byť podané v elektronickej podobe.
Poplatky uhradíte v hotovosti, alebo vopred bankovým prevodom, alebo prostredníctvom platobného systému E-KOLOK cez samoobslužný kiosk.

6. Aký účet v banke?
Možno aj vy uvažujete, či radšej podnikateľský alebo svoj osobný účet. Založenie podnikateľského účtu síce nie je zákonnou povinnosťou, ale má niekoľko výhod. Napríklad evidujete na ňom len transakcie, ktoré sa týkajú výhradne vášho podnikania a máte v ňom tak prehľadne všetko rozlíšené. Dnes už existuje pestrá ponuka podnikateľských účtov. V porovnaní s osobným účtom sú však za podnikateľský podstatne vyššie poplatky, hoci banky ponúkajú balíčky (kde ale často platíte za služby, ktoré nevyužívate)

7. Zopár drobných rád
Je pri vašej živnosti problematické preukázanie odbornej spôsobilosti? Radšej živnosť prerušte, nekončite. V prípade pokračovania nebude treba znova absolvovať komplikované preukazovanie spôsobilosti.
Používanie pečiatky je na vašom uvážení, keďže zo zákona vám takáto povinnosť nevyplýva.
Živnosť si môžete založiť osobne, elektronicky (kliknite si na Slovensko.sk) alebo na kľúč (prostredníctvom externých sprostredkovateľských firiem).
Aké obchodné meno? Pri živnosti podnikáte pod svojím občianskym menom, čiže názov sa skladá z vášho mena a priezviska. Za tento názov môžete vložiť aj názov firmy.

BONUS: Pozrite si kompletné znenie Živnostenského zákona.

Živnosť

Nenechajte sa prekvapiť pri zakladaní živnosti.


Zdielať

About Author

Leave A Reply

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.