Bezpečnosť osobných údajov a ochrana súkromia

LepšíDeň.sk rešpektuje vaše súkromie. Chceme vám prinášať zaujímavé informácie a preto potrebujeme poznať niektoré vaše osobné údaje. Tie chránime pred zneužitím a ručíme vám, že ich nikdy neposkytneme tretej strane. Ani vaše kontaktné informácie, ani vaše účasti na súťažiach ap.
Vaše osobné údaje, ktoré uvádzate na LepsiDen.sk, sú dôverné a v žiadnom prípade nie sú poskytované ďalším subjektom.

 

Ako chránime Vaše súkromie?

Ochrana súkromia a osobných údajov je dôležitá a nevyhnutná.
Prevádzkovateľom portálu LepsiDen.sk je Ing. Dana Bunová, Šalviová 32, 821 01 Bratislava. IČO: 47 162 902. DIČ: 1039668201.
LepsiDen.sk chráni vaše súkromie. Aby sme vám mohli poskytnúť všetky služby, potrebujeme o Vás vedieť základné informácie. Niektoré z nich majú povahu osobných údajov v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z., o ochrane osobných údajov (ďalej len ZnOOÚ). Týmto zákonom sa pri používaní vašich údajov riadime.
Zaväzujeme sa, že budeme s vašimi osobnými údajmi zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR. Vyhlasujeme, že budeme spracúvať osobné údaje v súlade s dobrými mravmi a budeme konať spôsobom, ktorý neodporuje ZnOOÚ, ani iným všeobecne záväzným právnym predpisom. Prehlasujeme, že váš súhlas si nebudeme vynucovať a ani podmieňovať akoukoľvek hrozbou.

Najmä v súťažiach vyžadujeme zvyčajne nasledujúce údaje:

  • meno a priezvisko, presná adresa vrátane krajiny (na zaslanie danej výhry)
  • vaša e-mailová adresa (na prípadnú doplňujúcu komunikáciu)
  • telefónne číslo (pre rýchlejší kontakt, ak je to potrebné)

Tieto údaje sú uchovávané v chránenej databáze na serveri Gigaserver.cz, ktorý urobil potrebné úpravy v súlade s nariadením GDPR. Vaše údaje spracovávame pre účely vybavenia a doručenia výhry. V prípade, že si želáte zrušiť svoje údaje uložené u nás, požiadajte nás o to e-mailom. Všetky informácie o vás budú do 10 dní od doručenia vymazané.

Počas vašej návštevy sú na serveri Gigaserver uchovávané dočasné informácie, ktoré sú potrebné pre správne fungovanie portálu a štatistické údaje pre náš portál.

Vaše osobné údaje nezverejňujeme, nesprístupňujeme, neposkytujeme žiadnym iným subjektom.

Zaškrtnutím príslušného políčka „Súhlasím so spracúvaním mojich osobných údajov na marketingové účely“ vyjadrujete svoj dobrovoľný súhlas so spracúvaním a uchovávaním vašich osobných údajov, ktoré ste uviedli, ako aj údajov súvisiacich s vaším používaním portálu, na účely priameho marketingu, zasielania informácií o nových článkoch a iných marketingových aktivitách.

Máte právo na základe písomnej žiadosti namietať voči spracúvaniu vašich osobných údajov, o ktorých predpokladáte, že sú alebo budú použité pre účely priameho marketingu bez vášho súhlasu a môžete žiadať o ich vymazanie. Máte právo namietať aj proti využívaniu a poskytovaniu svojich osobných údajov na účely priameho marketingu.

Svoj súhlas môžete tiež kedykoľvek odvolať zaslaním písomnej žiadosti na e-mailovú adresu uvedenú na stránke www.lepsiden.sk. Čo najskôr po obdržaní odvolania súhlasu so spracúvaním osobných údajov zabezpečíme vymazanie vašich osobných údajov, ktoré boli predmetom spracúvania na marketingové účely. V prípade, že ste sa rozhodli dať nám súhlas na spracúvanie vašich údajov na marketingové účely, zároveň potvrdzujete, že tento súhlas ste nám udelili dobrovoľne. A že ste si vedomý/á, že tento súhlas platí až do jeho odvolania, prípadne do skončenia doby spracúvania vašich osobných údajov.

Vaše osobné údaje sme oprávnení spracovávať aj po skončení pôvodného účelu spracovania len v nevyhnutnom rozsahu pre účely štatistiky a prieskumu.