Ceny za inovácie v politike 2024: Slovenské a české projekty sa opäť zaradili medzi najlepšie v Európe

Pinterest LinkedIn Tumblr +

V Barcelone, európskom hlavnom meste demokracie, sa konal siedmy ročník medzinárodnej Ceny za inovácie v politike, ktorú každoročne udeľuje viedenský Inštitút pre inovácie v politike významným politickým osobnostiam a ich tímom.
Tento rok porotu zaujal bezprecendentný počet slovenských a českých projektov, ktoré si vybojovali nominácie až v štyroch zo siedmych kategórií. Okrem inovatívnych riešení v oblasti ochrany klímy, podpory sociálnej súdržnosti či zlepšovania verejnej správy, sa české a slovenské projekty vyznamenali predovšetkým v kategórii “technológie pre demokraciu”. Získaním 5 z 10 nominácií v tejto kategórii finalisti potvrdili, že Slovensko a Česko patria medzi lídrov využívania technológií na posilňovanie demokratických procesov.

Ceny za inovácie v politike

Cena za inovácie v politike je od roku 2017 každoročne udeľovaná projektom, ktoré excelujú v hľadaní nových ciest k demokratizácii, inklúzii a udržateľnosti v lokálnych komunitách, regiónoch a krajinách. Inovatívne iniciatívy na úrovni miestnej, regionálnej či národnej verejnej správy sú ukážkou vizionárskych snáh o zlepšenie verejného života a posúvajú hranice politickej činnosti.

marija-pejcinovic-buricTohtoročné odovzdávanie cien sa symbolicky konalo v Barcelone, ktorá bola vyhlásená za európske hlavné mesto demokracie pre roky 2023-2024. Podujatie sa konalo pod záštitou generálnej tajomníčky Rady Európy Marie Pejčinović  Burić a zúčastnilo sa ho viac ako 500 hostí, vrátane podpredsedníčky Európskej komisie pre demokraciu a demografiu Dubravky Šuicovej, vládnych predstaviteľov, politikov, veľvyslancov a zástupcov občianskej spoločnosti a firiem z celej Európy.

Slovensko a Česko excelovali v inovatívnom využití technológií

Slovensko a Česká republika sa premiérovo zapojili do ocenenia v roku 2020 a odvtedy slovenské a české projekty pravidelne dokazujú, že aj na domácej pôde môžu vznikať riešenia s dopadom, ktorý je uznávaný medzinárodne.

Spomedzi viac ako 300 projektov z 26 krajín Európy sa prebojovalo medzi finalistov 8 projektov – 4 zo Slovenska a 4 z Česka.  Aj napriek tomu, že si žiaden projekt napokon ocenenie neodniesol, zastúpenie projektov z tohto regiónu bolo na podujatí značné, najmä v kategórii “technológie pre demokraciu”, kde až polovica projektov pochádzala zo Slovenska alebo Česka.

Slovenskí finalisti Cien za inovácie v politike 2024:

KOLO je spoločný projekt mestského podniku OLO a mesta Bratislava, ktorý získal nomináciu v kategórii udržateľnosti. KOLO je jedno z prvých stálych centier opätovného použitia na Slovensku a slúži ako zberné miesto pre nepotrebné, ale plne funkčné veci. Cieľom projektu je predchádzať vzniku zbytočného odpadu, zvyšovať angažovanosť verejnosti a vzdeláva ľudí v oblasti ochrany životného prostredia.

Obec Lenartov zvyšuje kvalitu života Rómov posunom z chatrčí do moderných domovov a poskytuje vzdelávanie a podporu pre integráciu. Projekt pomáha marginalizovanej komunite a poskytuje im dôstojný život s podporou a vzdelávaním.

Projekt mesta Košice Košice 2.0 je zameraný na zber, transparentné využívanie a odbornú analýzu dát, čím prispieva k lepšiemu poznaniu a rozvoju mesta. Mesto zdobia umelecké inštalácie, ktoré sú zároveň sofistikovanými zberačmi dát. Centrálny portál s otvorenými dátami slúži ako zdroj informácií pre občanov aj podnikateľov. V spolupráci s miestnymi univerzitami mesto podporuje vzdelávanie v oblasti analýzy dát, čím sa rozvíja nová generácia odborníkov.

Hackathony Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie podporujú rýchle inovácie v štátnej správe a zlepšuje verejné služby. Hackathony prinášajú kreatívne riešenia pre problémy verejnej správy a podporujú efektívnejšie fungovanie systému.

ceny-za-inovacie-zeny

Českí finalisti Cien za inovácie v politike 2024:

TrollWall je slovenský nástroj, ktorý bojuje proti nenávisti a vulgárnym komentárom na sociálnych sieťach. Pomáha užívateľom moderovať diskusie a zvyšuje transparentnosť online debát. Nomináciu v kategórii technológiu pre demokraciu získal za zapojenie nástroja do prezidentskej kampane Petra Pavla.

Platforma “Zmeň To!” v Říčanoch umožňuje mladým ľuďom navrhovať a realizovať projekty pre zlepšenie verejného priestoru. Projekt podporuje zapojenie mladých do rozhodovacieho procesu a poskytuje im praktické skúsenosti v oblasti participácie a demokracie.

Dátový portál Královéhradeckého kraja poskytuje občanom ľahký prístup k regionálnym informáciám a štatistikám na jednom mieste. Portál zvyšuje transparentnosť a uľahčuje rozhodovacie procesy pre obyvateľov aj verejné inštitúcie.

Projekt v Plzni zapája drony do krízového riadenia a zvyšuje efektivitu záchranných operácií. Modernizuje mestský záchranný systém a poskytuje živé informácie z terénu pre rýchle rozhodnutia a situácie pri mimoriadnych udalostiach.

 

Cena za inovácie v politike predstavuje uznanie na medzinárodnej úrvni. Merateľný úspech a inovatívny prístup oceneného projektu môžu slúžiť ako inšpirácia pre iné európske štáty alebo lokálne samosprávy, ktoré hľadajú efektívne riešenia na rôzne sociálne, ekonomické alebo environmentálne výzvy.

TS, foto: innovationinpolitics.eu


Zdielať

About Author

Komentáre sú uzavreté.