Priemyselné váhy: Aké plošinové váhy existujú a aké je ich využitie?

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Plošinové alebo aj priemyselné váhy majú v porovnaní s kuchynskými či osobnými váhami výrazne väčšiu vážiacu plochu. Používajú sa teda najmä na zistenie hmotnosti objemnejších bremien: v skladoch, vo výrobe, v zberných dvoroch, pri expedícii balíkov či na statkoch – niektoré sú špeciálne upravené na váženie dobytka. K väčšej vážiacej ploche sa rovnako pridáva i vyššia váživosť: problémom pre ne nie je zistiť hmotnosť predmetu v desiatkach či stovkách kilogramov, stretnúť sa však môžeme aj s plošinovými váhami s váživosťou niekoľkých ton.

 

Plošinové váhy na ťažké bremená disponujú vysokou presnosťou

Hoci sa plošinovými váhami vážia najmä ťažké bremená s hmotnosťou stoviek kilogramov, alebo  niekoľkých ton, ich presnosť zohráva tiež zásadnú úlohu. Samozrejme, porovnávať ich napríklad s laboratórnymi váhami či mikrováhami, ktoré majú presnosť na tisícinu gramu, nie je na mieste. Na váženie v obchodnom styku sa používajú  obchodné plošinové váhy .

 Len pre priblíženie, väčšina kuchynských váh odmeria hmotnosť múky či cukru s presnosťou na 1 g. Pri vážení tony piesku priemyselnou váhou môže byť odchýlka 500g – 1000g v závislosti od použitého typu váhy. Rozdiel v presnosti je teda značný.

 

Priemyselné váhy a ich využitie

priemyselné váhyNa trhu sa môžeme stretnúť s priemyselnými váhami, ktoré sú úradné overené (ciachované) alebo kalibrované. Čím sa líšia? Priemyselné váhy s označením „ciachované“ (úradne overené) nájdu svoje uplatnenie najmä pri predaji materiálu. Zákon vyžaduje, aby boli pri predaji tovaru používané výhradne úradne overené váhy. Je totiž fér, ak zákazník zaplatí čo najpresnejšiu sumu za tovar, ktorý si skutočne nakúpil. Prípadne chce dostať toľko peňazí, koľko železného šrotu doviezol do zberného dvora.

Pokiaľ váhu nebudete používať v obchodnom styku, avšak stále chcete mať doklad o skutočnej presnosti vašej váhy, môžete váhu objednať na kalibráciu. V procese kalibrácie sa zistia skutočné odchýlky váhy a tieto sa zapíšu do kalibračného protokolu (kalibračný certifikát). Takéto kalibračné certifikáty sú zväčša vyžadované u firiem, ktoré majú zavedené systémy riadenia kvality, alebo podliehajú interným auditom.

Plošinovú váhu si ale môžete kúpiť aj bez kalibračného certifikátu a využívať ju na informatívne váženie – napríklad v stavebných firmách, ktoré chcú mať prehľad o množstve dodaného materiálu na stavby. Jednoducho všade tam, kde si chcete skontrolovať hmotnosť materiálu.

K väčším plošinovým váham je možné dokúpiť aj nájazd, aby ste vážený tovar vedeli na váhu ľahšie naložiť. Rovnako si používateľ môže vybrať, či bude priemyselná váha zabudovaná v podlahe, na kolieskach, alebo voľne stojaca.

výstavba rodinného domuPrečítajte si tiež
Ako vyzerá ideálna výstavba rodinného domu?

 

Špeciálnou kategóriou sú dobytčie váhy

Priemyselné váhy sa používajú aj na statkoch, družstvách či chovoch. Tu ide však o špeciálne upravenú váhu s označením „dobytčia“. Ako sa však dá presne odvážiť bremeno, ktoré sa neustále pohybuje? Práve v tom spočíva špeciálna úprava dobytčích váh. Sú vybavené systémom, ktorý v skutočnom čase váhu kravy, ovce či kozy neustále priemeruje a používateľ tak môže na displeji sledovať skutočnú ustálenú váhu zvieraťa.

Samozrejmosťou, ktorá uľahčuje používanie dobytčích váh, býva nájazdová plošina, zábradlie, či klietka. Vďaka nim vážené zviera z plošiny neutečie. Váhy sú kvôli hygienickým štandardom vyrábané z odolných a ľahko vyčistiteľných materiálov, ako oceľ či nerez.

Chcete si pozrieť ponuku priemyselných plošinových váh? Navštívte stránku www.digitalne-vahy.sk.

— PR článok —
Foto: Digitalne-vahy.sk


Zdielať

About Author

Komentáre sú uzavreté.