Rajecká Lesná. Pútnické miesto, slovenský betlehem aj gejzír

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Bazilika Narodenia Panny Márie, Frivaldská Madona, obľúbené pútnické miesto, pozoruhodný gejzír, či najväčší drevený pohyblivý betlehem v Európe. Aj to je Rajecká Lesná, malá obec s 1200 obyvateľmi v okrese Žilina.

Obec Rajecká Lesná (historický názov Frivald) sa nachádza približne 27 km južne od Žiliny v južnej časti Rajeckej doliny na západnom úpätí Lúčanskej Fatry. Reťazová zástavba obce sa tiahne údolím riečky Lesnianky, tvoriacej pravostranný prítok Rajčanky. Okrem prírodných krás Rajeckej doliny obec láka návštevníkov aj svojimi pamätihodnosťami, vďaka ktorým sa stala významným pútnickým miestom národného významu.

 

Slovenský betlehem

Rajecká Lesná mapaDo Rajeckej Lesnej prichádzajú návštevníci z celého Slovenska i zo zahraničia aj kvôli jedinečnej rarite – najväčšiemu drevenému pohyblivému betlehemu v Európe. Dielo vytvoril rezbár Jozef Pekara (1920 – 2005), ktorý na ňom začal pracovať už v roku 1980. Definitívne ho dokončil v roku 1997 a umiestnený je v Dome Božieho milosrdenstva vedľa farského kostola.

Unikátne dielo nezobrazuje len ústredný motív narodenia Ježiša, ale aj jednotlivé regióny Slovenska s najvýznamnejšími dominantami a pamiatkami, ako aj s tradičným životom, kultúrou i remeslami. Okolo tristo drevených postavičiek, z ktorých polovica je pohyblivých, prezentuje ručné práce žien, úmornú námahu mužov či hry detí. Nachádzame v ňom Bratislavský, Trenčiansky aj Oravský hrad, Bojnický zámok, mestá Trnavu, Nitru, Žilinu, Levoču, Košice a ďalšie.

Dom Božieho milosrdenstva so Slovenským betlehemom

Dom Božieho milosrdenstva so Slovenským betlehemom.

 

Vyhľadávané pútnické miesto

Frivaldská Madona na hlavnom oltári baziliky

Frivaldská Madona na hlavnom oltári baziliky.

Dominantou Rajeckej Lesnej je Bazilika Narodenia Panny Márie, ktorú na baziliku minor (bazilika menšia) povýšil v roku 2002 pápež Ján Pavol II. Toto pápežské čestné označenie významných kostolov vo svete potvrdzuje úzke spojenie s Bazilikou svätého Petra vo Vatikáne a stávajú sa tak osobitným centrom liturgických a pastoračných podujatí.

Jednoloďový neogotický kostol postavený na pôdoryse obráteného kríža pochádza z roku 1866. Hlavné rameno je dlhé 28 metrov, priečne rameno je široké 20 metrov. Priestor, kde sa bazilika nachádza, je od začiatku 17. storočia vyhľadávané mariánske pútnické miesto vďaka soche Panny Márie (Frivaldská Madona) zo 16. storočia, ktorú na hlavný oltár premiestnili zo staršieho kostola. „V pravej ruke drží malého Ježiša, v ľavej kráľovské žezlo. Ježiš má v ľavej ruke zemeguľu a pravou rukou žehná svet. Soche neznámeho autora sú pripisované viaceré uzdravenia,“ popisuje Ján Grešák pre časopis Krásy Slovenska.

V bočných ramenách kostola je napravo oltár sv. Jozefa, naľavo oltár sv. Anny. Na strope chrámu sú maľby znázorňujúce tajomstvá sv. ruženca. Hranolová veža má ihlanovú strechu, vo veži sú štyri zvony a zvonkohra. Hlavná púť tu býva na slávnosť Najsvätejšej Trojice a na sviatok Narodenia Panny Márie.

 

Stredoveké presbytérium

Presbytérium ako zostatok stredovekého kostola

Presbytérium ako zostatok stredovekého kostola.

V blízkosti baziliky sa zachovala časť starého kostola (presbytérium kruhového pôdorysu), ktorého pôvod siaha pravdepodobne do začiatku 15. storočia. Kostol zasvätený Panne Márii Kráľovnej anjelov bol však v roku 1866 zbúraný a socha Panny Márie premiestnená do nového kostola.

Presbytérium je klenbová stavba s gotickým portálom, dvoma gotickými a jedným románskym oknom. Na stenách sa zachovali stopy vzácnych farebných malieb; unikátna je najmä renesančná maľba Ježiša Krista v takmer životnej veľkosti, ktorú objavili pri reštaurátorských prácach v roku 2016.

Pri archeologickom prieskume (1992 a 1993) sa našli úlomky z roztaveného zvona, mince a iné drobné predmety. Objavené boli aj hroby – dva úplné a jeden neúplný. Jeden z dvojice úplných hrobov patril zrejme kňazovi Horeckému, ktorý zomrel v roku 1862, v druhom bola kostra dieťaťa. Neúplný hrob patril asi mužovi.

 

Zostatok stredovekého kostola a kalvária

Nájdená bola aj zasypaná časť podzemného priechodu do už nejestvujúcej kúrie rodu Frivaldských, vchod cez stenu do sakristie a priechod na kazateľnicu v chrámovej lodi. Na stenách sa okrem malieb našli aj konsekračné kríže. Posledný záznam o opravách v presbytériu sa našiel na východnej stene z roku 1500.

Asi 500 metrov od Kostola Narodenia Panny Márie sa nachádza Frivaldská kalvária alebo tiež Kalvária v Rajeckej Lesnej, ktorú postavili miestni veriaci v rokoch 1920 a 1921. Finančné prostriedky na jej výstavbu poskytli rodáci žijúci v Amerike, uchránení od prvej svetovej vojny.

Kalvária (krížová cesta) pozostáva zo štrnástich zastavení posledného utrpenia Ježiša, spojených širokým poľným chodníkom s protismerným stúpaním hore svahom, s peknými výhľadmi na obec. Jednotlivé zastavenia tvoria malé murované kaplnky so zasklenými unikátnymi reliéfmi biblických výjavov, vyhotovenými v Mníchove.

Rajecká Lesná kalvária

 

Obľúbené miesto modlitieb a rozjímania

Na vrchole kalvárie sa týči Kostolík Nanebovstúpenia Pána Ježiša a pred ním trojica drevených krížov. Na prostrednom je ukrižovaný Ježiš, po stranách visia na krížoch zločinci. Súčasne s kalváriou bola postavená aj lurdská kaplnka pri prameni vyvierajúcom pod kalváriou. K prameňu sa viaže legenda, ako istá nevidomá žobráčka prišla na Zelený štvrtok na kalváriu, a keď si pretrela oči vodou z prameňa, vzývajúc Pannu Máriu o pomoc, vrátil sa jej zrak. Vo vnútri lurdskej kaplnky je i v súčasnosti mnoho ďakovných tabuliek za uzdravenie a vyslyšanie prosieb od vďačných veriacich.

Kalváriu v Rajeckej Lesnej postavili miestni veriaci pod starostlivým dozorom Martina Pakoša a Filipa Mika, ktorí prišli z Ameriky. Celý tento komplex je vyhľadávaným miestom modlitieb a rozjímania, neobíde ho žiaden pútnik, ktorý zavíta do obce. Púte ku kalvárii s krížovou cestou sa konajú na sviatky Najsvätejšej Trojice, Narodenia Panny Márie (8. septembra), na Veľký piatok a na sviatok svätých Cyrila a Metoda (5. júla).

na bicykli okolo vodného diela ŽilinaPrečítajte si tiež
Na bicykli okolo vodného diela Žilina.

 

Dve pozoruhodné kaplnky

Na západnom okraji obce sa na svahu nachádza atraktívna baroková Kaplnka sv. Jána Nepomuckého z druhej polovice 18. storočia. Prícestná murovaná kaplnka so šindľovou strechou, v súčasnosti po rekonštrukcii, má malý pôdorys, čo umožňuje vstup do objektu len niekoľkým osobám. Významným prírodným estetickým doplnkom kaplnky je pamätný strom – takmer 150-ročný brest horský (Ulmus glabra Huds.) v jej blízkosti. Obe dominanty predstavujú zároveň dôležité orientačné body v širokom okolí.

Kaplnka sv. Anny je zasa nádherná murovaná kaplnka väčších pôdorysných rozmerov sa nachádza v lokalite Hôrky, necelý kilometer severne od centra obce. Pôvodná kaplnka zasvätená sv. Anne, matke Panny Márie, tu bola postavená v rokoch 1918 až 1920. Miestom viedla starobylá cesta z Rajeckej Lesnej do Ďurčinej, Šuje a Rajca, a lúčili sa tu s rodnou dedinou tí, ktorí odchádzali do sveta za robotou či do vojen.

Kaplnka sv. Anny Rajecká Lesná

Kaplnka sv. Anny

 

Gejzír v Rajeckej Lesnej

Vyhľadávanou turistickou atrakciou obce je gejzír vytryskujúci zo zeme, ktorý sa nachádza približne štyri kilometre nad obcou, len niekoľko metrov vedľa spevnenej miestnej komunikácie, poniže rekreačnej chaty. A hoci nejde o prírodný výtvor – voda vytryskuje z podzemného tlakového potrubia do výšky asi 10 metrov – navštívi ho v lete i v zime veľa turistov. Zaujímavejší je v zime, keď sa na ňom, resp. v jeho blízkosti vytvára ľadová výzdoba, zo stredu veľkého ľadového kužeľa strieka studená voda.

V letných mesiacoch je zasa vyhľadávaným miestom osvieženia a oddychu. Podľa pôvodného prírodného gejzíru, ktorý tu kedysi vyvieral, sa gejzír v Rajeckej Lesnej nazýva aj Frivaldský ľadový gejzír. Vedie k nemu turistická trasa označená modrou farbou z Rajeckej Lesnej na Sedlo pod Úplazom (988 m).

časopis Krásy Slovenska

V spolupráci s časopisom Krásy Slovenska – predplatné
Text a foto: Ján Grešák, Dajama, Krásy Slovenska


Zdielať

About Author

Komentáre sú uzavreté.