STE V RUBRIKE: povolenie

ako založiť s.r.o.
Ako založiť s.r.o. cudzincom

V súvislosti s podnikaním platia na našom území rovnaké podmienky v rovnakom rozsahu pre občanov Slovenskej republiky, občanov Európskej únie či pre štátnych príslušníkov pochádzajúcich z…