Výrub stromu. Kedy musíte požiadať o povolenie a koľko vás to bude stáť?

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Máte na záhrade, pri dome, či niekde na pozemku strom, ktorý vám takpovediac prerastá cez hlavu a potrebovali by ste ho spíliť? Možno už narástol do takej výšky, že hrozí pri silnejšom vetre odlomenie a ohrozuje okolité domy… Alebo je natoľko starý a zničený, že je viac rizikom ako radosťou. Prípadne je veľmi blízko elektrického vedenia… Dôvodov môže byť veľa a otázkou teda je – kedy musím požiadať o povolenie? Koľko ma to bude stáť a kde sa mám vlastne obrátiť? Aké sú pokuty za neoprávnený výrub stromu?

Výrub stromu má svoje pravidlá, aj keď stojí na vašom vlastnom pozemku.
Práve to je základ mnohých nedorozumení. Hoci sme majiteľmi daného pozemku, pre dreviny na ňom rastúce platia isté pravidlá, ktoré upravuje zákon o ochrane prírody a krajiny č.543/2002 Z.z. Takže nesmiete vyrúbať akýkoľvek strom svojvoľne, ale najskôr si musíte overiť, či potrebujete súhlas a či vám ho vôbec dajú. Tým povoľovateľom je obec alebo mesto, prípadne mestská časť.
Navyše si treba overiť, či sa práve na vašu drevinu nevzťahuje režim chránenej rastliny (napr. borovica limbová, tis obyčajný) . Tam treba postupovať inak, no vo väčšine prípadov to tak nie je a tu je postup, ako na to.

 

Kedy nepotrebujete súhlas?

Vo väčšine prípadov ho budete potrebovať, no existuje niekoľko podmienok, kedy netreba ísť na mestský, či obecný úrad. Povolenie nepotrebujete AK:

  • daný strom má obvod do 40 cm meraný vo výške 30 cm na zemou (v zastavanom území obce)
  • strom s obvodom do 80 cm meraný vo výške 130 cm nad zemou rastie v záhradkách a záhradkárskych oblastiach
  • ide o výrub ovocných stromov v prípade, že plánujete obnovu, čiže výsadbu nových ovocných drevín
  • ide o bezprostredné ohrozenie života alebo zdravia, prípadne ak hrozí vznik značnej materiálnej škody.

Aj v týchto prípadoch však musíte písomne oznámiť danému úradu výrub stromu do piatich dní od výrubu, a preukázať splnenie príslušnej podmienky. Takže vždy si urobte fotky pred a po, a popíšte ich.
Ide teda väčšinou o menšie stromy, odumreté, značne poškodené po zásahu bleskom, po povodni ap.

výrub stromu - aké má pravidlá

 

Ako požiadať o povolenie?

Teraz sa pozrime na druhý variant – strom na vašom pozemku je zdravý, veľký a 130 cm nad zemou má obvod kmeňa 45 cm. Nuž, povolenie na jeho výrub asi nedostanete. Museli by ste úrad presvedčiť, že je v zlom stave, narúša stabilitu domu, jeho základov, prípadne hrozí zrútenie na strechu domu.

Ak ste teda rozhodnutý pre výrub stromu a máte na to dôvody, navštívte najskôr internetovú stránku vášho mesta lebo obce. Väčšinou tam nájdete formulár žiadosti alebo vzor oznámenia o výrube drevín. Vyplníte formulár: o aký druh stromu ide, aký má obvod kmeňa 130 cm nad zemou, aký je jeho zdravotný stav a dôvod výrubu.
mačka výrub stromuVäčšinou treba priložiť aj fotografiu daného stromu, prípadne niekedy treba aj kópiu katastrálnej mapy (alebo nákres), kde sa drevina nachádza. A odošlete na príslušné miesto.

Ak sa strom nachádza v intraviláne, čiže na pozemku v zastavanom území obce, žiadosť pošlete na obecný/mestský úrad (mestskú časť).
Ak sa strom nachádza v extraviláne, čiže mimo zastavaného územia obce, žiadosť posielate na okresný úrad, odbor životného prostredia.

Koľko vás vyjde toto povolenie? Nie veľa, oproti samotnému výrubu. V prípade fyzickej osoby zaplatíte správny poplatok za vydanie rozhodnutia o povolení 10 eur. Právnické osoby  zaplatia 100 eur.

Pokuty za neoprávnený výrub
Ak strom vyrúbete neoprávnene, môžete dostať pokutu vo výške 3 320€. Existujú aj ďalšie pokuty, ktoré môžete dostať, napríklad ak porušíte iné povinnosti, ktoré ste mali splniť. Prípadne neurobíte povinnú obnovu produkčnej ovocnej dreviny do 18 mesiacov (tam je pokuta až do výšky 9 958€).
Pre právnické osoby sú pokuty samozrejme ešte vyššie a okrem priestupkovej zodpovednosti môžete byť stíhaný aj trestnoprávne, a to za spáchanie trestného činu porušovania ochrany rastlín a zvierat ap.

liečba stromom dendroterapiaPrečítajte si tiež
Liečba stromom, čiže dendroterapia. Ako funguje?

 

Ako má vyzerať náhradná výsadba?

Ak vyrúbete strom, musíte zasadiť nový. V našom prípade sme sa s obcou dohodli, že za jeden vyrúbaný strom vysadíme ďalšie 3 stromy. Namiesto vyrúbaného céderu (ohrozoval elektrické vedenie, pričom len čiastočné zrezanie nebolo možné, strom by vyhynul)  sme vysadili jabloň, marhuľu a banánovník.
Zároveň bolo treba výrub vykonať v čase vegetačného pokoja, čiže od 1.októbra do 31.marca.

Súčasťou výrubu je teda aj povinnosť zrealizovať primeranú náhradnú výsadbu. Obec alebo mesto si môže určiť miesto, kde vysadíte nové stromy, prípadne či to musí byť drevina pôvodného alebo tradičného druhu. Túto výsadbu robíte na vlastné náklady, ako aj samotný výrub.

Foto: LepšíDeň.sk


Zdielať

About Author

Milan Buno

Vyše 20 rokov píšem texty a články. Vymýšľam slogany a pripravujem zadania na webstránky. Robil som moderátora v Slovenskom rozhlase, Twiste a Rádiu Okey. Redaktora v Slovenskej televízii. Písal som pre SME, Hospodárske noviny a časopisy ako Markíza, Zdravie, Život ai.

Komentáre sú uzavreté.