Banská Štiavnica na starých pohľadniciach

Pinterest LinkedIn Tumblr +

V strednej Európe je len málo miest, ktoré mali taký hospodársky význam ako Banská Štiavnica. Mesto malo veľa svetových a európskych prvenstiev. A ak ste už boli v Banskej Štiavnici, určite vás očarili jej pamiatky, uličky, nádherné budovy a nečakané zákutia. Mnohí domáci a zahraniční turisti dnes vnímajú Banskú Štiavnicu predovšetkým ako mesto s prekrásnou prírodou a architektonickými pamiatkami. Menej však už vedia, čo sa kedysi skrývalo pod jej obdivuhodnými horami. „Je to síce už len minulosť, ale poznanie, že bola považovaná za mesto s veľkým nerastným bohatstvom v Európe, nás môže naplniť pocitom hrdosti,“ tvrdí vynikajúci odborník  Ivan Herčko.

Tak sa poďte spolu s nami poprechádzať po histórii tohto krásneho mesta prostredníctvom starých pohľadníc. Mnohé sú viac ako 100 rokov staré. Zozbieral ich do svojej knihy spomínaný lokálpatriot Ivan Herčko. Banská Štiavnica na starých pohľadniciach ponúka na takmer sto stranách a vo veľkom formáte vzrušujúcu prechádzku po tomto banskom meste. Navyše jeho inovované texty sa snažia pútavou formou priblížiť život v meste v prvej polovici 20. storočia a zachytiť najvýznamnejšie dominanty tohto obdobia.
LepšíDeň.sk vám prináša výber niekoľkých pohľadníc so zaujímavými informáciami o Banskej Štiavnici.

 

Banská Štiavnica na starých pohľadniciach

Stáročia trvajúca ťažba rúd drahých a farebných kovov poznačila nielen podzemie, ale aj tvárnosť okolia Banskej Štiavnice. Ústia starých štôlní a šachiet s odvalmi, vodné nádrže so systémom zberných a spojovacích jarkov vybudované na banské účely, zvyšky prevádzkových banských objektov a banícke domčeky roztrúsené po úbočiach dodávajú tomuto mestu typickú a neopakovateľnú scenériu.

Banská Štiavnica

Banská Štiavnica

 

Geniálne myšlienky

Viaceré novinky celoeurópskeho, ale aj svetového významu boli spojené s menami štiavnických priekopníkov banskej vedy, techniky a školstva. Tým dnes patrí najvyššia úcta, obdiv a uznanie za ich geniálne a na svoju dobu pokrokové myšlienky, vďaka ktorým sa štiavnické baníctvo dostalo na špičkovú svetovú úroveň.

Banská Štiavnica

Banská Štiavnica

Pušný prach

Malo najstaršie banské a mestské privilégiá, prvýkrát na svete sa tu použil pušný prach v baníctve na rozpojovanie hornín a bol tu využitý aj unikátny systém umelo vybudovaných vodných nádrží, zberných a spojovacích vodných jarkov slúžiacich na zachytávanie povrchovej vody na pohon banských vodočerpacích a ťažných strojov a stúp.

Banská Štiavnica

Banská Štiavnica

unesco slovenskoPrečítajte si tiež
Slovenské klenoty UNESCO. Poznáte ich všetky?

 

Zlato a striebro

Vznik, ako aj najväčší rozvoj mesta sú neodmysliteľne spojené s ťažbou drahých kovov – striebra a zlata. Prvý vierohodný údaj o ťažbe striebra pochádza z roku 1217 a z roku 1275 najstaršia zachovaná mestská pečať v Európe s baníckymi insígniami. Aj to svedčí o význame, ktoré malo baníctvo už v 13. storočí. Ťažba zlata a striebra postupne narastala až dosiahla najvyšších hodnôt v 18. storočí.

Banská Štiavnica

Banská Štiavnica

Pamiatková rezervácia

Banská Štiavnica patrí k prvým mestským pamiatkovým rezerváciám na Slovensku. Jej ochranu zobral na vedomie zbor povereníkov v roku 1950. Práve stagnácia napomohla zachovaniu množstva cenných objektov. Zachovanosť autentických architektúr, jedinečnosť ich spolupôsobenia s prírodným prostredím a najmä nezastupiteľný význam banskoštiavnického regiónu pre dejiny vedy a techniky boli hlavnými dôvodmi, pre ktoré Banskú Štiavnicu a technické pamiatky v jej okolí v decembri 1993 zaradili do Zoznamu svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO.

Banská Štiavnica

Banská Štiavnica


Zdielať

About Author

Milan Buno

Vyše 20 rokov píšem texty a články. Vymýšľam slogany a pripravujem zadania na webstránky. Robil som moderátora v Slovenskom rozhlase, Twiste a Rádiu Okey. Redaktora v Slovenskej televízii. Písal som pre SME, Hospodárske noviny a časopisy ako Markíza, Zdravie, Život ai.

Komentáre sú uzavreté.