Cena Dionýza Ilkoviča. Prispejte k zvýšeniu kreditu šikovných učiteľov

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šikovní učitelia je to najviac, čo môžeme dať svojím deťom. Pre ich rozvoj, vzdelanie, výchovu. Pre ich lepší život. Možno však máte aj vy občas pocit, že si ich akosi neceníme, nevážime a zabúdame na nich. Tak sa pridajte a zmeňte to. Stačí minútka-dve a môžete nominovať šikovného učiteľa na Cenu Dionýza Ilkoviča.
Medzi prírodovedné predmety, v ktorých je tento rok možné nominovať šikovných a motivovaných učiteľov – takých, ktorí pracujú so žiakmi po zvonení na základných a stredných školách – pribudla biológia. Ak takého vyučujúceho poznáte, nominujte ho. Máte čas ešte do 27. septembra a to úplne jednoducho: vyplnením tohto formulára na stránke Nadácie Dionýza Ilkoviča.

 

Prestížna Cena Dinonýza Ilkoviča

Už 27. septembra sa uzatvárajú prihlášky do piateho ročníka Ceny Dionýza Ilkoviča. Jej laureátmi sa môžu stať učitelia, ktorí sa vo voľnom čase venujú práci so žiakmi na základných a stredných školách. Často to robia zadarmo, pretože školy nemajú na podporu mimoškolskej činnosti peniaze. Vychovávajú pritom talenty, ktoré nezriedka končia na prestížnych svetových univerzitách, budujú si vedeckú kariéru alebo zakladajú úspešné technologické firmy. Práve Cena Dionýza Ilkoviča chce pedagógom priznať kredit a oceniť prácu, ktorá zostávala roky nepovšimnutá.

Kto bude víťazom?
Meno víťaza vyhlásia 10. novembra na slávnostnom galavečere v bratislavskej Redute, respektíve online. Trojica finalistov si rozdelí 6 000 €, získa vecné ceny a sošku Plamienok poznania od akademickej sochárky Evy Potfajovej, dcéry Dionýza Ilkoviča.

Martin PleschTohtoročné rozšírenie nominácií o biológiu vníma pozitívne aj Martin Plesch, vedecký pracovník Fyzikálneho ústavu SAV a MU Brno. „Aj s pomocou vedcov a vedkýň z oblasti biológie sme vyvinuli účinné očkovacie látky, vďaka ktorým sme lepšie chránení pred novým typom koronavírusu. Pedagógovia zohrávajú v tomto smere kľúčovú úlohu – formujú a vzdelávajú budúcich vedcov a odborníkov, ktorí nám pomáhajú v rôznych krízových situáciách, nielen počas pandémie. Aj preto sme cítili istý dlh, ktorý sme sa rozhodli tento rok splatiť,“ približuje vedec, ktorý je zároveň predsedom odbornej poroty Ceny Dionýza Ilkoviča.

Cena Dionýza Ilkoviča šikovný učiteľ

 

Nominujte talentovaných učiteľov

Laureátmi Ceny Dionýza Ilkoviča sa môžu stať učitelia predmetov matematika, fyzika, informatika, chémia a biológia.
Hlavnými kritériami sú:

  • dĺžka trvania a udržateľnosť mimoškolskej činnosti
  • výsledky, ktoré učiteľ so žiakmi dosiahol
  • rozsah mimoškolskej činnosti
  • inovatívny prístup.

“Keby sme sa obzreli na predošlé ročníky, videli by sme, že boli plné učiteľov, ktorí majú niečo spoločné. Žiakom roky obetujú svoj voľný čas, učia so zápalom a napriek nedostatočnému ohodnoteniu rozumejú dôležitosti svojho poslania,” vysvetľuje Martin Plesch.

Dôkazom je aj príbeh minuloročného laureáta, Marcela Tkáča, ktorý je riaditeľom na Katolíckej spojenej škole sv. Mikuláša v Prešove: „Učenie je moje poslanie. Po štyridsiatke som pochopil, že by to dokonca nemusela byť ani chémia, pokojne aj iný predmet. Len aby som mohol učiť.”

 

Dionýz IlkovičCenu odovzdáva Nadácia Dionýza Ilkoviča

Nadácia vznikla v roku 2019. Jej úlohou je organizovať a ďalej rozvíjať projekt ocenenia a budovať komunitu učiteľov a študentov, ktorí pomôžu formovať zmeny v školskom systéme a ovplyvňovať verejnú politiku. Zameriava sa na pedagógov, nepedagogických pracovníkov a žiakov, ktorí rozvíjajú mimoškolskú činnosť na základných a stredných školách najmä v predmetoch matematika, fyzika, chémia, biológia a informatika.

Oceniť výnimočných pedagógov formou nominácie na Cenu Dionýza Ilkoviča môžete do pondelka 27.9.2021 pomocou formulára na  nadaciaDI.sk.

— PR článok —
Foto: Pixabay.com, Nadácia Dionýza Ilkoviča


Zdielať

About Author

Komentáre sú uzavreté.