To najlepšie z amatérskeho divadla. Festival Scénická žatva

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Divadelné predstavenia, tvorivé dielne, recitácie, diskusie, ale aj filmový kvíz, divadelná kritika a divadelná fotografia. A jedna zaujímavosť navyše – súťaž v improvizácii pod vedením známeho standupového komika.
Vezmite si diáre a kalendáre a zaznačte si posledný augustový týždeň (29.8. až 2.9.2018). Vtedy sa v Martine uskutoční už neuveriteľný 96. ročník festivalu amatérskeho divadla SCÉNICKÁ ŽATVA.
Komu je určená?
Rozhodne nielen odborníkom, ale aj bežným ľuďom, ktorí milujú divadlo. Také od srdca, možno amatérske, ale o to prirodzenejšie. Pod jednou „strechou“ sa tam stretne množstvo rôznorodých predstavení, určených nielen pre dospelých, ale aj deti.
Festival Scénická žatva je vrcholnou prehliadkou najlepších amatérskych divadelných súborov s medzinárodnou účasťou. Podujatie si v Európe drží prvenstvo ako najstarší festival neprofesionálneho divadla a v minulom roku získal prestížne ocenenie v Monaku. Pozrite si detailný program Scénickej žatvy, po dňoch a s miestami, kde sa budú akcie konať.

 

Bohatá história

Festival Scénická žatva má už takmer storočnú tradíciu. Pri zrode stál tajomník Matice slovenskej, Dr. Štefan Krčméry, vďaka ktorému boli v roku 1923 zorganizované prvé celoslovenské divadelné preteky v Martine.
S počiatočným nadšením a zápalom pre tvorbu inscenácií rástla aj ich kvalita. Do festivalu sa časom zapojila odborná porota, ktorá prirodzene zvyšovala kritériá divadelnej tvorby. Začala sa budovať tradícia festivalu. S ňou sa odborne vyvíjali režiséri súborov a rovnako aj herci ako protagonisti jednotlivých inscenácií.

Scénická žatva im otvorila dvere na dosky európskych a svetových festivalov. S veľkým záberom pôsobnosti sa stala ojedinelým fenoménom v našej divadelnej kultúre.

scénická žatva bábky

 

Sviatok všetkých divadelníkov

Scénická žatva združuje približne 100 divadelných súborov a jednotlivcov. Ako účastníci postupových okresných, krajských a celoslovenských prehliadok reprezentujú všetky oblasti neprofesionálneho divadla a umeleckého prednesu: divadlo dospelých, divadlo dospelých hrajúcich pre deti, divadlo mladých, detskú dramatickú tvorivosť, detské recitačné kolektívy, divadlo poézie a umelecký prednes poézie a prózy.

Hlavný program bude tento rok obsahovať približne 15 víťazných divadelných inscenácií, ktoré sa za rok urodili na slovenskej neprofesionálnej pôde a prešli postupovými kolami. Doplnia ho rovnako kvalitné produkcie ochotníckych divadelníkov zo zahraničia.
Festival bude hostiť aj mnoho sprievodných aktivít. Okrem divadelných predstavení, koncertov a výstav zažijú návštevníci aj otváraciu divadelnú šou na Divadelnom námestí, detské tvorivé dielne, Batolárium, divadlo na chodúľoch, premietanie pod holým nebom a mnoho iného.

 

Scénická žatva aj vzdeláva

Festival úzko spolupracuje s teatrológmi, dramaturgmi, režisérmi, scénografmi a kritikmi. Zastrešuje tak nielen odborné hodnotenie produkcií, ale aj vzdelávanie.

Na záujemcov čakajú štyri odborné prezentácie: filmové prednášky a kvíz Petra Konečného, prednáška o režisérovi Ferdinandovi Hoffmannovi v podaní Martina Timku, Karol Mišovic bude rozprávať o Javiskových osudoch martinských herečiek a prof. Jozef Ciller predstaví Bienále fantázie v Turčianskej galérii.

Vzdelávanie bude prebiehať aj prostredníctvom rozborových seminárov každé ráno na diskusnom fóre, kde bude odborný lektorský zbor posudzovať a analyzovať jednotlivé divadelné inscenácie z predchádzajúceho dňa festivalu. A ako každý rok, súčasťou festivalu budú aj divadelné tvorivé dielne rôzneho zamerania.

Zaujímavosťou tohto ročníka bude improliga, teda súťaž tímov a jednotlivcov v divadelnej improvizácii, pod vedením standupového komika Sama Trnku.

scénická žatva banner

 

V prvej sedmičke festivalov celého sveta

V súčasnosti patrí Scénická žatva medzi najkvalitnejšie festivaly amatérskeho divadla v Európe. Dôkazom je aj udelenie prestížnej ceny Medzinárodnej asociácie amatérskeho divadla AITA/IATA v Monaku. Minulý rok sa tak stala jedným zo siedmych festivalov z celého sveta, ktoré boli koncom augusta ocenené na 16. svetovom divadelnom festivale a 33. kongrese AITA/IATA.
Viac na stránke Národného osvetového centra. 

andrea bučkoPrečítajte si tiež
Andrea Bučko. V hudbe sa nechávam obnažiť.

O festivale Scénická žatva:
Je najstarším festivalom neprofesionálneho divadla u nás i v Európe, takmer so storočnou tradíciou.
Od roku 2004 sa koná spravidla vždy v posledný augustový týždeň a jeho domovskou scénou je Slovenské komorné divadlo v Martine a Dom odborov Strojár v Martine.
Okrem bohatého programu a vzdelávania sú súčasťou každého ročníka aj tvorivé divadelné dielne zamerané na rôzne oblasti tvorby, produkcie a manažmentu amatérskeho divadla.

Festival Scénická žatva sa neustále snaží udržiavať kontakt so zahraničným divadlom, podporuje vzdelávanie v spolupráci so zahraničnými lektormi a vytvára priestor pre konfrontáciu medzi profesionálnym a amatérskym divadlom.
Hlavným organizátorom podujatia je od roku 1976 Národné osvetové centrum.

— PR článok —
Foto: Nocka, FB Scénická žatva


Zdielať

About Author

Dana Bunová

Mám dlhoročné skúsenosti v marketingu na strane klienta, ako aj s prácou v reklamných agentúrach. Píšem o rôznych témach, oblastiach, ale najmä pre ženy.

Komentáre sú uzavreté.