Majú spokojné zvieratá naozaj lepšie mäso?

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Mäso je v súčasnosti lacnejšie a dostupnejšie, a to najmä vďaka metódam intenzívneho chovu dobytka. Je však aj zdravotne a eticky správne? Dostávame na stôl naozaj to najlepšie mäso aj pri zachovaní etických zásad? Musíme si uvedomiť, že intenzívny chov má negatívne následky pre blaho živočíchov a môže ovplyvniť aj výživu človeka.
Niekomu je to absolútne jedno, iných zasa trápi, v akých podmienkach vyrastal daný dobytok. A sú takí, ktorí sa pýtajú – ktoré je lepšie mäso? Z veľkochovu alebo voľného chovu?

Etika intenzívneho chovu

Faktom je, že pribúdajú podniky na kŕmenie živočíchov v stiesnených podmienkach (tzv. CAFO). V týchto veľkovýkrmniach žije veľké množstvo zvierat, ktorých hustota je vysoká – na malom priestore sa ich tiesni veľmi veľa.
Sú kŕmené obilnými zrnami s množstvom prísad, ako sú antibiotiká a hormóny. Podniky CAFO poháňajú hospodárstvo tým, že rýchlo produkujú vysokú kvantitu mäsa, no za cenu negatívneho vplyvu na blaho zvierat, nutričnú hodnotu a životné prostredie.
Intenzívne chované živočíchy väčšinu života trpia stresom. Tieto etické problémy viedli k zmenám, ktorých cieľom bolo dosiahnuť, aby živočíchy boli spokojnejšie a zdravšie.

Potrava vo veľkovýkrmni
Vo veľkovýkrmni sa ošípané kŕmia najmä kukuricou, ktorá je bohatá na omega-6 nenasýtené mastné kyseliny. Vysokú koncentráciu týchto látok, ktoré v nadbytku pôsobia škodlivo, možno nájsť aj v ich mäse.
Prírodná potrava
Ošípané kŕmené prírodnou potravou v podobe listov a orechov, prijímajú viac omega-3 nenasýtených mastných kyselín, vďaka čomu je na tieto zdravé látky bohatšie aj ich mäso.

 

Majú spokojné zvieratá lepšie mäso?

Dobytok, ako sú kravy či ošípané, ktorý sa môže prechádzať vonku, zvyčajne trpí menším stresom. Jeho mäso je však výživnejšie vďaka prírodnej potrave v podobe tráv a orechov, ktoré tam žerie.
Sliepky chované na paši majú na prechádzanie až 10 štvorcových metrov. Sliepky z voľného výbehu disponujú v priemere 1 štvorcovým metrom, kde sa môžu pohybovať, a majú možnosť ísť von.
Sliepky chované v klietkach majú na pohyb k dispozícii iba 450 štvorcových centimetrov a nemôžu vychádzať von.

lepšie mäso

 

Typy chovu zvierat

V súvislosti s potravinami sa používa veľké množstvo mätúcich termínov. Upozorňuje na ne aj vynikajúca príručka Ako funguje jedlo, ktorú zostavili mnohí svetoví vedci.
Tými termínmi sa opisujú nimi rozličné spôsoby chovu, no mnohé z nich vyjadrujú čosi iné, než si myslia spotrebitelia. A to je zlé, zavádzajúce a nesprávne.

Veľké rozdiely sa vyskytujú aj v rámci jednej kategórie. Hoci voľný chov pôsobí idylicky, kurence môžu žiť veľmi nahusto a väčšinu života strávia zatvorené. Von totiž smú denne vyjsť iba na veľmi krátky čas a niektorí farmári ich nikdy aktívne nevedú na pašu.
Existujú aj dobrovoľné farmárske postupy, vďaka ktorým živočíchy zostávajú v dobrom, zdravom stave. No výrobcovia sa musia pripojiť k certifikovanému programu, ktorý stanovujú a kontrolujú úrady. Inak na obaloch produktov nemôžu uviesť symboly blaha živočíchov.

Dostávajú zvieratá priveľa antibiotík?
Farmári v rámci prevencie chorôb podávajú antibiotiká aj neinfikovaným zvieratám. Je to však príklad ich nesprávneho používania. Niektorí farmári to robia preto, lebo antibiotiká urýchľujú naberanie hmotnosti a zvyšujú produkciu mäsa. Nadmerné používanie týchto látok prispieva k šíreniu rezistentných baktérií u dobytka i medzi ľuďmi. Tieto organizmy môžu prevládnuť nad priateľskými baktériami a stať sa super odolnými proti všetkým známym antibiotikám.

čerstvé mäso na grilePrečítajte si tiež
Ako vyzerá kvalitné a čerstvé mäso? Ako má voňať?

 

Označenie a vysvetlenie

Výborný je rozpis v spomínanej knihe Ako funguje jedlo, ktorý vysvetľuje najčastejšie označenia na hovädzom mäse či kurencoch.

ikona kravaVoľný chov (voľný výbeh)

Tieto normy vyjadrujú iba to, že živočíchy majú prístup – bez ohľadu na to, aký vzdialený – k vonkajšiemu priestoru. V skutočnosti sa však von nikdy nemusia dostať. Kurence neraz žijú nahusto a môžu im odstrániť zobák. Natesnané na seba sa často chovajú aj kravy.

ikona kravaChov v maštali

Živočíchy nie sú v klietkach, no smú sa pohybovať iba vnútri maštale a žijú nahusto. Kurence zvyčajne majú odstránený zobák. Hľadať potravu či žrať trávu nesmú.

ikona kravaOrganický chov

Týka sa predovšetkým organického krmiva a zákazu používania antibiotík a hormónov. Pri organickom chove sa zvyčajne berie väčší ohľad na blaho zvierat, ktoré môžu vychádzať von. Kurencom sa neodstraňuje zobák.

ikona kravaKŕmenie trávou

Po odstavení smú živočíchy žrať iba trávu. Mäso a mlieko kráv kŕmených prirodzenou potravou býva výživnejšie.

ikona kravaChov na paši

Pripomína kŕmenie trávou, no zvieratá smú žrať aj obilné zrná. Dobytok sa chová vonku, kde sa živí vybratými plodinami s vysokou koncentráciou živín.


Zdielať

About Author

Komentáre sú uzavreté.