Poznáte povinnosti, ktoré má zamestnávateľ z hľadiska bezpečnosti práce?

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Podľa pracovného práva (zákonníka práce) je každý podnikateľ alebo štátny podnik zodpovedný za bezpečnosť práce vo svojej firme. Bezpečnosťou a ochranou zdravia pri práci sa rozumejú všetky opatrenia, ktoré sú potrebné na ochranu života a zdravia zamestnancov pri práci, na udržanie ich schopnosti pracovať a na humánnosť pracovných podmienok.
Poďme sa spoločne pozrieť na to, aké povinnosti v tejto súvislosti majiteľom firiem vyplývajú a vám zamestnancom zjednodušujú vykonávanie úloh?

 

Prehľad najdôležitejších povinností zamestnávateľa podľa zákona o BOZP

Zásadný význam má povinnosť zamestnávateľa pravidelne vyhodnocovať zdravotné riziká na pracovisku a rozhodovať o potrebných ochranných opatreniach. Musí o nich informovať svojich zamestnancov. Okrem toho musí zamestnávateľ prijať aj preventívne opatrenia pre obzvlášť nebezpečné pracovné priestory a prijať opatrenia v prípade nehody, požiaru alebo inej katastrofy.

Platí to aj v prípade, ak sa pri vykonávaní pracovných úloh používajú rôzne nebezpečné látky a špeciálne paletové vozíky. Aj pri ich obsluhe, akokoľvek sú intuitívne, inteligentné a moderné, musí zamestnanec dbať na zásady správnej manipulácie.

ako zvýšiť efektivituPrečítajte si tiež
Jednoduché tipy, ako zvýšiť efektivitu vašej práce.

 

Delegovanie podnikateľských povinností sa nezaobíde bez kvalitných pracovných rukavíc

V rámci organizácie prevádzkových procesov môže každý podnikateľ aspoň čiastočne preniesť svoje podnikateľské povinnosti na vedúcich pracovníkov. Aj zákon o BOZP odporúča horizontálne a vertikálne delegovanie povinností jednotlivých podnikateľov. V mnohých prípadoch sa vyplatilo aj delegovanie úloh na externých odborníkov.

Povinnosti zamestnávateľa v oblasti bezpečnosti práce by mali byť delegované v zásade písomne. Delegované úlohy a právomoci musia byť špecifikované čo najjasnejšie. Zamestnávateľ však zostáva naďalej povinný kontrolovať, či si vedúci zamestnanci plnia svoje povinnosti. Najprv ale musí zabezpečiť, aby mal zástupca všetky znalosti, zručnosti i kvalitné pracovné rukavice, aby si potom mohol plniť svoje povinnosti.

Aj tieto základné, no pritom mimoriadne dôležité a významné povinnosti sa môžu postarať o to, aby bola efektivita práce vysoká a zamestnanci neboli pritom ohrození na bezpečí a zdraví.

— PR článok —
Foto: Pixabay.com


Zdielať

About Author

Komentáre sú uzavreté.