Sčítanie obyvateľov 2021. Kde sa sčítať, čo sa pýtajú a aký to má prínos?

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Každý obyvateľ sa elektronicky sčíta sám…ale ako presne to urobiť? Kde kliknúť a čo sa ma budú pýtať? Ako sa majú sčítať seniori, ktorý nemajú internet a nevedia pracovať s počítačom, či tabletom? Sčítanie obyvateľov 2021 je tu a možno ste ešte nenašli všetky odpovede na svoje otázky. Pripravili sme pre vás manuál najdôležitejších krokov, ktoré treba urobiť. Dozviete sa, prečo sa vlastne sčítavame, ako to pomôže vám a čo z toho budete mať. Či sa nedajú zneužiť  údaje a kedy budete poznať výsledky.

 

sčítanie obyvateľov 2021Sčítanie obyvateľov 2021

Sčítanie prebieha od 15.februára 2021 do 31.marca 2021, čiže šesť týždňov a len elektronicky, čo môže niekomu spôsobovať problémy. SODB 2021, ako znie skratka, je prvým integrovaným sčítaním a prvým plne elektronickým sčítaním v SR.
Dotazník je jednoduchý a v porovnaní s tým z roku 2011 (obsahoval 35 otázok) zaujíma Štatistický úrad polovica, presne 18 otázok.

Prvý základný krok – sčítanie prebieha na tejto stránke, alebo v mobilnej aplikácii SOBD 2021.

sčítanie ľudíTu je pár základných faktov:

  • Každý sa sčítava sám, čiže svojím príbuzným pomôžte.
  • Za neplnoleté deti vypĺňajú dotazník ich rodičia.
  • Povinnosť sčítať sa majú všetci obyvatelia, ktorí majú na Slovensku trvalý, prechodný alebo tolerovaný pobyt.
  • Sčítanie vypĺňa aj občan EÚ, resp. niektorej z tretích krajín, ktorý má u nás obvyklý pobyt (reálne žije na Slovensku).
  • Sčítací formulár je okrem slovenčiny aj v maďarčine, rómčine, rusínštine, ukrajinčine, angličtine, francúzštine a nemčine.
  • Na otázky odpovedáte tak, aký bol stav k 1.januáru 2021 (napríklad ak ste sa sobášili 2.januára, do dotazníka uvádzate „slobodný/slobodná“).

 

sčítanie obyvateľov 2021Prihlásenie do dotazníka

Idete teda na stránku www.scitanie.sk a do dotazníka sa prihlasujete zadaním svojho rodného čísla. Následne dôjde k overeniu identity – systém vás vyzve k autentifikácii zadaním doplnkového údaja. Ten zvyšuje bezpečnosť prihlásenia a minimalizuje riziko zneužitia.
Ak nemáte rodné číslo, prihlasujete sa zadaním dátumu narodenia a pohlavia, následne vypĺňate formulár typu B.

sčítanie obyvateľov 2021

 

sčítanie obyvateľov 2021Na čo sa ma budú pýtať?

Štatistický úrad sa vás pýta len na tie otázky, ktoré nevie získať z iných databáz.
Napríklad to, kde máte trvalý, prechodný alebo obvyklý pobyt. Koľko máte detí a s koľkými ľuďmi žijete v domácnosti.
V akej pracovnej oblasti pôsobíte, ako cestujete do školy alebo do práce, aké je vaše najvyššie dosiahnuté vzdelanie.
Prípadne aký je váš materinský jazyk, k akej národnosti sa hlásite alebo aké náboženstvo vyznávate.
Medzi otázkami je napríklad aj taká, aké číslo bytu máte, čo treba vypísať z listu vlastníctva.

Formulár má teda 6 oblastí: pobyt – rodina – vzdelanie – zamestnanie – národnosť-náboženstvo. Na konci vám ukáže systém zhrnutie formulára a kliknete na Odoslať formulár.
Tu si môžete pozrieť Vzor formulára.

 

sčítanie obyvateľov 2021Načo nám je sčítavanie?

Krátko z histórie. Sčítavanie sa robilo už v stredoveku, ale moderné sčítanie sa začalo až v roku 1869. Zákon vtedy určil, že sa bude opakovať každých desať rokov.

Štát získa údaje, na základe ktorých bude definovať viaceré stratégie. Napríklad koľko škôl, škôlok alebo domovov seniorov potrebujeme. Aký spôsob dopravy vyžaduje viac investícií. Prípadne ktorá cirkev bude od štátu dostávať koľko peňazí.
Sú tri základné oblasti, ktoré sčítanie môže ovplyvniť:

  • Dopravná infraštruktúra
  • Siete školských a zdravotníckych zariadení
  • Oddychové zóny, parky, detské ihriská a športoviská
Prínos pre obce a mestá
Štatistické výsledky sú významné aj na úrovni samospráv a obcí. Kľúčovú časť ich príjmov totiž tvoria podielové dane obyvateľov s trvalým pobytom.
Ak má napríklad Ivanka pri Dunaji necelých 7000 obyvateľov s trvalým pobytom, no reálne tam žije takmer 9000 ľudí, obec prichádza značnú časť svojich príjmov. A tie, ako vieme, by sa dali investovať do infraštruktúry, na lepšie osvetlenie, vynovenie ciest a chodníkov ap.

Koronavírus aktuálne – každý deň súhrn najdôležitejších správ.koronavírus aktuálne

 

sčítanie obyvateľov 2021Čo je to asistované sčítanie?

Tento spôsob sčítania obyvateľov je určený najmä pre zariadenia sociálnych služieb, sociálnej kurately, resp. ústavnej zdravotnej starostlivosti a ľuďom bez domova. Kvôli pandemickej situácii sa asistované sčítanie posunulo na 1.apríla 2021 až 31.októbra 2021.
V každej obci budú zriadené kontaktné miesta, kde vám so sčítaním pomôže stacionárny asistent.

 

Zdroj a foto: Štatistický úrad SR, Scitanie.sk, Unsplash.com


Zdielať

About Author

Komentáre sú uzavreté.