Ako nájsť dobrého advokáta vo veľkom meste?

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Snáď každý z nás sa občas ocitne v situácií, v ktorej by sa mu zišla rada od skúseného advokáta. Či už sme v postavení dediča, zamestnanca či zamestnávateľa, účastníka trestného konania alebo zmluvnou stranou, v každom prípade vznikajú vzťahy a situácie, v ktorých ani nevieme ako a ocitneme sa na strane oklamaného či podvedeného.
Potom oľutujeme, že sme si vtedy nevybrali advokáta, ktorý by nám držal stranu a nenechal by nič na náhodu. Ako však nájsť dobrého advokáta vo veľkom meste, kde sa to nimi hemží?

 

Každodenný život a občianske právo

Často ani netušíme, že rôzne problémy, s ktorými sa pasujeme, patria pod určitú právnu oblasť. A že rutinné záležitosti, ktoré vykonávame takmer denne môžu byť aj právnymi úkonmi.
Nákupom v obchode uzatvárame kúpnopredajné zmluvy, objednanou montážou nábytku uzatvárame zmluvu o dielo a požičaním veci kamarátovi zmluvu o pôžičke. Niektoré právne úkony nemusia byť urobené v písomnej forme na to, aby boli platné. Avšak po kúpe chybného tovaru, po rozpadnutí neodborne montovanej skrine a dožadovania sa jej opravy alebo po domáhaní sa vrátenia vecí či peňazí od kamaráta sa môže stať, že bez advokáta za chrbtom sa spravodlivosti nedomôžeme.
V takýchto prípadoch je treba hľadať advokáta, ktorý sa venuje oblasti občianskeho či obchodného práva.

 

Zamestanie a pracovné právo

Ani zamestnanecké vzťahy nie sú výnimkou pri riešení každodenných záležitostí. Pracovné právo je hneď po tom občianskom oblasťou, v ktorej najčastejšie vzniká potreba poskytnutia právnej pomoci, či už pre zamestnanca alebo zamestnávateľa.
Zamestnanci sa často obracajú na advokátov s otázkou, aké nároky im vznikajú z dôvodu vzniku pracovného úrazu, choroby z povolania, a tiež akým spôsobom majú ukončiť pracovný pomer tak, aby ich zamestnávateľ neukrátil o odstupné, či o ďalšie nároky.
Zamestnávatelia zas potrebujú právne poradenstvo z dôvodu obavy, že pri prípadnom výkone inšpekcie práce by im bola uložená likvidačná pokuta z dôvodu, že nie všetky právne predpisy sú im známe, a potom povinnosti, ktoré sú nimi ukladané, nie sú schopní dodržiavať. Často ide najmä o právne predpisy upravujúce bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, o predpisy upravujúce daňové či odvodové povinnosti zamestnávateľa, ale aj ochranu osobných údajov.

 

Trestné a správne právo

V neposlednom prípade tiež oblasť správneho či trestného práva vyžaduje profesionálny sprievod po boku s advokátom, ktorý sa za Vás pobije. Pri hľadaní tohto partnera je preto potrebné byť dôsledný v overení si, či konkrétny advokát má v danej oblasti praktické skúsenosti, či sa sám prezentuje ako odborník na danú oblasť. Čo je zárukou priebojnosti, a tiež čo o ňom píše internetové obecenstvo ľudí, ktorí mali tú česť a jeho služby využili.

nájdite si naozaj dobrého advokáta

 

Ako nájsť dobrého advokáta

Už dávno omnoho menej platí ,,opýtaj sa známeho“ ako použi google.sk a vyhľadaj si sám. Internetový vyhľadávač vie predsa poskytnúť viac informácií ako všetci známi dokopy.
Pri vyhľadávaní advokáta je potrebné zamerať sa na mesto, v ktorom žijete, resp. ktoré máte najbližšie. Predsa len osobný kontakt a možnosť spoznať advokáta osobne Vám môže napomôcť v nadobudnutí pocitu, že mu môžete dôverovať, alebo naopak, že je nutné nájsť si iného.
Zadať môžete preto napríklad advokát Bratislava alebo advokát Žilina a vyhľadávač Vám ponúkne advokátov vo Vašom meste, ktorí sú k Vám najbližšie, či tých, ktorých služby sú na internete najlepšie hodnotené.

Prekliknúť sa môžete tiež na ich webové stránky, na ktorých majú vypísané právne oblasti, ktorým sa venujú, prípadne ďalšie svoje aktivity a ponúkané služby. Veľkým plusom je, keď advokát na internete poskytuje právne rady bezplatne prostredníctvom právnej poradne. Stačí len stručne opísať svoj problém a radou advokáta ho môžete vyriešiť bez toho, aby ste museli za službu platiť.

Advokátska kancelária BÁNOS
V rámci Slovenska má najväčšiu sieť pobočiek. Vo viacerých mestách vie poskytnúť právne poradenstvo a komplexné právne služby. Na svojej internetovej stránke tiež prevádzkuje bezplatnú právnu poradňu, na ktorej po zadaní každej otázky poskytuje promptnú odpoveď. Túto kanceláriu nájdete v Bratislave, v Trenčíne, v Žiline, v Galante, a tiež v Nitre.

— PR článok —

 


Zdielať

About Author

Dana Bunová

Mám dlhoročné skúsenosti v marketingu na strane klienta, ako aj s prácou v reklamných agentúrach. Píšem o rôznych témach, oblastiach, ale najmä pre ženy.

Komentáre sú uzavreté.