Zmluva vs. ústna dohoda. Ako neprísť o peniaze a dostať zaplatené?

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Jedným z rizík podnikania je, že za dodaný tovar a poskytnuté služby nedostanete zaplatené. Pre živnostníka alebo majiteľa s.r.o. môže byť takáto situácia doslova likvidačná.
Bohužiaľ, v slovenskom podnikateľskom prostredí dochádza k nej pomerne často, resp. riziko nezaplatenia faktúry odberateľom je vyššie ako to, že vo firme nastane požiar. Za istých podmienok sa dá aj tomuto riziku predísť, alebo ho aspoň minimalizovať (faktoring, poistenie pohľadávok). Táto možnosť však niečo stojí, a asi preto nie je u podnikateľov ani bežne využívaná.

 

Úlohu ste splnili a chcete dostať zaplatené

Povedzme, že je Vašou hlavnou podnikateľskou činnosťou tvorba web stránok. Zameriavate sa na redizajn webstránky, ktorá už existuje, alebo navrhnete novú. Na základe predstáv a požiadaviek klienta pripravíte konkrétny návrh vrátane celkového konceptu, funkčného riešenia a vzhľadu webovej stránky. Vytvoríte mu vlastný redakčný systém CMS (Content Management System) na mieru, zabezpečíte doménu a webhosting, ako aj čiastočnú SEO optimalizáciu.

Výsledkom je rýchly web s prehľadnou štruktúrou a moderným responzívnym dizajnom – to znamená, že sa obsah stránky automaticky prispôsobuje zariadeniu, na ktorom je zobrazovaný. Navyše webová stránka obsahuje viaceré rozšírené prvky – flash animácie (kontaktný a objednávkový formulár), fotogalériu vrátane videí z youtube, interaktívnu google mapu a samozrejme, je pomocou rôznych pluginov prepojená so sociálnymi sieťami.
Svoju prácu ste odviedli bezchybne, odovzdali ste ju v žiadanej kvalite a v stanovenom termíne.
Čo teda urobiť, ak ste sa odmeny za ňu nedočkali?

ústna dohoda alebo písomná zmluva

Ako sa dostať k peniazom?

Dôležité je začať s riešením problému čo najskôr, pretože čím viac času uplynie od doby splatnosti pohľadávky, o to ťažšie je vymožiteľná. Môžete sa s dlžníkom pokúsiť o mimosúdnu dohodu alebo ho rovno dať na súd. V oboch prípadoch máte väčšiu šancu uspieť, len ak sú pohľadávky dôsledne zdokumentované (faktúra na základe objednávky, zmluva, atď).
Čo sa týka zmluvy o dielo, môže byť aj ústna, zákon nevyžaduje písomnú formu a pre jej platnosť stačí, aby ste sa s obchodným partnerom dohodli na povinných náležitostiach zmluvy (kto komu čo za koľko…).

Avšak bez písomných dôkazov je zvíťaziť na súde o niečo ťažšie až nemožné. Ak by Vám súd aj dal za pravdu, stále je tu veľmi veľká pravdepodobnosť, že druhá strana podá odvolanie proti rozsudku a celý proces sa tým opäť natiahne.
V prípade, že ste neúspešný, musíte protistrane zaplatiť náhradu trov konania. Čiže okrem vlastných výdavkov, spojených so súdnym konaním, ich zaplatíte aj žalovanému.

 

Majte “po ruke” dobrého právnika

V každom prípade, určite sa oplatí nájsť dobrého právnika z Vášho okolia napríklad cez google hľadaním výrazu “advokátska kancelária bratislava“ alebo “najlepší právnici v bratislave“ a pod. Ideálne, keby mal aspoň nejakú skúsenosť v súdnych sporoch z oblasti IT najmä ohľadom tvorby webstránok a e-shopov.
Zistiť to môžete prostredníctvom referencií, ktoré majú niektoré advokátske kancelárie uvedené na svojej web stránke, prípadne je tam aj zoznam ich úspešných prípadov.
Ďalšou výhodou, ak Vás advokátska kancelária zastupuje na súde je, že po odovzdaní plnej moci za Vás vybaví všetko, od predžalobnej výzvy až po eventuálnu exekúciu.

— PR článok —
Foto: Pixabay.com a Dreamstime.com


Zdielať

About Author

Dana Bunová

Mám dlhoročné skúsenosti v marketingu na strane klienta, ako aj s prácou v reklamných agentúrach. Píšem o rôznych témach, oblastiach, ale najmä pre ženy.

Komentáre sú uzavreté.