Daňový kalendár. Odvodový kalendár pre rok 2016

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Ste podnikateľ, SZČO, účtovník či fyzická osoba? Aj tento rok vás čaká množstvo daňových a odvodových povinností. Myslite na ne už teraz a poznačte si, čo kedy treba urobiť a vybaviť. Ponúkame termíny dôležitých povinností.
Daňový kalendár. Odvodový kalendár. Od januára až po december 2016.

Január 2016

8. január
splatnosť poistného na sociálne poistenie a preddavku poistného na zdravotné poistenie pre SZČO za december (minimum SP 130,27 €, ZP 55,02 €)

výplatný termín
splatnosť poistného na sociálne poistenie a preddavku poistného na zdravotné poistenie odvádzaného zamestnávateľom za zamestnancov za predchádzajúci mesiac

výplatný termín +5
odvod preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti (znížených o úhrn daňového bonusu) zamestnávateľom za predchádzajúci mesiac

mesačný prídel do sociálneho fondu

15. január
odvod dane z príjmov vyberanej zrážkou podľa §43 ods. 13 za predchádzajúci mesiac

odvod súm na zabezpečenie dane podľa §44 platiteľom príjmu za predchádzajúci mesiac

20.január
registračná povinnosť pre DPH pre zdaniteľnú osobu, ktorá za predchádzajúcich 12 kalendárnych mesiacov dosiahla dosiahla obrat 49 790 € a viac

25.január
termín na podanie súhrnného výkazu za predchádzajúci mesiac alebo kvartál pre mesačných a kvartálnych platiteľov DPH, ktorí uskutočňujú intrakomunitárne dodávky v rámci EÚ

splatnosť DPH za predchádzajúci mesiac alebo kvartál + termín na podanie daňového priznania k DPH + termín na podanie kontrolného výkazu k DPH

splatnosť spotrebnej dane z alkoholických nápojov, tabakových výrobkov, minerálneho oleja, elektriny, uhlia a zemného plynu za predchádzajúci mesiac + termín na podanie daňového priznania pre prevádzkovateľa daňového skladu na colný úrad za predchádzajúci mesiac


Február 2016

1.február
posledný termín na podanie daňového priznania k dani z nehnuteľností, ak daňovníkovi v predchádzajúcom roku vznikla daňová povinnosť – nadobudol nehnuteľnosť, skolaudoval stavbu apod.

termín pre platiteľa dane na predloženie prehľadu o zrazených a odvedených preddavkoch na daň z príjmov zo závislej činnosti a o daňovom bonuse za december

splatnosť mesačného preddavku na daň z príjmu fyzických osôb a daň z príjmu právnických osôb za január

termín na podanie daňového priznania a splatnosť dane z motorových vozidiel za predchádzajúci rok

splatnosť mesačného preddavku na daň z motorových vozidiel vo výške 1/12 predpokladanej dane, ak daň presiahne 8 300 €

8.február
splatnosť poistného na sociálne poistenie a preddavku poistného na zdravotné poistenie pre SZČO za predchádzajúci mesiac (minimum SP 142,20 €, ZP 60,06 €)

výplatný termín
splatnosť poistného na sociálne poistenie a preddavku poistného na zdravotné poistenie odvádzaného zamestnávateľom za zamestnancov za predchádzajúci mesiac

výplatný termín +5
odvod preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti (znížených o úhrn daňového bonusu) zamestnávateľom za predchádzajúci mesiac

mesačný prídel do sociálneho fondu

15.február
odvod dane z príjmov vyberanej zrážkou podľa §43 ods. 13 za predchádzajúci mesiac

odvod súm na zabezpečenie dane podľa §44 platiteľom príjmu za predchádzajúci mesiac

22.február
registračná povinnosť pre DPH pre zdaniteľnú osobu, ktorá za predchádzajúcich 12 kalendárnych mesiacov dosiahla dosiahla obrat 49 790 € a viac

25.február
termín na podanie súhrnného výkazu za predchádzajúci mesiac pre mesačných platiteľov DPH, ktorí uskutočňujú intrakomunitárne dodávky v rámci EÚ

splatnosť DPH za predchádzajúci mesiac + termín na podanie daňového priznania k DPH + termín na podanie kontrolného výkazu k DPH

splatnosť spotrebnej dane z alkoholických nápojov, tabakových výrobkov, minerálneho oleja, elektriny, uhlia a zemného plynu za predchádzajúci mesiac + termín na podanie daňového priznania pre prevádzkovateľa daňového skladu na colný úrad za predchádzajúci mesiac

29.február
termín pre zamestnávateľa na zúčtovanie prostriedkov predstavujúcich povinný prídel do sociálneho fondu za predchádzajúci rok

splatnosť mesačného preddavku na daň z príjmu fyzických osôb a daň z príjmu právnických osôb za február 2016

splatnosť mesačného preddavku na daň z motorových vozidiel vo výške 1/12 predpokladanej dane, ak daň u jedného správcu dane presiahne limit 8 300 €

termín pre platiteľa dane na predloženie prehľadu o zrazených a odvedených preddavkoch na daň z príjmov zo závislej činnosti a o daňovom bonuse za január


Marec 2016

8.marec
splatnosť poistného na sociálne poistenie a preddavku poistného na zdravotné poistenie pre SZČO za predchádzajúci mesiac (minimum SP 142,20 €, ZP 60,06 €)

výplatný termín
splatnosť poistného na sociálne poistenie a preddavku poistného na zdravotné poistenie odvádzaného zamestnávateľom za zamestnancov za predchádzajúci mesiac

výplatný termín +5
odvod preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti (znížených o úhrn daňového bonusu) zamestnávateľom za predchádzajúci mesiac

mesačný prídel do sociálneho fondu

15.marec
odvod dane z príjmov vyberanej zrážkou podľa §43 ods. 13 za predchádzajúci mesiac

odvod súm na zabezpečenie dane podľa §44 platiteľom príjmu za predchádzajúci mesiac

21.marec
registračná povinnosť pre DPH pre zdaniteľnú osobu, ktorá za predchádzajúcich 12 kalendárnych mesiacov dosiahla dosiahla obrat 49 790 € a viac

25.marec
termín na podanie súhrnného výkazu za predchádzajúci mesiac pre mesačných platiteľov DPH, ktorí uskutočňujú intrakomunitárne dodávky v rámci EÚ

splatnosť DPH za predchádzajúci mesiac + termín na podanie daňového priznania k DPH + termín na podanie kontrolného výkazu k DPH

splatnosť spotrebnej dane z alkoholických nápojov, tabakových výrobkov, minerálneho oleja, elektriny, uhlia a zemného plynu za predchádzajúci mesiac + termín na podanie daňového priznania pre prevádzkovateľa daňového skladu na colný úrad za predchádzajúci mesiac

31.marec
posledný termín na podanie daňového priznania k dani z príjmu fyzických osôb a dani z príjmu právnických osôb za predchádzajúci rok + splatnosť dane z príjmov za predchádzajúci rok

posledný termín na zaslanie oznámenia o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania k dani z príjmov za predchádzajúci rok (predĺženie o 3 alebo 6 mesiacov ak mal daňovník príjmy zo zahraničia)

splatnosť mesačného preddavku na daň z príjmu fyzických osôb a daň z príjmu právnických osôb za marec + splatnosť štvrťročného preddavku na daň z príjmu fyzických osôb a daň z príjmu právnických osôb za 1. kvartál

splatnosť mesačného preddavku na daň z motorových vozidiel vo výške 1/12 predpokladanej dane, ak daň u jedného správcu dane presiahne 8 300 €

splatnosť štvrťročného preddavku na daň z motorových vozidiel za 1. kvartál vo výške 1/4 predpokladanej dane, ak daň u jedného správcu dane presiahne 700 € a nepresiahne 8 300 €

termín pre platiteľa dane na predloženie prehľadu o zrazených a odvedených preddavkoch na daň z príjmov zo závislej činnosti a o daňovom bonuse za február

termín pre zamestnávateľa na predloženie hlásenia o vyúčtovaní dane z príjmov, o úhrne príjmov zo závislej činnosti a o daňovom bonuse za predchádzajúci kalendárny rok

termín na ročné zúčtovanie a výpočet dane z príjmov zamestnancov za predchádzajúci rok pre platiteľa dane, ktorý je zamestnávateľom


Apríl 2016

8.apríl
splatnosť poistného na sociálne poistenie a preddavku poistného na zdravotné poistenie pre SZČO za predchádzajúci mesiac (minimum SP 142,20 €, ZP 60,06 €)

výplatný termín
splatnosť poistného na sociálne poistenie a preddavku poistného na zdravotné poistenie odvádzaného zamestnávateľom za zamestnancov za predchádzajúci mesiac

výplatný termín +5
odvod preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti (znížených o úhrn daňového bonusu) zamestnávateľom za predchádzajúci mesiac

mesačný prídel do sociálneho fondu

15.apríl
odvod dane z príjmov vyberanej zrážkou podľa §43 ods. 13 za predchádzajúci mesiac

odvod súm na zabezpečenie dane podľa §44 platiteľom príjmu za predchádzajúci mesiac

20.apríl
registračná povinnosť pre DPH pre zdaniteľnú osobu, ktorá ktorá dosiahla za najviac 12 predchádzajúcich mesiacov obrat 49 790 €

25.apríl
termín na podanie súhrnného výkazu za predchádzajúci mesiac alebo kvartál pre platiteľov DPH, ktorí uskutočňujú intrakomunitárne dodávky v rámci EÚ

splatnosť DPH za predchádzajúci mesiac alebo kvartál + termín na podanie daňového priznania k DPH + termín na podanie kontrolného výkazu k DPH

splatnosť spotrebnej dane z alkoholických nápojov, tabakových výrobkov, minerálneho oleja, elektriny, uhlia a zemného plynu za predchádzajúci mesiac + termín na podanie daňového priznania pre prevádzkovateľa daňového skladu na colný úrad za predchádzajúci mesiac


Máj 2016

2.máj
termín pre platiteľa dane na predloženie prehľadu o zrazených a odvedených preddavkoch na daň z príjmov zo závislej činnosti a o daňovom bonuse za marec

splatnosť mesačného preddavku na daň z príjmu fyzických osôb a daň z príjmu právnických osôb v 1/12 za uplynulý kalendárny mesiac

splatnosť mesačného preddavku na daň z motorových vozidiel vo výške 1/12 predpokladanej dane, ak daň u jedného správcu dane presiahne 8 300 €

termín na doplatenie rozdielu vzniknutého na zaplatených preddavkoch dane z príjmov právnickej osoby za 1. kvartál, ak zaplatené preddavky boli nižšie, ako vyplývajú z výpočtu podľa najnovšieho daňového priznania

termín na podanie vyhlásenia fyzickej osoby, ktorej zamestnávateľ vykonal ročné zúčtovanie, o poukázaní 2 % (3 %) zaplatenej dane z príjmov

9.máj
splatnosť poistného na sociálne poistenie a preddavku poistného na zdravotné poistenie pre SZČO za predchádzajúci mesiac (minimum SP 142,20 €, ZP 60,06 €)

výplatný termín
splatnosť poistného na sociálne poistenie a preddavku poistného na zdravotné poistenie odvádzaného zamestnávateľom za zamestnancov za apríl

výplatný termín +5
odvod preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti (znížených o úhrn daňového bonusu) zamestnávateľom za uplynulý kalendárny mesiac

mesačný prídel do sociálneho fondu

16.máj
odvod dane z príjmov vyberanej zrážkou podľa §43 ods. 13 za predchádzajúci mesiac

odvod súm na zabezpečenie dane podľa §44 platiteľom príjmu za predchádzajúci mesiac

20.máj
registračná povinnosť pre DPH pre zdaniteľnú osobu, ktorá ktorá dosiahla za najviac 12 predchádzajúcich mesiacov obrat 49 790 €

25.máj
termín na podanie súhrnného výkazu za predchádzajúci mesiac pre mesačných platiteľov DPH, ktorí uskutočňujú intrakomunitárne dodávky v rámci EÚ

splatnosť DPH za predchádzajúci mesiac + termín na podanie daňového priznania k DPH + termín na podanie kontrolného výkazu k DPH

splatnosť spotrebnej dane z alkoholických nápojov, tabakových výrobkov, minerálneho oleja, elektriny, uhlia a zemného plynu za predchádzajúci mesiac + termín na podanie daňového priznania pre prevádzkovateľa daňového skladu na colný úrad za predchádzajúci mesiac

31.máj
splatnosť mesačného preddavku na daň z príjmu fyzických osôb a daň z príjmu právnických osôb v 1/12 za uplynulý kalendárny mesiac

splatnosť mesačného preddavku na daň z motorových vozidiel vo výške 1/12 predpokladanej dane, ak daň u jedného správcu dane presiahne 8 300 €

termín pre platiteľa dane na predloženie prehľadu o zrazených a odvedených preddavkoch na daň z príjmov zo závislej činnosti a o daňovom bonuse za apríl


Jún 2016

8.jún
splatnosť poistného na sociálne poistenie a preddavku poistného na zdravotné poistenie pre SZČO za predchádzajúci mesiac (minimum SP 142,20 €, ZP 60,06 €)

výplatný termín
splatnosť poistného na sociálne poistenie a preddavku poistného na zdravotné poistenie odvádzaného zamestnávateľom za zamestnancov za uplynulý kalendárny mesiac

výplatný termín +5
odvod preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti (znížených o úhrn daňového bonusu) zamestnávateľom za uplynulý kalendárny mesiac

mesačný prídel do sociálneho fondu

15.jún
odvod dane z príjmov vyberanej zrážkou podľa §43 ods. 13 za predchádzajúci mesiac

odvod súm na zabezpečenie dane podľa §44 platiteľom príjmu za predchádzajúci mesiac

20.jún
registračná povinnosť pre DPH pre zdaniteľnú osobu, ktorá ktorá dosiahla za najviac 12 predchádzajúcich mesiacov obrat 49 790 €

27.jún
termín na podanie súhrnného výkazu za máj pre mesačných platiteľov DPH, ktorí uskutočňujú intrakomunitárne dodávky v rámci EÚ

splatnosť DPH za predchádzajúci mesiac + termín na podanie daňového priznania k DPH + termín na podanie kontrolného výkazu k DPH

splatnosť spotrebnej dane z alkoholických nápojov, tabakových výrobkov, minerálneho oleja, elektriny, uhlia a zemného plynu za predchádzajúci mesiac + termín na podanie daňového priznania pre prevádzkovateľa daňového skladu na colný úrad za predchádzajúci mesiac

30.jún
posledný termín na podanie daňového priznania a splatnosť dane z príjmov za uplynulý kalendárny rok, ak daňový subjekt oznámil správcovi dane predĺženie lehoty o tri mesiace

splatnosť mesačného preddavku na daň z príjmu fyzických osôb a daň z príjmu právnických osôb za uplynulý kalendárny mesiac + splatnosť štvrťročného preddavku na daň z príjmu fyzických osôb a daň z príjmu právnických osôb za 2. kvartál

splatnosť mesačného preddavku na daň z motorových vozidiel vo výške 1/12 predpokladanej dane, ak daň u jedného správcu dane presiahne limit 8 300 €

splatnosť štvrťročného preddavku na daň z motorových vozidiel vo výške 1/4 predpokladanej dane, ak daň u jedného správcu dane presiahne limit 700 € a nepresiahne 8 300 €

termín pre platiteľa dane na predloženie prehľadu o zrazených a odvedených preddavkoch na daň z príjmov zo závislej činnosti a o daňovom bonuse za máj

Daňový kalendár.

Daňový kalendár. Odvodový kalendár pre rok 2016

Daňový kalendár. Odvodový kalendár

Júl 2016

8.júl
splatnosť poistného na sociálne poistenie a preddavku poistného na zdravotné poistenie pre SZČO za predchádzajúci mesiac (minimum SP 142,20 €, ZP 60,06 €)

výplatný termín
splatnosť poistného na sociálne poistenie a preddavku poistného na zdravotné poistenie odvádzaného zamestnávateľom za zamestnancov za uplynulý kalendárny mesiac

výplatný termín +5
odvod preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti (znížených o úhrn daňového bonusu) zamestnávateľom za uplynulý kalendárny mesiac

mesačný prídel do sociálneho fondu

15.júl
odvod dane z príjmov vyberanej zrážkou podľa §43 ods. 13 za predchádzajúci mesiac

odvod súm na zabezpečenie dane podľa §44 platiteľom príjmu za predchádzajúci mesiac

20.júl
registračná povinnosť pre DPH pre zdaniteľnú osobu, ktorá ktorá dosiahla za najviac 12 predchádzajúcich mesiacov obrat 49 790 €

25.júl
termín na podanie súhrnného výkazu za jún alebo 2. kvartál pre platiteľov DPH, ktorí uskutočňujú intrakomunitárne dodávky v rámci EÚ

splatnosť DPH za predchádzajúci mesiac alebo kvartál + termín na podanie daňového priznania k DPH + termín na podanie kontrolného výkazu k DPH

splatnosť spotrebnej dane z alkoholických nápojov, tabakových výrobkov, minerálneho oleja, elektriny, uhlia a zemného plynu za predchádzajúci mesiac + termín na podanie daňového priznania pre prevádzkovateľa daňového skladu na colný úrad za predchádzajúci mesiac


August 2016

1.august
splatnosť mesačného preddavku na daň z príjmu fyzických osôb a daň z príjmu právnických osôb v 1/12 za uplynulý kalendárny mesiac

splatnosť mesačného preddavku na daň z motorových vozidiel vo výške 1/12 predpokladanej dane, ak daň u jedného správcu dane presiahne 8 300 €

termín pre platiteľa dane na predloženie prehľadu o zrazených a odvedených preddavkoch na daň z príjmov zo závislej činnosti a o daňovom bonuse za jún

8.august
splatnosť poistného na sociálne poistenie a preddavku poistného na zdravotné poistenie pre SZČO za predchádzajúci mesiac (minimum SP 142,20 €, ZP 60,06 €)

výplatný termín
splatnosť poistného na sociálne poistenie a preddavku poistného na zdravotné poistenie odvádzaného zamestnávateľom za zamestnancov za uplynulý kalendárny mesiac

výplatný termín +5
odvod preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti (znížených o úhrn daňového bonusu) zamestnávateľom za uplynulý kalendárny mesiac

mesačný prídel do sociálneho fondu

15.august
odvod dane z príjmov vyberanej zrážkou podľa §43 ods. 13 za predchádzajúci mesiac

odvod súm na zabezpečenie dane podľa §44 platiteľom príjmu za predchádzajúci mesiac

22.august
registračná povinnosť pre DPH pre zdaniteľnú osobu, ktorá ktorá dosiahla za najviac 12 predchádzajúcich mesiacov obrat 49 790 €

25.august
termín na podanie súhrnného výkazu za júl pre platiteľov DPH, ktorí uskutočňujú intrakomunitárne dodávky v rámci EÚ

splatnosť DPH za predchádzajúci mesiac + termín na podanie daňového priznania k DPH + termín na podanie kontrolného výkazu k DPH

splatnosť spotrebnej dane z alkoholických nápojov, tabakových výrobkov, minerálneho oleja, elektriny, uhlia a zemného plynu za predchádzajúci mesiac + termín na podanie daňového priznania pre prevádzkovateľa daňového skladu na colný úrad za predchádzajúci mesiac

31.august
splatnosť mesačného preddavku na daň z príjmu fyzických osôb a daň z príjmu právnických osôb

splatnosť mesačného preddavku na daň z motorových vozidiel vo výške 1/12 predpokladanej dane, ak daň u jedného správcu dane presiahne 8 300 €

termín pre platiteľa dane na predloženie prehľadu o zrazených a odvedených preddavkoch na daň z príjmov zo závislej činnosti a o daňovom bonuse za júl


September 2016

8.september
splatnosť poistného na sociálne poistenie a preddavku poistného na zdravotné poistenie pre SZČO za predchádzajúci mesiac (minimum SP 142,20 €, ZP 60,06 €)

výplatný termín
splatnosť poistného na sociálne poistenie a preddavku poistného na zdravotné poistenie odvádzaného zamestnávateľom za zamestnancov za uplynulý kalendárny mesiac

výplatný termín +5
odvod preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti (znížených o úhrn daňového bonusu) zamestnávateľom za uplynulý kalendárny mesiac

mesačný prídel do sociálneho fondu

15.september
odvod dane z príjmov vyberanej zrážkou podľa §43 ods. 13 za predchádzajúci mesiac

odvod súm na zabezpečenie dane podľa §44 platiteľom príjmu za predchádzajúci mesiac

20.september
registračná povinnosť pre DPH pre zdaniteľnú osobu, ktorá ktorá dosiahla za najviac 12 predchádzajúcich mesiacov obrat 49 790 €

26.september
termín na podanie súhrnného výkazu za august pre platiteľov DPH, ktorí uskutočňujú intrakomunitárne dodávky v rámci EÚ

splatnosť DPH za predchádzajúci mesiac + termín na podanie daňového priznania k DPH + termín na podanie kontrolného výkazu k DPH

splatnosť spotrebnej dane z alkoholických nápojov, tabakových výrobkov, minerálneho oleja, elektriny, uhlia a zemného plynu za predchádzajúci mesiac + termín na podanie daňového priznania pre prevádzkovateľa daňového skladu na colný úrad za predchádzajúci mesiac

30.september
splatnosť mesačného preddavku na daň z príjmu fyzických osôb a daň z príjmu právnických osôb za september + splatnosť štvrťročného preddavku na daň z príjmu fyzických osôb a daň z príjmu právnických osôb za 3. kvartál

splatnosť mesačného preddavku na daň z motorových vozidiel vo výške 1/12 predpokladanej dane, ak daň u jedného správcu dane presiahne limit 8 300 €

splatnosť štvrťročného preddavku na daň z motorových vozidiel vo výške 1/4 predpokladanej dane, ak daň u jedného správcu dane presiahne limit 700 € a nepresiahne 8 300 €

termín pre platiteľa dane na predloženie prehľadu o zrazených a odvedených preddavkoch na daň z príjmov zo závislej činnosti a o daňovom bonuse za august

posledný termín na podanie daňového priznania a splatnosť dane z príjmov za predchádzajúci rok, ak daňový subjekt, ktorý mal príjmy zo zahraničia, oznámil správcovi dane predĺženie lehoty o šesť mesiacov


Október 2016

10.október
splatnosť poistného na sociálne poistenie a preddavku poistného na zdravotné poistenie pre SZČO za predchádzajúci mesiac (minimum SP 142,20 €, ZP 60,06 €)

výplatný termín
splatnosť poistného na sociálne poistenie a preddavku poistného na zdravotné poistenie odvádzaného zamestnávateľom za zamestnancov za uplynulý kalendárny mesiac

výplatný termín +5
odvod preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti (znížených o úhrn daňového bonusu) zamestnávateľom za uplynulý kalendárny mesiac

mesačný prídel do sociálneho fondu

17.október
odvod dane z príjmov vyberanej zrážkou podľa §43 ods. 13 za predchádzajúci mesiac

odvod súm na zabezpečenie dane podľa §44 platiteľom príjmu za predchádzajúci mesiac

20.október
registračná povinnosť pre DPH pre zdaniteľnú osobu, ktorá ktorá dosiahla za najviac 12 predchádzajúcich mesiacov obrat 49 790 €

25.október
termín na podanie súhrnného výkazu za september alebo 3. kvartál pre platiteľov DPH, ktorí uskutočňujú intrakomunitárne dodávky v rámci EÚ

splatnosť DPH za predchádzajúci mesiac alebo kvartál + termín na podanie daňového priznania k DPH + termín na podanie kontrolného výkazu k DPH

splatnosť spotrebnej dane z alkoholických nápojov, tabakových výrobkov, minerálneho oleja, elektriny, uhlia a zemného plynu za predchádzajúci mesiac + termín na podanie daňového priznania pre prevádzkovateľa daňového skladu na colný úrad za predchádzajúci mesiac

31.október
termín pre platiteľa dane na predloženie prehľadu o zrazených a odvedených preddavkoch na daň z príjmov zo závislej činnosti a o daňovom bonuse za september

splatnosť mesačného preddavku na daň z príjmu fyzických osôb a daň z príjmu právnických osôb za uplynulý kalendárny mesiac

splatnosť mesačného preddavku na daň z motorových vozidiel vo výške 1/12 predpokladanej dane, ak daň u jedného správcu dane presiahne limit 8 300 €


November 2016

8.november
splatnosť poistného na sociálne poistenie a preddavku poistného na zdravotné poistenie pre SZČO za predchádzajúci mesiac (minimum SP 142,20 €, ZP 60,06 €)

výplatný termín
splatnosť poistného na sociálne poistenie a preddavku poistného na zdravotné poistenie odvádzaného zamestnávateľom za zamestnancov za uplynulý kalendárny mesiac

výplatný termín +5
odvod preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti (znížených o úhrn daňového bonusu) zamestnávateľom za uplynulý kalendárny mesiac

mesačný prídel do sociálneho fondu

15.november
odvod dane z príjmov vyberanej zrážkou podľa §43 ods. 13 za predchádzajúci mesiac

odvod súm na zabezpečenie dane podľa §44 platiteľom príjmu za predchádzajúci mesiac

21.november
registračná povinnosť pre DPH pre zdaniteľnú osobu, ktorá ktorá dosiahla za najviac 12 predchádzajúcich mesiacov obrat 49 790 €

25.november
termín na podanie súhrnného výkazu za október pre mesačných platiteľov DPH, ktorí uskutočňujú intrakomunitárne dodávky v rámci EÚ

splatnosť DPH za predchádzajúci mesiac + termín na podanie daňového priznania k DPH + termín na podanie kontrolného výkazu k DPH

splatnosť spotrebnej dane z alkoholických nápojov, tabakových výrobkov, minerálneho oleja, elektriny, uhlia a zemného plynu za predchádzajúci mesiac + termín na podanie daňového priznania pre prevádzkovateľa daňového skladu na colný úrad za predchádzajúci mesiac

30.november
splatnosť mesačného preddavku na daň z príjmu fyzických osôb a daň z príjmu právnických osôb za uplynulý kalendárny mesiac

splatnosť mesačného preddavku na daň z motorových vozidiel vo výške 1/12 predpokladanej dane, ak daň u jedného správcu dane presiahne 8 300 €

termín pre platiteľa dane na predloženie prehľadu o zrazených a odvedených preddavkoch na daň z príjmov zo závislej činnosti a o daňovom bonuse za október


December 2016

8.december
splatnosť poistného na sociálne poistenie a preddavku poistného na zdravotné poistenie pre SZČO za predchádzajúci mesiac (minimum SP 142,20 €, ZP 60,06 €)

výplatný termín
splatnosť poistného na sociálne poistenie a preddavku poistného na zdravotné poistenie odvádzaného zamestnávateľom za zamestnancov za uplynulý kalendárny mesiac

výplatný termín +5
odvod preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti (znížených o úhrn daňového bonusu) zamestnávateľom za uplynulý kalendárny mesiac

mesačný prídel do sociálneho fondu

15.december
odvod dane z príjmov vyberanej zrážkou podľa §43 ods. 13 za predchádzajúci mesiac

odvod súm na zabezpečenie dane podľa §44 platiteľom príjmu za predchádzajúci mesiac

20.december
registračná povinnosť pre DPH pre zdaniteľnú osobu, ktorá ktorá dosiahla za najviac 12 predchádzajúcich mesiacov obrat 49 790 €

27.december
termín na podanie súhrnného výkazu za november pre platiteľov DPH, ktorí uskutočňujú intrakomunitárne dodávky v rámci EÚ

splatnosť DPH za predchádzajúci mesiac + termín na podanie daňového priznania k DPH + termín na podanie kontrolného výkazu k DPH

splatnosť spotrebnej dane z alkoholických nápojov, tabakových výrobkov, minerálneho oleja, elektriny, uhlia a zemného plynu za predchádzajúci mesiac + termín na podanie daňového priznania pre prevádzkovateľa daňového skladu na colný úrad za predchádzajúci mesiac

31.december
splatnosť mesačného preddavku na daň z príjmu fyzických osôb a daň z príjmu právnických osôb za december + splatnosť štvrťročného preddavku na daň z príjmu fyzických osôb a daň z príjmu právnických osôb za 4. kvartál

splatnosť mesačného preddavku na daň z motorových vozidiel vo výške 1/12 predpokladanej dane, ak daň u jedného správcu dane presiahne 8 300 €

splatnosť štvrťročného preddavku na daň z motorových vozidiel vo výške 1/4 predpokladanej dane, ak daň u jedného správcu dane presiahne limit 700 € a nepresiahne limit 8 300 €

termín pre platiteľa dane na predloženie prehľadu o zrazených a odvedených preddavkoch na daň z príjmov zo závislej činnosti a o daňovom bonuse za november

Zdroj: eTrend, Financnasprava.skDaneaUctovnictvo.sk


Zdielať

About Author

Leave A Reply

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.