Sviatok Troch kráľov. Význam, zvyky, pranostiky, aj predpovedanie budúcnosti

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Sviatok Troch kráľov, známy aj ako epifánia – Zjavenie Pána, je kresťanský sviatok, ktorý slávi príchod Troch kráľov (alebo mudrcov) k Ježišovi v Betleheme. Podľa biblického príbehu sa mudrci z východu – Gašpar, Melichar a Baltazár – vydali nasledovať hviezdu, ktorá ich viedla k novonarodenému Ježišovi. Pri svojej ceste priniesli darčeky – zlato, kadidlo a myrhu.

Sviatok Troch kráľov

Tento sviatok pripadá na 6. januára a uzatvára obdobie Vianočnej oktávy. V niektorých kresťanských tradíciách je považovaný za deň, keď sa ukazuje, že Ježiš je Mesiáš pre všetky národy, a nielen pre židovský ľud. Sviatok Troch kráľov sa slávi rôznymi spôsobmi v rôznych kresťanských cirkvách a kultúrach. Jedným z bežných zvykov je posvätenie kňazmi, pričom sa spomína príchod mudrcov a ich darčeky.

Sviatok Troch kráľov je v kresťanskej liturgii známy aj pod názvom epifánia, čo znamená zjavenie. Tento sviatok oslavuje zjavenie Ježiša Krista ako Spasiteľa a Mesiáša pre všetky národy sveta. Výraz “epifánia” odzrkadľuje myšlienku zjavenia alebo prejavu Božej lásky a spasiteľného plánu pre celý svet.

Zvyky a tradície

Zvyky spojené so sviatkom sa môžu líšiť v rôznych kresťanských tradíciách. V niektorých krajinách, najmä v katolíckych a pravoslávnych cirkvách, sa v tento deň koná slávnostná liturgia, ktorá zdôrazňuje príchod mudrcov a ich oddanosť novonarodenému Ježišovi. Môže sa tiež konať sprievod Troch kráľov, kde veriaci oblečení ako mudrci nesú darčeky a pochodujú mestom.

Traja králi sú tradičnými postavami betlehemov, aj témou vianočných a trojkráľových hier. Vo sviatok Zjavenia Pána kňazi počas slávnostných omší posväcujú trojkráľovú vodu soľou, kriedou a tymianom.

Do polovice 20. storočia sa predmety posvätené v tento deň v kostole – voda, krieda, sviečka, cesnak – používali na magickú ochranu pred démonmi a na liečenie; gréckokatolícki a pravoslávni kňazi svätia vodu priamo v potokoch a riekach (jordan voda), píše sa v elektronickej encyklopédii Centra pre tradičnú ľudovú kultúru.

V niektorých kultúrach je tento deň spojený s rôznymi tradičnými jedlami a zvykmi. Napríklad v niektorých španielskych a latinskoamerických krajinách je rozšírený zvyk pripraviť “Rosca de Reyes” (v preklade Kráľovský kruh), špeciálne korenené pečivo v tvare krúžku alebo koruny, ktoré symbolizuje korunu, ktorú nosili Traja králi.

sviatok troch kráľov

Posvätenie domov a jedlo

Počas tohto sviatku je tradičné posvätenie domov. V minulosti sa zvykla konať aj tzv. kňazská koleda, pri ktorej kňazi obchádzali domy a požehnávali príbytky. Kropili ich svätenou vodou, okadili kadidlom a v hornej časti dverí napísali kriedou aktuálny rok a spojenie písmen C, M, B. Je to skratka latinského Christus Mansionem Benedicat, čiže Kristus nech požehná náš príbytok. Na mnohých miestach, najmä na vidieku, sa táto tradícia zachovala dodnes.
S kňazom kedysi chodili rechtor, kostolník, speváci, miništranti i nosiči vyzbieraných naturálií.

Gazdiné navarili v tento deň šúľance, ktoré mali byť dlhé a hrubé, aby také bolo aj obilie. V niektorých obciach posypali dvor ovsom, aby bol veľký ovos a aby zbojníci nevošli do dvora. Dievčatá sa hneď ráno, ešte pred východom slnka, umývali snehom, čo im malo zaručiť sviežu belostnú pleť.

Pranostiky 

S týmto dňom sú späté pranostiky o počasí a o úrode. Niektoré vyberáme:

 • Na Tri krále zima stále. Jasné hviezdy veštia príchod tuhej a vytrvalej zimy.
 • Ak je na Troch kráľov jasno, zdarí sa pšenica, ak je mnoho hviezd, bude mnoho zemiakov.
 • Trojkráľovú zimu vlk nezožerie.
 • Ak je na Troch kráľov odmäk a teplé počasie, jar na seba v takom roku nedá dlho čakať.
 • Tri krále ľadové mosty stavajú alebo ich zboria.
 • Ak sa trblietajú v noci pred Troma kráľmi hviezdy, budú sa rodiť biele barany.
 • Na Nový rok o slepačí krok, na Tri krále o krok dále, na Hromnice o hodinu více.
 • Traja králi prinášajú vlahu na polia.

odhaľte tajný svet počasiaPrečítajte si tiež
Ako podľa zvierat určíte predpoveď počasia?
Odhaľte tajný svet počasia.

Predpovedanie budúcnosti

Počas trojkráľového večera sa predpovedala aj budúcnosť. Kto sa chcel dozvedieť, čo ho čaká, pripravil si 7 hrnčekov, ktorými priklopil rôzne predmety: kúsok uhlia, hrebeň, peniaz, figúrku dieťaťa, prsteň, kúsok látky a chleba.
Každý si potom zvolil svoj hrnček, odklopil ho a podľa predmetov pod ním sa usudzovalo, čo koho čaká.

 • Peniaz znamenal bohatstvo.
 • Hrebeň nedostatok.
 • Prsteň svadbu.
 • Látka cestovanie.
 • Figúrka dieťaťa narodenie dieťaťa.
 • Chleba dostatok všetkého.
 • Uhlie nemoc či smrť.

Sviatok Troch kráľov uzatvára obdobie Vianočnej liturgie a v niektorých krajinách je tiež časom, keď sa odstraňujú vianočné ozdoby a končia vianočné oslavy.

Foto: Freepik.com


Zdielať

About Author

Komentáre sú uzavreté.