Krásy Slovenska: zrúcanina gotického hradu Revište

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Ak pôjdete po R1 medzi Nitrou a Zvolenom, určite sa zastavte na hrade Revište. Zídete z rýchlocesty pri Bzenici (v Žarnovickom okrese) a po pár minútach ste pod hradom. Urobíte si krátky výstup a ten výhľad bude stáť za to. Mimoriadne zaujímavá je aj samotná zrúcanina gotického hradu. Najstarší písomný údaj pochádza z roku 1331. V tom čase bol hrad v držbe kráľovského miestodržiteľa – bána Jána. Vyberte sa teraz spolu s nami na toto zaujímavé miesto spolu s časopisom Krásy Slovenska, ktorý vychádza od roku 1921.

 

Proti tureckým nájazdom

Hrad Revište napríklad násilím ovládol český vojvodca Jan Jiskra, z jeho rúk ho vyslobodil Peter Kollár. V roku 1479 kráľ Matej daroval celé hradné panstvo svojmu poradcovi, pokladníkovi a jágerskému biskupovi Urbanovi Dóczymu z Veľkej Lúče.

Hrad predstavoval dôležitý obranný objekt, najmä počas dlhodobého tureckého ohrozenia, keď sa venovala zvýšená obrana prístupu do banských miest. Hrad bol spoločne s ďalšími okolitými pevnosťami, opevnenými kaštieľmi a strážnymi vežami začlenený do obrannej línie protitureckých opevnení. Mal stálu vojenskú posádku.
V roku 1647 na hrad Revište zaútočili Turci, dobyli neďalekú Novú Baňu a Žarnovicu, ale hrad nebol vážnejšie poškodený.

Hrad definitívne stratil svoju obrannú funkciu na začiatku 18. Storočia. Ako opustený ho v roku 1742 opisuje aj historik Matej Bel, ktorý dodáva, že ak hradné budovy zostanú bez striech, hrad úplne zanikne.

národné parkyPrečítajte si aj
Najobľúbenejší národný park? Tu je 7 TOP miest.

Nádherný výhľad

Hrad Revište bol postavený na skalnatom andezitovom výbežku na pravom brehu Hrona, s dobrým výhľadom do údolia. Podľa posledných výskumov najstaršia ranogotická stavba zaberala vrchol skalného hrebeňa, ktorý určil pozdĺžny a mierne zalamovaný pôdorys hradu s rozmermi 62 x 8 – 22 m.

Hrad pozostával z hranolovej obytnej veže, hospodárskych budov a cisterny, zahĺbenej do skalného podložia. Už na prelome 30. a 40. rokov 14. storočia sa robila rozsiahla rekonštrukcia hradu. V južnej časti hradu bola neskôr vstavaná hranolová vežička, následne nadstavaná o dve zaklenuté podlažia, čím vznikla 17 m vysoká veža. V nej sa pravdepodobne nachádzala kaplnka.

Po bitke pri Moháči v roku 1526, keď sa Turkom otvorila cesta do Uhorska, na Revišti posilňovali obranyschopnosť vstupnej brány. Vybudovali priechodnú delovú baštu a nové murované opevnenie južného predhradia.

 

Súčasná obnova hradu

V roku 2011 vzniklo občianske združenie na záchranu hradu Revište. Odvtedy sa venuje svedomitej obnove hradu. Najskôr to bolo čistenie hradného areálu od náletových drevín, budovanie prístupovej cesty a odťažovanie sutinových závalov v objekte. Neskôr sa pristúpilo k stabilizačným a konzervačným prácam.

Už 5 rokov pracujú na hrade uchádzači z úradu práce (od 8 do súčasných 19 ľudí) spolu s piatimi živnostníkmi-murármi a dobrovoľníkmi zo združenia i celého Slovenska.
Stabilizovali južnú a západnú stenu južného paláca, dobudovali zrútenú 14 m dlhú časť západnej hradby. Stabilizovali aj veľkú časť južnej polovice západnej hradby, tiež severnú vežu, západnú a časť východnej steny severného paláca. Začali s rekonštrukciou delovej bašty a priľahlého parkanu.

Pri týchto prácach sa objavili aj vzácne nálezy, hlavne črepy z keramických kachlíc, riadov, pracky z opaskov, strelky zo šípov alebo opracované kamenné články okenných a dverných ostení alebo ostení krbov. Najkrajší nález v sezóne 2016 je neskorogotický portál s plastickým erbom Dóczyovcov, pod ktorým sa v nadpraží ukrýva aj plastická rozetka. Po bokoch erbu je v hornom ukončení ostenia signovanie „ND“ a letopočet 1547, iniciály vtedajšieho majiteľa panstva Mikuláša (Nicolasa) Dóczyho a rok ukončenia prestavby.

hrad Revište

Južný palác s delovou baštou, stav v roku 2012 a 2016.

Hrad Revište dnes

Aj dnes sa robí na hrade Revište – stabilizujú sa najmä nadzemné, najviac staticky narušené múry. Pokračuje odťažovanie sutiny s následným odvodňovaním odkrytých plôch podľa statického pasportu a návrhu na obnovu.

Financovanie prác sa zabezpečuje hlavne z dotácií Ministerstva kultúry a Ministerstva práce. (program Obnovme si svoj dom). Peniaze tiež idú z mesta Žarnovica, Nadácie PantheonFoundation, Nadácie Orange, Nadácie Pontis, nadačného Fondu Telekom pri Nadácii Pontis, od súkromných darcov, návštevníkov a členov združenia.

Ako sa dostať k hradu?

Medzi Bzenicou a Žarnovicou sa nachádza výjazd z cesty R 1 a Revištské Podzámčie (časť Žarnovice) je len 800 m odtiaľ. Popri potoku Revišťka vedie cesta cez Revištské Podzámčie až k označenému parkovisku, ktoré vybudovali pre návštevníkov.
Od parkoviska vedie značkovaná turistická trasa so žltými značkami, ako aj náučný chodník „Majitelia hradu Revište“. Vzdialenosť hradu od parkoviska je len 400 m po upravenej lesnej cestičke.

Z horného hradu je krásny výhľad na údolie Hrona, mesto Žiar nad Hronom a Štiavnické vrchy. Ak budete pokračovať po žltej značke, dostanete sa na hrebeň horského výbežku, kde na jeho južnom konci stojí hrad a severne od hradu, asi 10 minút chôdze, je skalná vyhliadka Veľká skala. Z tejto vyhliadky je krásny pohľad nielen na veľkú časť stredného Pohronia, ale aj na hrad Revište.

Text: Martin Bóna a Ratibor Mazúr. Foto: Ratibor Mazúr, Jozef Ornth a Michal Števkov
V spolupráci s časopisom Krásy Slovenska – 94.ročnák, číslo 1-2/2017.
Ak máte záujem odoberať časopis, kliknite si na PREDPLATNÉ.


Zdielať

About Author

Komentáre sú uzavreté.