Špedičná spoločnosť Logway – ktoré krajiny pokrýva?

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Špedičná spoločnosť Logway má vďaka svojim skúsenostiam a dlhému pôsobeniu na trhu overené postupy v oblasti medzinárodnej prepravy. Klientom poskytuje bezpečný transport tovaru, aby sa ich firma nemusela zaoberať prepravnými záležitosťami. Do ktorých krajín Logway poskytuje svoje služby a ako takýto medzinárodný transport prebieha?

 

Logway: spolupráca s viacerými krajinami

logway logoV súčasnosti je nákladná doprava a zasielateľstvo v Európe neustále na vzostupe. Tento fakt si od špedičných spoločností vyžaduje dodržiavanie viacerých postupov, v súlade s oficiálnymi normami. Spoločnosť Logway je zabezpečená tak, aby spĺňala všetky požiadavky zákazníka čo najefektívnejším spôsobom. Klienti tak obdržia svoje zásielky v krátkom časovom úseku, aj keď ide o medzinárodnú prepravu tovaru.

Logway ponúka transport skoro do všetkých štátov Európy, pričom medzi najčastejšie krajiny patria:

 •         Česká republika
 •         Veľká Británia
 •         Nemecko
 •         Írsko
 •         Dánsko
 •         Fínsko
 •         Taliansko

Ďalšie krajiny sú aj Grécko, Turecko, Bulharsko, Slovinsko, Litva, Poľsko a ďalšie. Ide o naozaj veľký počet štátov, a preto uvádzame len niekoľko príkladov, kde spoločnosť Logway zabezpečuje prepravu.

nákladná doprava logway

 

Medzinárodná preprava – šetrenie času a nákladov

Zasielanie tovaru do, alebo z iných štátov Európy si vyžaduje určitý proces, kde by všetky aspekty prepravy mali prebiehať hladko a klient bol vo výsledku spokojný. V užšom slova zmysle ide o manipuláciu s tovarom, vrátane skladovania a prepravy, prípravy dokumentácie, zvyčajne aj poistenia.

V závislosti od typu prepravy, ktorú špedičná spoločnosť vybavuje (cestná, lodná, letecká), musí vybrať aj prislúchajúci typ vozidla, s určitým typom licencie. Dá sa konštatovať, že už len vzhľadom na dĺžku ciest – napríklad v Nemecku, je práve cestná preprava jednou z najpoužívanejších druhov na transport tovaru po Európe.

Výnimkou nie je ani lodná preprava, kde je tovar uložený v špecifických kontajneroch. Letecká preprava je taktiež jedným z často využívaných spôsobov, najmä vďaka ľahkému a rýchlemu prekonávaniu veľkých vzdialeností.

 

Špedičné spoločnosti: aké podmienky musia spĺňať?

Každý štát si kladie na zasielateľov rôzne požiadavky, vzhľadom na ich zákony a predpisy. Krajiny však majú aj benefity, z hľadiska jednoduchšieho premiestnenia tovaru z bodu A, do bodu B. Pre príklad uvedieme výhody Bulharska a Nemecka.

Výhody transportu do Bulharska:

 •         Liberálne právne predpisy
 •         Prijateľná výška daní
 •         Relatívne nízke počiatočné náklady

Výhody transportu do Nemecka: 

 •         Hustá sieť diaľnic
 •         Vynikajúca infraštruktúra
 •         Výhodná geografická poloha

nákladná doprava logway

Špedičné spoločnosti sa však vo všeobecnosti špecializujú na získavanie nižších nákladov bez toho, aby obetovali kvalitu práce. Logistika prepravy tovaru do iných štátov, je tak vytvorená čo najefektívnejším spôsobom.

Pri preprave tovaru do zahraničia je potrebné, aby špeditérska spoločnosť mala všetky odborné znalosti, pre ľahký priebeh celkového transportu. Kvalitná nákladná preprava by sa mala postarať aj o dojednania s colnou kontrolou, v príslušných zahraničných destináciách. Logway má rozsiahle sprostredkovateľské informácie, týkajúce sa procesu prepravy, ktoré účinne využíva v praxi. Pripravuje všetky nevyhnutné podklady o nákladoch, dokumentoch a kontroluje, aby boli splnené všetky požadované predpisy.

psychológia peňazí a kreditné kartyPrečítajte si tiež
Psychológia peňazí a zákerné kreditné karty.

 

Overené postupy spoločnosti Logway

Ak firmy potrebujú doručiť výrobky svojim klientom do zahraničia, môžu si najať transport v podobe špedície. Špedícia je bezproblémový spôsob, s bezpečným doručením na správne miesto určenia. Spoločnosť Logway okrem kvalitného spôsobu prepravy, poskytuje aj cenovo dostupné služby.

— PR článok —
Foto: Logway, Freepik.com


Zdielať

About Author

Komentáre sú uzavreté.