Najčastejšie problémy pri preprave nadrozmerných nákladov a ako im predchádzať

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Oblasť špedície môže byť niekedy veľmi náročnou podnikateľskou činnosťou, ktorá vyžaduje nielen dostupnosť správnych prostriedov, ale tiež znalosť všetkých náležitostí prepravy a súvisiacej legislatívy. Poskytovatelia sa zapotia najmä pri preprave nadrozmerných nákladov, ktoré je nutné vhodne prispôsobiť limitom konkrétneho typu nákladnej prepravy, a tiež skutočným parametrom dopravného prostriedku i možnostiam dopravnej siete.
Veľké logistické plánovanie vyžaduje predovšetkým špedícia medzinárodná zameraná na väčšie priemyselné produkty a celky. Aké problémy môžu v tomto prípade nastať a čo všetko je možné riešiť prevenciou?

Ako prebieha doprava nadrozmerných nákladov

Preprava nadrozmerných nákladov obvykle zahŕňa riešenie prepravy nákladov, ktoré majú nielen väčšiu hmotnosť, ale sú naviac zvláštneho alebo atypického rozmeru. Najčastejšie sa takáto nákladná preprava rieši pomocou cestnej alebo železničnej dopravy, ktoré ponúkajú vyššiu variabilitu, čo sa týka nákladného priestoru i celkového využitia dopravnej siete.

Pri voľbe vhodného dopravného prostriedku je nutné brať do úvahy nielen jeho nosnosť, ale i obmedzenia špecifikované príslušnou legislatívou a požiadavky pri ich prekročení. Štandardne ide o nutnosť správneho zabezpečenia a odpovedajúceho sprievodu.

Aké problémy sa pri preprave nadrozmerných nákladov riešia najčastejšie?

Problémy pri preprave nadrozmerných alebo nadlimitných nákladov môžu nastať prakticky v každej fáze jej realizácie. Od samotného nakladania nákladu na dopravný prostriedok, až po jeho zloženie u zákazníka. Najčastejšie problémy sú uvedené nižšie.

nákladná doprava

Nakladanie a vykladanie nadrozmerného nákladu

Kľúčovou súčasťou špedície nadrozmerných nákladov je ich osadenie nebo zloženie z dopravného prostriedku, ktorý ich preváža. K tomuto účelu sa používajú špeciálne stroje a zariadenia s odpovedajúcou nosnosťou. A tiež kotviace prvky, ktorých veľkosť a rozmiestnenie musí zodpovedať bezpečnému zaisteniu nákladu, interných i všeobecným predpisom a hlavne maximálnemu zabezpečeniu všetkých osôb podieľajúcich sa na preprave i bežnej verejnosti a majetku.

Problémy počas prepravy

Pri samotnej preprave nadrozmerných nákladov je nutné riešiť celú škálu prirodzených obmedzení, s ktorými sa prepravca stretáva. Najčastejšie sa v tomto smere nákladná preprava musí vysporiadať s prekážkami, ktoré zahŕňajú:

  • umiestnenie dopravného značenia – najmä u nákladov s atypickými rozmermi presahujúcimi bežné vymedzený priestor pre dopravný prostriedok
  • pojazdná výška – je problémom u nákladov s väčšou výškou, ktoré nie je možné prepraviť pod mostami, viaduktami či mimoúrovňovými križovatkami
  • okružné a mimoúrovňové križovatky, nájazdy – v podstate akékoľvek časti ciest s vyšším zaoblením môžu byť pre nadrozmerný náklad problém

Špedícia tak často musí v prvom kroku zvážiť možnosti delenia nadrozmerných nákladov na menšie celky, ich umiestnenie na dopravný prostriedok a štandardné rozmery v rámci infraštruktúry.

nákladná doprava

Medzinárodná preprava nadrozmerného nákladu

Prepravovanie nadrozmerných nákladov medzi dvoma alebo viacerými štátmi so sebou môže prinášať zásadnejšie riziká predovšetkým z hľadiska rôznej legislatívy. Medzinárodná preprava je tak vždy podmienená prispôsobením celého riešenia prepravy rozdielnym, ideálne najprísnejším podmienkam.

Ako predchádzať problémom pri preprave nadrozmerného nákladu

Do kategórie nadrozmerného nákladu patria predovšetkým veľké priemyselné diely a súčasti väčších zariadení pre strojárstvo či energetiku, ale i stavebné dielce alebo stroje (napríklad žeriavy). Nákladná preprava týchto objektov sa často realizuje na väčšie vzdialenosti, najmä ak ide o zvláštne alebo zákazkové zariadenie a diel určený na špeciálne technologické riešenie.

Problémom spojeným s prepravou je možné predchádzať predovšetkým vhodným plánovaním, ktoré v prvom kroku zahŕňa vymedzenie limitov prepravy daných legislatívou, a potom rozvrhnutie prepravy, voľbu prostriedkov (vrátane ich kombinácie) a celkové rozplánovanie trasy riešiace všetky obmedzenia.

TS, foto: Freepik.com


Zdielať

About Author

Komentáre sú uzavreté.