Čo by ste si mali ujasniť pred začiatkom podnikania? Tipy, ako začať úspešne podnikať

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Rozhodnutie vzdať sa istého a pravidelného príjmu zo stáleho zamestnania patrí k jedným z najdôležitejších v živote. Podnikanie nie je pre každého a aspoň zo začiatku stojí veľa úsilia, sebazaprenia a disciplíny. A ako každý podnikateľ, musíte byť ochotný znášať podnikateľské riziko.  Cestu k slobode a nezávislosti vám uľahčia nasledujúce tipy.

 

Váhate? Neváhajte!

Možno máte veľa nápadov, no nie ste schopný ich zrealizovať. Buď vás niekto predbehne, alebo vás odhovoria známi, alebo čakáte na vhodnejšie podmienky. Tak ako sa vám nepodarí vymyslieť dokonalé podnikanie – bez rizika a práce, so žiadnymi nákladmi a s vysokým ziskom – nikdy sa nedočkáte ani ideálnych podmienok. Ten správny čas na podnikanie je teraz, keď máte chuť a nápady. Ak sa príliš obávate rizika, môžete ho rozbehnúť popri klasickom zamestnaní. Hlavne začnite!

 

Predmet podnikania

Pre niektorý z nápadov sa budete musieť rozhodnúť, a ten sa stane aj vašim hlavným predmetom podnikania. Je dôležité, aby vás to, v čom sa chystáte podnikať bavilo. Ak uvažujete nad otvorením stavebnej firmy len preto, že susedovi vynáša majland, toto správny motív nie je. Radšej sa venujte výrobe alebo maloobchodnému predaju bytových doplnkov, alebo čomukoľvek, čo vás skutočne napĺňa. Zdá sa vám nápad s dekoráciami všedný? Väčšiu šancu na úspech, aj napriek početnej konkurencii, budete mať v podnikaní, ktoré robíte srdcom. A tak skoro vás neodradia ani prípadné prekážky či zlyhania.

 

Realita verzus očakávania

Kým sa podnikanie zabehne do určitých koľají a začne vám prinášať želané zisky, nejaký čas to potrvá. Určite nemajte prehnané očakávania, že do roka od začiatku podnikateľskej činnosti sa z vás stanú milionári. A tiež by ste si mali uvedomiť, že v porovnaní s klasickým zamestnaním budete mať menej voľného času, väčšie množstvo práce a nepravidelný príjem.

 

Forma podnikania

Základnou otázkou, ktorú si každý pred začatím podnikania kladie je, či sa mu viac oplatí živnosť alebo založenie sro. Z právneho hľadiska existuje niekoľko foriem podnikania. Podnikať môžete ako fyzická osoba (SZČO – živnostník, znalec, tlmočník, autor…), prostredníctvom právnickej osoby, teda firmy, ktorú si založíte (s.r.o., a.s., komanditná spoločnosť…), alebo formou združenia či tichého spoločníka. Ktorá z možností je najlepšia, závisí napr. od plánovaného rozsahu a finančných nárokov podnikania alebo od rizika, ktoré si trúfate znášať.

Rozdiel medzi najčastejšie využívanými formami – živnosťou a spoločnosťou s ručením obmedzeným – tkvie najmä v spôsobe ručenia (celým svojim majetkom alebo len majetkom firmy), účtovníctve (jednoduché, podvojné) a daňových náležitostiach. Pri podnikaní v malom, až kým nepresiahnete určitý objem tržieb resp. veľkosť obratu, sa vám oplatí jednoduchšia živnosť. So založením s.r.o. vám môže pomôcť advokátska kancelária. Keďže disponuje zaručeným elektronickým podpisom, platí len polovicu štandardného súdneho poplatku, a teda aj vy budete zaň platiť menej. Ušetríte peniaze, kopec času a nervov.

notebook ako úspešne podnikať

 

Financovanie

Je len málo odvážlivcov, ktorí sa rozhodnú podnikať bez peňazí. Nároky na financie závisia od typu podnikateľskej činnosti. Menej bude potrebovať človek podnikajúci v oblasti poradenstva, ktorému stačí mobil a počítač. A naopak, ak sa rozhodnete otvoriť spomínaný obchod s dekoráciami, budete si musieť okrem počítača a telefónu zaobstarať pokladňu, nakúpiť dekorácie vo veľkosklade, a za tovar zaplatiť. Čiže otvorenie kamennej predajne si v porovnaní s poradenstvom vyžaduje oveľa vyššie počiatočné náklady.

V každom prípade by vám malo byť jasné, aké množstvo finančných prostriedkov na podnikanie potrebujete, koľko máte k dispozícii v rámci vlastných zdrojov, a koľko si potrebujete požičať.

 

Kontakty a vzťahy

Pre váš úspešný biznis sú kľúčové kontakty a vzťahy. Začnite trebárs tým, že do google vyhľadávača zadáte výraz „veľkoobchod dekorácie“ a vytvoríte si databázu potenciálnych dodávateľov. K cielenému vyhľadávaniu kontaktov pristúpte ešte pred založením eseróčky či živnosti, a pred samotnou tvorbou podnikateľského plánu. A samozrejme, počas podnikania hľadajte naďalej.

Bolo by dobre, keby vám aspoň zo začiatku mal kto poradiť a povzbudil vás. Ideálnou osobou je človek, ktorý má s podnikaním vo vašom obore dlhoročné skúsenosti a je vám ochotný robiť mentora. Ďalšími zdrojmi kontaktov sú rôzne kurzy a školenia. Prípadne sa pridajte do komunity nezávisle pracujúcich ľudí, zdieľajúcich spoločnú kanceláriu (coworking).

O existujúce kontakty – či už dodávateľov, klientov alebo spolupracovníkov – sa treba starať a rozvíjať ich. Napríklad si spomeňte na narodeniny partnera alebo zorganizujte firemný večierok.

ako úspešne podnikať

 

Podnikateľský plán

Predpokladom úspešného podnikania je dobrý biznis plán. Dajte si záležať na jeho detailnom vypracovaní. Budete ho potrebovať pre seba – na utvrdenie realizovateľnosti, resp. nerealizovateľnosti vášho podnikateľského zámeru. Ďalej na získanie prehľadu o nevyhnutnej výške prevádzkového kapitálu, nákladov, výdavkov, výnosov, príjmov a celkovej efektívnosti podnikania. A na kontrolu a riadenie podnikateľskej činnosti. A tiež vám poslúži ako podklad pre finančné inštitúcie a eventuálnych partnerov na získanie úveru, resp. iných foriem podpory.

Štruktúru podnikateľského plánu si môžete prispôsobiť na mieru, no odporúčame v ňom zachovať všetky odporúčané body:

 1. Zhrnutie – najdôležitejšia časť plánu, mala by sa písať ako posledná – predstavuje stručne a jasne celý podnikateľský plán, vrátane predpokladov úspešnosti podnikania, cieľov, hlavného produktu, hlavných osobností v podniku, odberateľov, zákazníkov, požadovanú sumu finančných prostriedkov a pod.
 2. Charakteristika podniku – vízia, ciele, právna forma,…
 3. Charakteristika produktu ( výrobku alebo služby) – jeho funkcie, resp. vlastnosti, v čom je lepší od konkurenčných produktov, používajte reálne údaje podporené číslami
 4. Manažment – rozsah riadiaceho tímu, životopisy členov vedenia
 5. Vlastníci – menovite uviesť vlastníkov, výšku ich podielu, ich skúsenosti, spôsob a výška odmeňovania
 6. Trh a konkurencia – zmapovanie a využitie relevantného trhu, ktorý sa týka vášho podnikania – informácie o odvetví, veľkosti trhu, vývojoch, trendoch, sezónnosti, konkurentoch (podiel na trhu, silné a slabé stránky,…), definícia zákazníkov a odberateľov, platobné a dodacie podmienky, atď.
 7. Marketing – viac rozviesť taktiku ako získať a udržať zákazníka – kto sú potenciálni zákazníci, ako sa dostať do ich povedomia, formy distribúcie, spôsob predaja, motivácia zamestnancov k predaju, ako uviesť produkt na trh,…
 8. Výroba – opis výrobného procesu od vstupu surovín až po distribúciu výrobku k zákazníkovi s dôrazom na inovatívnosť – materiál, spôsob dodávok, zoznam dodávateľov, strojové a technické vybavenie, kapacitné možnosti, patenty, licencie, know-how, atď.
 9. Riadenie podniku, ľudské zdroje – organizačná a riadiaca štruktúra firmy, personálna náročnosť, odborné požiadavky a ostatné kritéria výberu zamestnancov, spôsob motivácie a odmeňovania
 10. Dopad na životné prostredie – prípadné vplyvy výrobného procesu na životné prostredie, riziká, nakladanie s odpadom, opatrenia na zníženie škodlivých dopadov
 11. Finančné údaje – finančné projekcie – vlastné zdroje, cudzie zdroje, spracovanie výkazu zisku a strát, súvahy a výkazu o cash-flow (toku hotovosti, resp. príjmov a výdavkov) za obdobie, počas ktorého predpokladáte splatenie finančnej účasti investora
 12. Prílohy – rôzne grafy, tabuľky, štatistické dáta, potvrdené doklady,…

freelancer silvia púchovskáPrečítajte si tiež
Freelancer. 20 tipov, ako preraziť a kde zarobiť.

 

Príbeh slovenskej značky Northfinder – k úspechu vás môže priviesť náhoda

Nemusíte byť ani milovníkom outdoorových športov, a možno predsa poznáte úspešnú slovenskú značku northfinder. Je známa nielen u nás, ale aj v ďalších krajinách strednej a východnej Európy. Obratovo patrí v tomto priestore medzi top 10 najsilnejších značiek outdoorového oblečenia.

Vedeli ste, že zakladateľa firmy priviedla k úspešnému podnikaniu náhoda? Pôvodne si chcel otvoriť autoservis, ale kvôli nedostatku peňazí sa rozhodol pre obchodík s oblečením. Postupne sa z obchodíka stal veľkoobchod, a nakoniec firma začala navrhovať a vyrábať vlastné oblečenie pod konečnou značkou northfinder. V súčasnosti sa sústreďuje na produkciu športového oblečenia výhradne na outdoorové aktivity a lyžovanie.

— PR článok —
Foto: Dreamstime.com


Zdielať

About Author

Komentáre sú uzavreté.