Zvýšenie dávok a príspevkov pre chudobnejších v roku 2023 | Prehľad

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Chudobnejší a ľudia v hmotnej núdzi dostanú viac. Parlament prijal novelu zákona o pomoci v hmotnej núdzi a viaceré dávky a príspevky sa zvýšia. Napríklad v nezamestnanosti, na bývanie, opäť pribudnú obedy zadarmo, niektorí dostanú v máji 100€… prinášame vám prehľad, ako bude prebiehať zvýšenie dávok a príspevkov.

jedno euroZvýšenie dávok a príspevkov

Valorizácia životného minima spôsobí zvýšenie niektorých dávok a príspevkov naň naviazaných. Menia sa sumy životného minima – po novom budú odzrkadľovať reálnu hodnotu toho, o koľko sa zvýšia životné náklady nízkopríjmovej domácnosti, ktoré potrebujú vynaložiť na zabezpečenie základných životných podmienok.

V prípade životného minima u prvej plnoletej fyzickej osoby predstavuje zvýšenie od júla 2023 o takmer 30 eur, zo súčasných cca 234 eur na sumu 264,20 eura.

Rodičovský príspevok sa oproti roku 2023 (teraz je jeho výška 412,60 eura) zvýši o 52,40 eura, čo predstavuje sumu celkom 465 eur.

jedno euro100€ jednorazovo

Približne 50-tisíc ľudí prepadlo sitom doterajšej inflačnej pomoci. Rezort práce chystá už od mája vyplácanie 100 eur. Dostanú ich jednorazovo, ale ich mesačný príjem nesmie za posledných šesť mesiacov presiahnuť 1,8-násobok životného minima (to je približne 400 eur mesačne) a nedostali z rezortu práce a sociálnych vecí dotáciu na podporu humanitárnej pomoci.
O poskytnutie príspevku treba požiadať úrad práce, ktorý iba skontroluje, či ste nedostali niektorú z foriem inflačnej pomoci.

zvýšenie dávok a príspevkov

jedno euroPotravinová pomoc

Do konca apríla dávajú úrady práce pre najzraniteľnejšie rodiny aj potravinovú a materiálnu pomoc. Rozdajú takmer 96-tisíc potravinových a 65-tisíc hygienických balíčkov. Sú určené najmä jednotlivcom a rodinám s deťmi, ktoré čelia najzložitejším sociálnym a ekonomickým podmienkam.

Dávky v hmotnej núdzi a príspevok na bývanie

Tie sa mali zvyšovať od januára 2024, no pôjdu hore už od októbra 2023. Zvýši sa dávka v hmotnej núdzi, ale aj príspevok na bývanie, ktorý pôjde hore dokonca už od júla. Teraz je príspevok na bývanie pre jednu osobu v sume necelých 64 eur, od júla to bude 83 eur. Dve osoby dostanú namiesto súčasných 102 eur od júla 141 eur.

Dávky v hmotnej núdzi porastú zo súčasných 74 na 83,40 eura (na 1 osobu), pre dvojicu z necelých 129 eur na 144,90 eura.
Nižšie nájdete prehľadné tabuľky zvýšenia.

jedno euroPríspevok na bývanie

Príspevok na bývanie od 1. 4. 2023 zvýšenie od júla 2023
1 osoba 63,90 € 83,00 €
2 osoby 101,90 € 140,90 €
3 osoby 101,90 € 178,80 €
4 osoby 101,90 € 216,70 €
5 a viac osôb 101,90 € 254,50 €

bezplatný účet pre senioraPrečítajte si tiež
Ako vybaviť naozaj bezplatný účet pre seniora?

jedno euroObedy zadarmo

Od 1. mája sa opäť zavádzajú tzv. obedy zadarmo, ktoré by malo dostať pol milióna detí. Pre množstvo rodín je to veľká pomoc, najmä pre tie, ktoré majú viac detí. V poslednom období sa zvyšovala cena obedov a mnohým rodinám to značne nabúralo rodinný rozpočet.
Nárok na obedy zadarmo budú mať všetci žiaci posledného ročníka materských škôl a základných škôl. Dotácia nie je limitovaná hranicou príjmu domácnosti a nebude sa prihliadať ani na to, či je rodič poberateľom daňového bonusu na dieťa.

jedno euroMinimálne dôchodky porastú

Penzistov s minimálnym dôchodkom čaká od júla „rozmrazenie“. Navyše suma minimálnej penzie sa bude určovať staronovým spôsobom. Pre ľudí, ktorí počas života nadobudli 30 rokov dôchodkového poistenia, minimálny dôchodok bude opäť dosahovať 136 % zo sumy životného minima. A keďže životné minimum by malo byť 264,20 eura, suma minimálnej penzie za 30 odpracovaných rokov by mala byť 359,30 eura, čo je nárast o viac ako 25 eur. Dnes je penzijné minimum za 30 rokov 334,30 eura.

minimálny dôchodok porastie 2023

jedno euroDávka v nezamestnanosti

V januári poberalo dávku v nezamestnanosti viac ako 34-tisíc ľudí. Priemerná suma bola 559€. Nárok na dávku v nezamestnanosti vzniká uchádzačovi o zamestnanie v prípade, že má platené poistenie v nezamestnanosti najmenej 2 roky (730 dní) za posledné 3 roky (do konca roku 2017), respektíve 2 roky za posledné 4 roky (od januára 2018) pred zaradením do evidencie uchádzačov o zamestnanie.

Maximálna dávka v nezamestnanosti podľa experta Jozefa Mihála dosiahne od júla 1 286,20 eura za mesiac, ktorý má 30 dní. V prípade, že má mesiac 31 dní, pôjde o 1 329,10 eura. Ak sa stanete žiadateľom o túto dávku, dostanete maximálnu podporu vyššiu o viac ako 90 eur mesačne.

jedno euroOpatrovateľský príspevok

Porastie aj tento príspevok a vyšplhá sa na úroveň čistej minimálnej mzdy. Podľa Nariadenia slovenskej vlády sa zvyšuje výška sadzby na jednu hodinu osobnej asistencie a výška peňažného príspevku na opatrovanie.

Dnes sa vypláca sedem druhov príspevku, po novom bude štát vyplácať len štyri druhy týchto dávok. Ich výška bude závisieť od počtu opatrovaných osôb a od toho, či opatrovateľ poberá alebo nepoberá dôchodkovú dávku.
Súčasná základná výška opatrovateľského príspevku pri opatrovaní jednej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím je na úrovni 525,65 eura mesačne. Pri opatrovaní dvoch alebo viacerých osôb je príspevok na úrovni 699,15 eura. Tieto sumy platia pre osoby, ktoré sú v produktívnom veku a majú napríklad aj iný príjem.

Od júla 2023 bude opatrovateľ v produktívnom veku pri opatrovaní jednej osoby poberať 569 eur mesačne. Pri opatrovaní dvoch alebo viacerých osôb bude príspevok na úrovni 756,80 eura. Opatrovníci môžu poberať ešte o sto eur mesačne viac, ak je opatrovanou osobou s ŤZP jedno alebo viacero nezaopatrených detí a opatrovník zároveň nemá príjem zo zamestnania, nepoberá dôchodkové dávky, dávky výsluhového zabezpečenia alebo penziu z druhého piliera.

opatrovateľský príspevok sa zvýši

jedno euroValorizácia súm životného minima | Dávky a príspevky

2023 zmena Zvýšenie
Životné minimum
od 1. 7. 2023 od 1. 1. 2024
a) prvá plnoletá fyzická osoba 234,42 € 264,20 € 29,78 €
b) ďalšia spoločne posudzovaná plnoletá fyzická osoba 163,53 € 184,30 € 20,77 €
c) zaopatrené a nezaopatrené dieťa 107,03 € 120,63 € 13,60 €
Rodičovský príspevok 301,00 € 339,20 € 38,20 €
Rodičovský príspevok (ak sa vyplácalo materské) 412,60 € 465,00 € 52,40 €
Príspevky náhradnej starostlivosti
Jednorazový príspevok pri zániku 1091,80 € 1 230,50 € 138,70 €
Opakovaný príspevok dieťaťu
do 10 rokov veku 214,10 € 241,30 € 27,20 €
nad 10 rokov veku do 15 rokov veku 246,20 € 277,50 € 31,30 €
nad 15 rokov veku 267,60 € 301,60 € 34,00 €
Opakovaný príspevok náhradnému rodičovi 208,80 € 235,30 € 26,50 €
Zvýšený opakovaný príspevok náhradnému rodičovi 0,00 €
starajúcemu sa o 2 súrodencov 104,40 € 117,70 € 13,30 €
starajúcemu sa o 3 súrodencov 208,80 € 235,30 € 26,50 €
starajúcemu sa o 4 súrodencov 313,10 € 352,90 € 39,80 €
starajúcemu sa o 5 súrodencov 417,50 € 470,50 € 53,00 €
starajúcemu sa o 6 súrodencov 521,80 € 588,10 € 66,30 €
starajúcemu sa o 7+ súrodencov 626,20 € 705,70 € 79,50 €
Osobitný opakovaný príspevok náhradnému rodičovi 256,90 € 289,60 € 32,70 €

zvýšenie dávok a príspevkov 2023

Zdroj a foto: Employemnt.gov.sk, Pravda.sk, Trend, Freepik.com


Zdielať

About Author

Komentáre sú uzavreté.