Leto je čas sezónnych prác. Ako sa zamestnať krátkodobo na dohodu alebo brigádu?

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Máme tu leto a s ním sú spojené aj viaceré ponuky rôznych druhov brigád, prípadne krátkodobých pracovných ponúk. Práve pre ne sú určené niektoré pracovné pomery na kratší pracovný čas alebo na obmedzenú dobu trvania. Na Slovensku v súčasnosti existuje niekoľko typov takýchto krátkodobých zamestnaní.

 

Dohoda o vykonaní práce vs. pracovnej činnosti

Slovenská legislatíva v súčasnosti pozná tri základné typy pracovných pomerov popri štandardnom druhu zamestnávania na pracovnú zmluvu. Sú to dohoda o vykonaní práce a dohoda o pracovnej činnosti. Hoci na prvý pohľad vypadajú veľmi podobne, je medzi nimi niekoľko rozdielov. Pre študujúcu mládež je určená dohoda o brigádnickej práci študentov.

  • Dohoda o vykonaní práce sa uzatvára maximálne na jeden kalendárny rok, pričom je limitovaná aj počtom hodín, ktoré v rámci nej môže zamestnanec odrobiť na najviac 350 hodín. Dohoda musí byť vyhotovená písomne a podpísaná oboma stranami.
    Takáto dohoda musí okrem iného obsahovať dohodnutú odmenu. Tá môže byť hodinová, alebo jednorazová, za celkové vykonanie dohodnutej práce. Takisto je potrebné, aby bolo určené miesto výkonu práce, čo najpresnejšie definovaná pracovná úloha, ako aj čas, za ktorý sa má vykonať. Zabúdať nesmieme ani na presné definovanie zmluvných strán.
  • Dohoda o pracovnej činnosti sa uzatvára na max. 10 hodín týždenne, pričom nemá limit na celkovo odpracované hodiny počas roka. Podmienkou ale je evidencia odpracovaných hodín.
    Malé rozdiely sú aj pri výške odvodov, pričom o niečo lacnejšie pre zamestnávateľa vychádza dohoda o vykonaní práce. Obe dohody majú zase spoločné to, že výška dohodnutej odmeny nesmie byť nižšia, ako je stanovená minimálna mzda pre aktuálny rok.

práca na dohodu alebo brigáda

 

Pre študentov je určený špeciálny typ dohody

Pre účely uzatvárania pracovných pomerov je študent definovaný ako osoba študujúca na strednej škole alebo na dennej forme vysokoškolského štúdia. V oboch prípadoch je však stanovený jej maximálny vek na 26 rokov, minimálny na 15 rokov.

Študent môže na základe tejto zmluvy odpracovať najviac 20 hodín týždenne. K tomu existuje podmienka, ktorá vraví, že za týždeň môže odpracovať aj viac hodín, no celkový priemerný hodinový priemer za obdobie platnosti dohody nesmie byť viac ako 20 hodín týždenne. Zamestnávateľ mu ale nemôže nariadiť prácu nadčas a ani pracovnú pohotovosť.

Takto upravené pracovné vzťahy sú pre študenta zaujímavé aj z pohľadu daňového zaťaženia. To je síce 19-percentné, ale výška nezdaniteľnej časti základu dane je na rok 2022 stanovená na 381,61 Eur, čiže za zárobky pod túto hranicu neplatíte štátu žiadnu daň.

Výhodné sú tiež odvody, ktoré sa začínajú platiť až od výšky mesačného zárobku viac ako 200 Eur. Túto výhodu si však môže uplatniť len u jedného zamestnávateľa.

Dohoda o brigádnickej práci študentov je z finančného hľadiska zaujímavá nielen pre študenta, ale aj pre zamestnávateľa. Ten za takéhoto zamestnanca – študenta platí niektoré odvody nižšie, ako je stanovené pri bežnom zamestnancovi. Aj vďaka uvedeným výhodám je takáto forma zamestnávania u študentov veľmi obľúbená.

podanie rúk ústna dohodaPrečítajte si tiež
Zmluva vs. ústna dohoda. Ako neprísť o peniaze?

 

Ako ukončiť pracovný vzťah a dá sa to aj predčasne?

V praxi sa často stáva, že je potrebné ukončiť pracovný pomer a to z rôznych dôvodov. Tie môžu byť ako na strane zamestnanca, tak aj na strane zamestnávateľa. Obe strany v takomto prípade k dispozícii niekoľko možností, ako takýto pracovný vzťah ukončiť.

Všeobecne platí, že ak sa zamestnávateľ a zamestnanec dohodnú na skončení pracovného vzťahu dohodou, môžu tak urobiť kedykoľvek. Táto dohoda ale musí byť písomná, potvrdená oboma stranami a najmä dobrovoľná. To platí nielen pri riadnej pracovnej zmluve, ale aj pri všetkých druhoch dohôd, vrátane študentskej.

Okamžité skončenie bez udania dôvodu je možné vtedy, ak sa jedná o výpoveď v skúšobnej dobe. Akonáhle sa však dohodnutá skúšobná doba skončí, ukončenie sa riadi štandardnými pracovno-právnymi vzťahmi, ktoré určuje zákonník práce. Pri dohode o pracovnej činnosti sa môže ukončiť pracovný pomer s 15 dňovou výpovednou lehotou aj bez udania dôvodu.

Predčasné ukončenie pracovného pomeru bez udania dôvodu je kedykoľvek možné len zo strany zamestnanca. Je však nutné dodržať zákonom určenú výpovednú lehotu.

Ak chce ukončiť pracovný pomer zamestnávateľ, môže tak spraviť nielen dohodou, no musí to byť v súlade s § 63 Zákonníka práce. Ak by postupoval v rozpore so znením tohto zákona, hrozí mu okrem problémov aj vysoká finančná pokuta od inšpektorátu práce.

— PR článok —
Foto: Pressmaster / Shutterstock.com, Unsplash.com


Zdielať

About Author

Komentáre sú uzavreté.