Povinnosti rybára po získaní oprávnenia na rybolov

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Máte veľa voľného času a uvažujete, že sa stanete rybárom? V tom prípade je potrebné v prvom rade zistiť, aký rybársky zväz pôsobí vo Vašom okolí. Ak získate informáciu, pod ktorý rybársky zväz patríte, zistíte, aké sú podmienky na to, by ste sa stali členom a aby ste mohli mať potrebné oprávnenie na rybolov. Je veľmi dôležité poznať práva a povinnosti rybára. Tiež v akom revíri a ako môžete chytať ryby, musíte byť oboznámený s rybárskym poriadkom a zákonom o rybárstve.

Povinnosti rybára

V zmysle príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov k výkonu rybárskeho práva spočívajúceho v love rýb je potrebné disponovať platným rybárskym lístkom a platným povolením na rybolov alebo platným osobitným povolením na rybolov.
Na oprávnenie k lovu rýb nestačí samotné členstvo v Slovenskom rybárskom zväze. Následne by ste si mali zaobstarať potrebné rybárske potreby, feedrové udice, navijaky a ďalšie pomôcky, ktoré si viete zakúpiť v rybárskych obchodoch.

Spôsob lovu rýb

Po tom, ako už máte všetky tieto záležitosti zabezpečené, je potrebné si uvedomiť, že samotný spôsob lovu rýb má niekoľko striktných pravidiel. To znamená, že Vaše povinnosti nekončia zaobstaraním rybárskeho lístka a povolenia na rybolov, ale je potrebné stále dbať na to, aby ste nenaplnili znaky skutkovej podstaty trestného činu pytliactva, ktorého sa môžete dopustiť aj v prípade, ak disponujete oprávnením na rybolov.

Na dodržanie pravidiel vzťahujúcich sa na lov rýb dohliada rybárska stráž, ktorá je oprávnená kontrolovať, či osoby loviace ryby v rybárskych revíroch sú na lov oprávnené, môže im prezerať prostriedky určené na lov rýb, úlovky, rybársky čln a nádrže na ryby. Rybárska stráž spolupracuje s Policajným zborom a oznamuje mu všetky skutočnosti odôvodňujúce podozrenie zo spáchania trestného činu.

láka vás rybárčenie?Prečítajte si tiež
Láka vás rybárčenie? Tieto rady ocení každý začiatočník!

Zakázané spôsoby lovu

Je potrebné dbať na to, aby ste lovili len zákonom povoleným spôsobom, nakoľko zakázaný spôsob lovu je trestným v zmysle Trestného zákona. Za lov zakázaným spôsobom je považovaný napr. lov rýb za pomoci chemikálií, jedov, návnad s jedom alebo s umŕtvujúcim prostriedkom, omamnými látkami, harpúnami, bodcami, udicami bez prútov, strelnou zbraňou, elektrickým prúdom, lov pri vodných stavbách, lov z plavidiel a z plávajúcich zariadení, z cestných mostov a železničných mostov.

Aj keď rybárčenie predstavuje pre mnohých obľúbenú voľnočasovú aktivitu, je potrebné mať stále na pamäti, že aj tento koníček má svoje zákonné hranice, v prípade ktorých dodržiavania môžete mať istotu, že Vám nebude hroziť trestné stíhanie. V prípade, ak ste sa dopustili trestného činu pytliactva, odporúčame obrátiť sa na najlepšieho advokáta, ktorý Vás bude zastupovať a hájiť Vaše práva pred orgánmi činnými v trestnom konaní.

TS, foto: Freepik.com


Zdielať

About Author

Komentáre sú uzavreté.