Problémoví žiaci. 15 tipov, ako učitelia riešia problémové správanie v školách

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Učitelia musia v súčasnosti prekonávať množstvo prekážok a často i chrániť svoju osobu, keďže nevhodné správanie dnešných žiakov nemá hranice. Učitelia sa v čoraz väčšej miere dostávajú do roly obete vo vzťahu so žiakmi, ale predovšetkým s ich rodičmi.
Takmer denne sa stretávajú s problémami ako agresivita, záškoláctvo, šikanovanie, ale tiež krádeže, alkohol, či cigarety. Časté sú klamstvá, vulgarizmy a drzosť. Starosti im pridávajú aj žiaci s hyperkinetickou poruchou, autisti, či deti s aspergerovým syndrómom.
Aj preto potrebujú rôzne triky a spôsoby, aby im problémoví žiaci neprerástli cez hlavu.

Problémoví žiaci

V porovnaní s minulosťou čelia dnes učitelia oveľa náročnejším pedagogickým či výchovným situáciám, na ktoré musia byť pripravení adekvátne a včas reagovať. „Od učiteľov sa očakáva, že budú vzdelávať, vyučovať a vychovávať, ale aj chrániť svojich žiakov pred hroziacim nebezpečenstvom, podporovať ich a pomáhať im pri riešení ich problémov,“ tvrdí Doc. Mária Belešová z Pedagogickej fakulty UK v Bratislave, ktorá sa už roky venuje problematike vzdelávania detí v predprimárnom a v mladšom školskom veku.

Škola nie je výchovný táborVyšla jej aj veľmi inšpiratívna príručka Škola nie je výchovný tábor, v ktorej sa venuje problémovým žiakom. Skvele v nej popisuje a rozoberá neprijateľné prejavy v správaní žiakov – či už medzi žiakmi, alebo voči učiteľom, škole. A samozrejme ponúka aj určité východiská, stratégie, ako možno takémuto správaniu zabrániť, prípadne ho eliminovať.
Ako pripomína, ideálne je komplexné riešenie problému, nie iba čiastkové. Takže tu je 15 techník a trikov, ako podchytiť problematické správanie žiakov.

problémoví žiaci

15 tipov od učiteľov

 • získanie problémových žiakov na svoju stranu
 • „topením žiaka vo vlastnej šťave“, čiže učiteľ by mal položiť nedisciplinovanému žiakovi otázku, ktorú sprevádza prísny pohľad a učiteľove mlčanie
 • umiestnenie boxovacieho vreca na chodbe, v triede, prípadne v školskom klube
 • tajomný učiteľov zápis na zvláštny papier po tom, čo sa žiak dopustil závažnejšieho priestupku
 • či už žartom, alebo neubližujúcou ľahkou iróniou zmierňujeme napätie sporov a konfliktov
 • substitúcia – týmto prostriedkom sa snažíme nahradiť nevhodné podnety vhodnejšími; zjednodušene ide o odvedenie pozornosti dieťaťa iným smerom, čo je často ďaleko účinnejším disciplinárnym prostriedkom než klasické napomínanie, vyhrážanie sa alebo trestanie
 • odstránenie predmetu konania – napríklad dvaja žiaci sa bijú o nejakú vec; v takom prípade sa osvedčuje vec na určitý čas zabaviť a všetko riešiť so žiakmi v pokoji a s odstupom času
 • metóda šoku – touto metódou sa označuje taký zážitok, ktorý zahŕňa nečakané poznanie so silným emočným zážitkom

rozvíja sa moje dieťa správne? pýtajú sa rodičia predškolákovPrečítajte si tiež
Rozvíja sa moje dieťa správne? pýtajú sa rodičia.

 • záväzok – dieťa si vzalo na seba nejakú úlohu a jej splnenie vníma ako vec osobnej cti, ktorá sa nezlučuje s nedodržaním sľubu
 • súťaž – jedinci alebo skupiny si merajú navzájom sily pri zdolávaní morálne hodnotných úloh, respektíve pri zdolávaní prekážok, ktorých prekonanie je morálne cenné
 • koedukácia – v bežných zmiešaných triedach môže učiteľ zabrániť nevhodnému správaniu žiakov napríklad tým, že do lavice k nedisciplinovanému chlapcovi posadí jemné dievča
 • používanie disciplinárnych symbolov – napríklad školských uniforiem s cieľom vyvolať u žiakov hrdosť na školu a z nej vyplývajúcu snahu nerobiť jej hanbu
 • kto neposlúcha a hnevá, má za úlohu urobiť spolužiakom niečím radosť
 • neporiadnych žiakov „bombardovať“ častými otázkami vzťahujúcimi sa na výučbu
 • bodový systém – bodový systém hodnotenia správania; body sa tak stávajú prostriedkom na udržanie disciplíny; cieľom tejto metódy je nabádať žiakov aktívne sa zúčastňovať na vyučovaní a povzbudiť tých žiakov, ktorí sa obávajú neúspechu.

problémoví žiaci

Škola nie je výchovný tábor

Toto je len pár postupov a spôsobov, ako sa vyhnúť problémom, prípadne ako zvládnuť problémových žiakov. Samozrejme, ich využitie závisí od danej situácie, od konkrétneho žiaka, ktorého učiteľ pozná najlepšie. „To, čo platí raz na jedného žiaka, druhýkrát na toho istého nemusí zabrať vôbec. A to, čo sa osvedčilo u jedného žiaka, nemusí mať zas vplyv na toho druhého,“ dodáva autorka M.Belešová.

Vo svojej knihe Škola nie je výchovný tábor prináša skutočné príbehy učiteľov a konkrétne situácie, s ktorými sa stretli počas svojej pedagogickej praxe.

Škola nie je výchovný tábor

Foto: Grada, Freepik.com


Zdielať

About Author

Komentáre sú uzavreté.