Zľavy pre dôchodcov. Kde všade môžu ušetriť?

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Určite aj vy máte vo svojej rodine niekoľko dôchodcov a viete, že sa im nežije najľahšie. Výška priemerného dôchodku je u nás 426 eur. Mnohí však nedosahujú ani takýto dôchodok a musia vyjsť z ešte menšej sumy. Aj preto je dobré vedieť, kde všade môžu ušetriť. Hoci by išlo aj o eurá, či desiatky eur, každá pomoc pomôže. No o mnohých zľavách a nárokoch dôchodcovia nemajú ani tušenia. Aj preto sme pre vás pripravili základný prehľad Zľavy pre dôchodcov: možnosti, kde všade sa dá ušetriť.

Verte, že odchodom do dôchodku sa otvárajú mnohé možnosti, ako ušetriť a uplatniť si viaceré zľavy. Tie však nie sú automatické, ale musíte sa na ne pýtať, žiadať o ne. Vedeli ste napríklad, že môžete ušetriť na miestnych daniach? Pýtajte sa na príslušnom mestskom, či obecnom úrade. Zľavy majú dôchodcovia aj pri platení dane z nehnuteľnosti, znižuje sa poplatok za psa ale aj platba za komunálny odpad.
Ak nenájdete v našom zozname zľavu, ktorú ste si uplatnili vy, ale viete, že majú na ňu nárok všetci dôchodcovia, pridajte ju do komentárov pod článkom. Pomôžete tak ostatným penzistom, ktorí majú neraz problém vyjsť od dôchodku do dôchodku, a každé ušetrené euro ich môže zachrániť.

 

Doplatky za lieky

 • Lieky bývajú u penzistov jednou z najvyšších položiek v rodinnom rozpočte, preto pomôže aj každé ušetrené euro.
 • V prvom rade by ste mali vedieť o limite spoluúčasti. Je to suma, ktorou sa spolupodieľate na úhrade lieku hradeného z verejného zdravotného poistenia. Čiže ak celková výška úhrad za doplatky za lieky prekročí vo štvrťroku limit spoluúčasti 25 eur, zdravotná poisťovňa vám vráti späť sumu, o ktorú bol tento limit prekročený.
 • Do celkovej výšky úhrad za lieky sa započítavajú doplatky za lieky, ktoré vám predpísal lekár a zdravotná poisťovňa ich čiastočne prepláca, t.j. sú s doplatkom. Do tejto skupiny nepatria voľnopredajné lieky, zdravotnícke pomôcky alebo dietetické potraviny.
 • Ak prekročíte limit vo výške do troch eur, túto sumu poisťovňa nevracia. No neprídete o ňu, prenáša sa do ďalšieho štvrťroku.
 • Doplatky vám pošle poisťovňa za každý kalendárny štvrťrok prevodom na váš bankový účet, prípadne poštou. Netreba o ne žiadať.
 • Limit vo výške 25 eur platí pre poberateľov starobného dôchodku, ale aj tých, ktorí dosiahli dôchodkový vek, ale nevznikol im nárok na starobný dôchodok. Limit platí aj pre poberateľov invalidného a výsluhového dôchodku, pre držiteľov preukazu s ŤZP alebo preukazu osoby s ŤZP so sprievodom.

lekár zadarmo zľavy pre dôchodcovPrečítajte si tiež
25 vyšetrení a úkonov, ktoré máte u lekára zadarmo.

Príspevok na dovolenku

 • Už niekoľko rokov si môžu dôchodcovia nárokovať 50€ na dovolenku ročne. O pridelenie pobytu s takouto dotáciou môže požiadať penzista s trvalým pobytom na Slovensku, pričom musí poberať starobný, predčasný starobný alebo výsluhový dôchodok. Zároveň nesmie nikde pracovať.
 • Pobyty organizuje Jednota dôchodcov na Slovensku, Konfederácia odborových zväzov a Odborový zväz potravinárov.
 • Odborový zväz potravinárov poskytuje pobyty vo svojom zariadení, v Penzióne Oravská horáreň. Ceny sú od 105 do 158 eur (už po uplatnení 50 eurovej dotácie), pobyt sa začína v nedeľu večerou a končí sa v sobotu raňajkami. Počas celého pobytu máte plnú penziu a bohatý program na 7 dní.
 • Môžete využiť nejaký pobyt cez spoločnosť Sorea – najlacnejší vás vyjde na 111 eur. Na výber je 11 hotelov a mnoho termínov. Ide o lokality ako Vysoké a Nízke Tatry, Bratislava, Piešťany, Topoľčianky, či Ľubovnianske kúpele. Pobyt obsahuje 6 nocí a plnú penziu.
 • Stačí predložiť Čestné vyhlásenie, že spĺňate podmienky, pri nástupe na pobyt.
 • K cene pobytu ešte pripočítajte daň z ubytovania, ktorá môže byť za týždeň cca 10 eur (podľa lokality). Ťažko zdravotne postihnutí majú nárok na zľavu.

zľavy pre dôchodcov na dovolenku

Bankový účet zadarmo

 • Banka musí ľuďom, ktorí majú mesačný príjem nepresahujúci 400 eur, ponúkať bezplatný bankový účet.
 • O takýto účet musíte požiadať, nedáva sa automaticky. Nesmiete mať však žiadny iný účet v inej banke. Môžete mať okrem účtu inú službu ako je termínový vklad, vkladnú knižku, či sporenie ap.
 • V bankovom účte zadarmo máte zriadenie, vedenie a zrušenie účtu; ďalej vydanie debetnej karty, neobmedzený počet vkladov a výberov v hotovosti na pobočke. Tiež neobmedzený počet výberov z bankomatov vlastnej banky a neobmedzený počet prevodov z účtu na účet (vrátane trvalého príkazu alebo inkasa).

 

Cestovanie zadarmo

 • Dôchodcovia do 62 rokov sa musia bezplatne zaregistrovať, aby mali nárok na bezplatné cestovanie. Patria sem poberatelia predčasného dôchodku, sirotského, vdovského a vdoveckého dôchodku, tiež invalidného, dôchodku manželky či sociálneho dôchodku.
 • Na registráciu a získanie preukazu musíte predložiť preukaz totožnosti + potvrdenie o výplate dôchodkových dávok nie staršie ako 30 dní (od Sociálnej poisťovne, resp. od rezortu vnútra, Finančného riaditeľstva ap.). Pripravte si aj fotografiu s rozmermi 2×3 cm. V pokladni ZSSK získate Preukaz poberateľa dôchodku do 62 rokov (platnosť je 12 mesiacov alebo menej).
 • Vo vlaku sa preukážete preukazom, ale okrem toho musíte mať aj cestovný lístok na bezplatnú prepravu do cieľovej stanice.
 • Dôchodcovia nad 62 rokov sa musia tiež bezplatne zaregistrovať, ale na získanie Preukazu im stačí, keď v pokladni predložia občiansky preukaz a fotografiu s rozmermi 2×3 cm. Pri kontrole ukážete cestovný lístok na bezplatnú prepravu a preukaz.
 • Registrovať sa môžete v osobnej pokladni ZSSK s KVC (registrácia a výdaj na počkanie – zoznam pokladníc TU), alebo v pokladni ZSSK bez KVC (registrácia a vydanie prebehnú do troch pracovných dní – zoznam pokladníc TU).
 • Zľavy v autobusoch: V prímestských linkách platia dôchodcovia nad 70 rokov len 20 centov za každých 25 kilometrov. Na diaľkových linkách je zľava 50%.
 • MHD je zadarmo pre penzistov nad 70 rokov.

zľavy pre dôchodcov

Koncesionárske poplatky

 • Dôchodcovia, ktorí nežijú v domácnosti so zarábajúcim človekom, majú nárok na polovičnú zľavu z koncesionárskeho poplatku. Ten je v súčasnosti 4,64€. Keď predložíte potrebné doklady, mesačne tak môžete ušetriť 2,32€, čo je za rok takmer 28€. A to už stojí za to.
 • Nárok na zľavu máte, ak poberáte starobný, vdovský, invalidný alebo sirotský dôchodok.
 • Poplatok sa znižuje na polovicu, ak ste poberateľom dávky v hmotnej núdzi alebo ste osobou spoločne posudzovanou s poberateľom dávky v hmotnej núdzi.
 • Potrebné doklady sú: formulár Zmena sadzby úhrady (vyplníte  TU), potvrdenie zo Sociálnej poisťovne, Čestné vyhlásenie (stiahnete TU), rodné číslo a v prípade dávky v hmotnej núdzi potvrdenie z Úradu práce.
 • Všetko treba predložiť výbercovi úhrady – osobne na Benediktiho v Bratislave (veď obrátenej pyramídy Slovenského rozhlasu), alebo poštou na adresu: Rozhlas a televízia Slovenska, Odbor výberu úhrad, Mlynská dolina, 845 45 Bratislava.

ako ušetriť na svieteníPrečítajte si tiež
7 spôsobov, ako ušetriť na svietení.

Ďalšie zľavy pre dôchodcov

 • Dôchodcovia majú nárok na zľavu pri výstavách, divadelných predstaveniach ap.
 • Vybrané kúpele poskytujú zľavy na špeciálne relaxačné pobyty určené pre seniorov samoplatcov. Vždy sa na ne pýtajte.
 • Viaceré mestá poskytujú príspevok na stravu. Podmienky určuje dané mestské zastupiteľstvo. Môže ísť o formu stravných lístkov, prípadne sa príspevok uplatňuje vo vybranom a dohodnutom stravnom zariadení daného mesta.

 


Zdielať

About Author

Komentáre sú uzavreté.