30 hlavných príčin neúspechu. Ktorých sa viete zbaviť?

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Každá činnosť nesie so sebou možnosť neúspechu, no niektorým ľuďom akoby sa darilo oveľa viac. Máte niekedy pocit, že tamten na čo siahne, to sa mu podarí? Alebo onen zasa ide na pol plynu a predsa – dosahuje úspechy vo väčšine vecí, ktoré robí. Ako je to možné?
Podľa Napoleona Hilla existuje 30 hlavných príčin neúspechu. Skúste si ich pozrieť a možno zistíte, že mnohé z nich viete sami odstrániť a na ďalšie sa dá pripraviť…

Ale ešte predtým – možno sa pýtate, kto je to ten Napoleon Hill? Ak ste o ňom nikdy nepočuli, vedzte, že je to jeden z najväčších self-help autorov histórie. Jeden z prvých ľudí, ktorý sa seriózne a systematicky venoval téme osobného úspechu. Na žiadosť Andrew Carnegieho robil počas 20 rokov výskum, kedy skúmal osudy stovky známych a úspešných ľudí, ako Alexander G.Bell, Thomas A.Edison, Theodore Roosvelt, Henry Ford, či John D. Rockefeller.
Napoleon Hill„Pri svojich analýzach som zistil, že existuje tridsať hlavných príčin neúspechu a trinásť hlavných princípov, pomocou ktorých ľudia získavajú bohatstvo. Keď si budete čítať ich zoznam, bod po bode ho porovnávajte so sebou, aby ste zistili, koľko príčin neúspechu stojí medzi vami a úspechom,“ radí Napoleon Hill vo svojom bestselleri Mysli a zbohatni, ktorý vyšiel aj v slovenčine.

Mysli a zbohatni
Kniha Think and Grow Rich vyšla v roku 1937, stála $2.50 a prvý náklad päťtisíc výtlačkov sa vypredal za tri týždne. Do konca Veľkej hospodárskej krízy sa z nej predalo viac než milión kusov.
Počas nasledujúcich sedemdesiatich rokov kniha vyšla vo väčšine svetových jazykov a jej celkový predaj sa vyšplhal na cca 30 miliónov výtlačkov. Žiadna iná kniha z oblasti osobného rozvoja sa nemôže pochváliť podobným výsledkom…

 

30 hlavných príčin neúspechu

 

 1. ikona stvorlistokNEPRIAZNIVÉ ZDEDENÉ VLASTNOSTI

Pre ľudí, ktorí sa narodili s deficitom inteligencie, sa dá vykonať len veľmi málo, ak vôbec niečo. Dobrou správou je, že toto je jediná z tridsiatich príčin neúspechu, ktorá sa nedá ľahko prekonať.

 

 1. ikona stvorlistokABSENCIA KONKRÉTNEHO CIEĽA V ŽIVOTE

Človek, ktorý nemá ústredný zámer alebo konkrétny cieľ, ku ktorému by smeroval, nemá nádej na úspech. Deväťdesiatosem zo sto ľudí, ktorých Napoleon Hill pozoroval, taký cieľ nemalo. Možno práve to bola ich hlavná príčina neúspechu.

 

 1. ikona stvorlistokNEDOSTATOK AMBÍCIÍ POVZNIESŤ SA NAD PRIEMER

Nedávame žiadnu nádej človeku, ktorý je taký ľahostajný, že sa v živote nechce dostať vyššie, a ktorý tomu nechce nič obetovať.

 

 1. ikona stvorlistokNEDOSTATOK VZDELANIA

Toto je nevýhoda, ktorá sa dá pomerne ľahko vyriešiť. Najvzdelanejší ľudia sú často tí, ktorí sa vzdelávali sami. Na to, aby sa niekto dal nazvať vzdelaným človekom, potrebuje viac, než len univerzitný diplom. Vzdelanie nepozostáva ani tak z množstva naučených vedomostí, ako skôr z vedomostí efektívne a neustále aplikovaných.

 

 1. ikona stvorlistokNEDOSTATOK DISCIPLÍNY

Disciplínu získate sebaovládaním. Znamená to, že človek musí kontrolovať všetky svoje negatívne vlastnosti. Získanie sebaovládania je tou najťažšou úlohou, s akou sa kedy stretnete. No keď nezískate kontrolu nad svojím ja, vaše ja získa kontrolu nad vami.

príčiny neúspechu

 

 1. ikona stvorlistokZLÉ ZDRAVIE

Žiaden človek nemôže dosiahnuť mimoriadny úspech bez dobrého zdravia. Mnoho príčin zlého zdravia má korene v nedostatku disciplíny a sebakontroly. Toto sú hlavné z nich: prejedanie sa nezdravým jedlom, nesprávne myšlienkové návyky; negatívne rozmýšľanie, nesprávny postoj voči sexu a pôžitkárstvo, nedostatok náležitého fyzického pohybu, nedostatočný prísun vzduchu vinou nesprávneho dýchania.

 

 1. ikona stvorlistokNEPRIAZNIVÉ VPLYVY PROSTREDIA V DETSTVE

Väčšina ľudí náchylných na kriminalitu získa svoje tendencie vinou zlého prostredia a kontaktov s nevhodnými blízkymi v detstve, tvrdí Napoleon Hill.

 

 1. ikona stvorlistokVÁHANIE

Váhavosť čaká na svoju príležitosť prekaziť človeku šance na úspech. Väčšina z nás prežije neúspešný život, pretože čakáme na tú správnu šancu, aby sme začali robiť niečo zmysluplné. Nečakajte na ňu. Ten správny čas nikdy nepríde.

 

 1. ikona stvorlistokNEDOSTATOK VYTRVALOSTI

Takmer všetci sme dobrí v rozbiehaní, ale zlí v dokončovaní všetkého, do čoho sa pustíme. Okrem toho sú ľudia náchylní vzdať sa pri prvom náznaku porážky. Človek, ktorý si osvojí vytrvalosť, zistí, že neúspech sa nakoniec unaví a dá sa na ústup. Neúspech a vytrvalosť sa totiž neznášajú.

 

 1. ikona stvorlistokNEPRÍJEMNÁ OSOBNOSŤ

Človek, ktorý od seba odháňa ľudí svojou negatívnou osobnosťou, nemá šancu na úspech. Úspech človek získava vďaka moci a moc nadobudne vďaka spojenému úsiliu s inými ľuďmi. Nepríjemná osobnosť nevytvorí atmosféru spolupráce.

úspešná ženaPrečítajte si tiež
Ako premeniť nezdary a problémy na úspech?

 

 1. ikona stvorlistokNEDOSTATOK KONTROLOVANEJ SEXUÁLNEJ TÚŽBY

Sexuálna energia je tým najmocnejším zo všetkých podnetov, ktoré vedú ľudí k činom. Keďže je najmocnejšia zo všetkých emócií, musí byť kontrolovaná transformáciou do iných oblastí života.

 

 1. ikona stvorlistokNEKONTROLOVANÁ TÚŽBA DOSTAŤ NIEČO ZA NIČ

Hazardérsky inštinkt privádza milióny ľudí k porážke. Dôkaz tejto skutočnosti nájdete v štúdii kolapsu burzy na Wall Street v roku 1929, počas ktorej sa milióny ľudí snažili zarobiť hazardovaním s akciami.

 

 1. ikona stvorlistokNESCHOPNOSŤ RÝCHLO SA ROZHODOVAŤ

Úspešní ľudia sa rozhodujú rýchlo a svoje rozhodnutia menia veľmi pomaly, ak ich vôbec menia. Neúspešní ľudia sa, naopak, rozhodujú veľmi pomaly, ak vôbec, a svoje rozhodnutia menia často a rýchlo.

 

 1. ikona stvorlistokJEDEN ALEBO VIAC ZO ZÁKLADNÝCH FANTÓMOV STRACHU

Keď chcete efektívne ponúkať svoje služby, musíte premôcť fantómov strachu. Tých máme všetci, niektorí menej, iní viac – základom je zbaviť sa ich, eliminovať.

 

 1. ikona stvorlistokZLÝ VÝBER PARTNERA V MANŽELSTVE

Toto je veľmi častá príčina neúspechu. Manželský zväzok privádza ľudí do úzkeho kontaktu. Ak vzťahu chýba harmónia, s veľkou pravdepodobnosťou sa dostaví neúspech. Navyše to bude taký druh neúspechu, ktorý so sebou prináša utrpenie a nešťastie, pričom zničí každú známku vašej ambicióznosti.

príčiny neúspechu

 

 1. ikona stvorlistokPRÍLIŠNÁ OPATRNOSŤ

Človek, ktorý neriskuje, je obyčajne nútený prijať zvyšky, ktoré mu ostali po tých, čo si už vybrali. Prílišná opatrnosť je rovnako škodlivá ako žiadna opatrnosť. Nezabúdajte, že už v samotnej podstate života sa ukrýva určité riziko.

 

 1. ikona stvorlistokNESPRÁVNY VÝBER ZAMESTNÁVATEĽA

Je to jedna z najčastejších príčin neúspechu. Človek by si mal vyberať zamestnávateľa s veľkou opatrnosťou, lebo by mu mal byť inšpiráciou. Tiež sám osebe by mal byť inteligentný a úspešný. Človek napodobňuje tých, s ktorými je v najužšom kontakte.

 

 1. ikona stvorlistokPOVERČIVOSŤ A ZAUJATOSŤ

Poverčivosť je formou strachu. Je tiež známkou nevedomosti. Úspešní ľudia majú oči otvorené a neboja sa ničoho.

 

 1. ikona stvorlistokNESPRÁVNY VÝBER ZAMESTNANIA

Žiaden človek nemôže uspieť v povolaní, ktoré nemá rád. Najpodstatnejším krokom pri predaji personálnych služieb je výber takého povolania, ktorému sa môžete naplno odovzdať.

 

 1. ikona stvorlistokNEDOSTATOK KONCENTROVANÉHO ÚSILIA

„Majster všetkých remesiel“ je málokedy v nejakom z nich skutočne dobrý. Sústreďte svoje úsilie na konkrétny a hlavný cieľ.

peter sasínPrečítajte si tiež
Peter Sasín: Začnite pracovať na svojom úspechu a šťastí.

 

 1. ikona stvorlistokNESELEKTÍVNE MÍŇANIE PEŇAZÍ

Márnotratníci nemôžu mať úspech, a to hlavne preto, že vždy stoja jednou nohou v chudobe.  Utvorte si návyk systematického šetrenia tým, že si odložíte určité percento zo svojho príjmu. Peniaze v banke dávajú človeku pocit guráže, keď sa dohaduje o cene predaja svojich personálnych služieb.

 

 1. ikona stvorlistokNEDOSTATOK NADŠENIA

Bez nadšenia nemôže človek pôsobiť presvedčivo. Okrem toho, nadšenie je nákazlivé a človek, ktorý ho má a má ho pod kontrolou, je obyčajne vítaný v každej skupine ľudí.

 

 1. ikona stvorlistokNEZNÁŠANLIVOSŤ

Neznášanlivý človek sa málokedy dostane nahor. Neznášanlivosť znamená, že človek sa prestal učiť nové veci.

 

 1. ikona stvorlistokNESTRIEDMOSŤ

Najnebezpečnejšie formy nestriedmosti súvisia s prejedaním, prílišným pitím a neprimeranou sexuálnou aktivitou. Preháňanie ktoréhokoľvek z uvedených návykov vedie k fatálnemu neúspechu.

 

 1. ikona stvorlistokNESCHOPNOSŤ SPOLUPRÁCE S INÝMI

Vinou tohto nedostatku stráca svoje pracovné pozície a veľké príležitosti v živote viac ľudí než pre všetky ostatné príčiny dohromady. Je to chyba osobnosti, ktorú nebude tolerovať žiaden kvalifikovaný obchodník alebo vodca.

príčiny neúspechu

 

 1. ikona stvorlistokDISPONOVANIE NEZASLÚŽENOU MOCOU

Takými ľuďmi sú synovia a dcéry bohatých ľudí, ako aj ostatní, čo dostali peniaze, ktoré nezarobili sami. Moc v rukách človeka, ktorý ju nedosiahol postupne, sa často nezlučuje s úspechom. Rýchle zbohatnutie je nebezpečnejšie než chudoba.

 

 1. ikona stvorlistokZÁMERNÁ NEÚPRIMNOSŤ

Úprimnosť sa nedá ničím nahradiť. Človek môže byť dočasne neúprimný, keď ho k tomu prinútia okolnosti, ktoré nemá pod kontrolou, ale nesmie tým spôsobovať trvalé škody. Lenže človek, ktorý je neúprimný zámerne, nemá nádej na úspech. Skôr či neskôr ho jeho činy dostihnú a on za to zaplatí stratou reputácie alebo dokonca aj stratou slobody.

 

 1. ikona stvorlistokEGOIZMUS A NAMYSLENOSŤ

Tieto vlastnosti sú ako výstražné svetlá, pred ktorými si ľudia držia odstup. Mávajú naozaj fatálne následky.

 

 1. ikona stvorlistokHÁDANIE NAMIESTO MYSLENIA

Skoro všetci ľudia sú príliš ľahostajní alebo leniví, aby získavali fakty, na základe ktorých by mohli náležite konať. Radšej konajú na základe „domnienok“, ktoré vznikli špekuláciami alebo neuváženými úsudkami.

 

 1. ikona stvorlistokNEDOSTATOK FINANCIÍ

Ide o bežnú príčinu neúspechu medzi tými, čo sú v podnikaní nováčikmi. Pretože nemajú dostatok financií, ktoré by pohltili ich začiatočnícke omyly a preniesli ich cez nepriaznivé obdobia, kým by si získali reputáciu.

Prečítajte si ešte raz týchto 30 hlavných príčin neúspechu a skúste sa objektívne zamyslieť. Ešte lepšie – oslovte niekoho, kto vás dobre pozná a prejdite si s ním tento zoznam. Väčšina ľudí sa na seba nevie pozrieť tak, ako ich vidia iní. Môžete byť jedným z nich. Tak si radšej nechajte poradiť a nechajte posúdiť vaše možnosti a schopnosti niekým iným.


Zdielať

About Author

Komentáre sú uzavreté.