Ako zvládnuť obdobie dospievania? A ako pochopiť tínedžera?

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Niekto hneď odpovie – tínedžera nemožno pochopiť. Toho treba len prežiť J Ak máte doma dospievajúceho alebo ste tým prešli len nedávno, viete, o čom hovoríme. Vychovávať tínedžera je občas poriadna fuška a treba na to more trpezlivosti, tolerancie a zhovievavosti.
Vedeli ste, že mozog človeka na začiatku puberty je takmer taký veľký ako v dospelosti, no prepojenia v ňom sú vytvorené len na asi 80%? Myslite na to, keď vás váš tínedžer opäť vytočí alebo nejako zaskočí. A prepáčte mu to.
A ak sa pýtate, ako zvládnuť obdobie dospievania, poradíme. Čítajte ďalej.

 

Puberta a dospievanie

A propos, kým sa mozog tínedžerov vyvíja, adrenalín a riskovanie doslova milujú. Na to nezabúdajte a skúste to prijať. Celkovo pochopenie kognitívneho vývoja dospievajúceho vám pomôže komunikovať. Musíte si uvedomiť, že logické myslenie a plánovanie sú preň náročné, takže odolajte komandovaniu. To vyvolá len ignorovanie alebo defenzívnu reakciu…a už sa to melie.

Chcete počuť dobrú správu? Výhodou rýchleho vývinu mozgu tínedžera je, že sa rýchlo učí. „Ak mu ukážete, ako na niektoré situácie reagovať vhodnejšie a pokojnejšie, postupne si tento model osvojí, a v budúcnosti sa bude rozhodovať s chladnou hlavou,“ tvrdí novinárka a utorka desiatich kníh o rodičovstve Tanith Carey.
V slovenčine jej vyšli už dve úžasné knihy pre všetkých rodičov, ktorí chcú dobro pre svoje deti. Najskôr Čo si myslí moje dieťa (pre rodičov tých najmenších detí) a potom Čo si myslí náš tínedžer (pre rodičov s dospievajúcimi deťmi). Obidve vrelo odporúčame.

obdobie dospievania tínedžer

 

Ako zvládnuť obdobie dospievania?

Dnešní mladí čelia najrôznejším výzvam, záplave informácií a množstvu rozptylovačov. Skúste im najskôr porozumieť – ako v danom veku vaše dieťa rozmýšľa? Ako sa asi cíti a správa?
Predstavíme 3 vekové skupiny, vždy po dvoch rokoch, aby ste vedeli toho svojho tínedžera lepšie pochopiť.

RANÝ VEK DOSPIEVANIA: 13 a 14-ročný tínedžer

Vaše dospievajúce dieťa sa snaží prísť na to, kto vlastne je, do akej „partie“ patrí, ale aj naďalej veľmi závisí od vašej podpory. V dôsledku vytvárania nových spojení v mozgu a zvýšenej produkcie hormónov môže reagovať neuvážene a unáhlene.

Akým spôsobom myslí vaše dieťa

Jeho myslenie je čierno-biele – všetko je buď „dobré“, alebo „zlé“. Abstraktné myslenie je preň ešte pomerne náročné, no postupne nachádza záľubu v rôznych intelektuálnych aktivitách a už dokáže uvažovať nad viacerými riešeniami problému.

Ako sa vaše dieťa cíti

Dieťa sa práve v tomto veku najviac porovnáva so svojimi rovesníkmi a ostatnými v jeho okolí. Jeho sebavedomie tak môže klesnúť. Je obzvlášť citlivé, keď ho niekto „sleduje“, aj  keď nie je s kamarátmi. Dáva si pozor, aby on alebo niekto, koho pozná, neurobil niečo, za čo by ho ostatní mohli odsúdiť.

Ak mu je niekto sympatický, môže sa veľmi ľahko (aj platonicky) zamilovať. Nazýva sa to „dopamínový rauš“ – uvoľnenie neurotransmiteru dopamínu do takzvaného „centra potešenia“ alebo „centra odmeňovania“ v mozgu. V tomto veku je dieťa najsilnejšie presvedčené o tom, že je výnimočné, a nič mu nehrozí – tento fenomén sa nazýva „osobná bájka“.

Ako sa vaše dieťa správa

Angharad Rudkinová„Pre reorganizáciu mozgu, neistotu z prebiehajúcej puberty a jeho potrebu niekam sa zaradiť môže vaše dieťa dočasne stratiť motiváciu niečo dosiahnuť, obzvlášť, ak jeho „partia“ považuje snahu niečo dosiahnuť za „trápnu“,“ upozorňuje klinická psychologička Angharad Rudkinová, ktorá pracuje s deťmi a dospievajúcimi už vyše 20 rokov a pravidelne vystupuje v televízii a rozhlase ako odborníčka na rodinné záležitosti.
Zvyšovanie hladiny testosterónu u oboch pohlaví je spojené so zvyšovaním sexuálnej túžby, snahou dosiahnuť istý sociálny status a túžbou riskovať.

Sebakontrola sa v tomto veku stále vyvíja, preto sa môže vás tínedžer dostať do problémov, ktorým by ste sa vy ako dospelí určite vyhli. Je egocentrické, je presvedčené o tom, že okolie je ním očarené rovnako, ako je ono očarené samým sebou. Nedokáže sa na svet pozrieť z rôznych perspektív, je zamerané na seba a nedokáže prejaviť súcit a empatiu.
V tomto veku má tendenciu dostať sa do početných konfliktov s okolím. Jeho rovesníci sa bezohľadne pokúšajú dosiahnuť a udržať si vytúžený sociálny status.

obdobie dospievania tínedžeri

 

STREDNÝ VEK DOSPIEVANIA: 15 a 16-ročný tínedžer

Mozog sa naďalej vyvíja, vďaka čomu sa postupne zdokonaľujú aj kognitívne a analytické schopnosti vášho dieťaťa. Utužuje si vzniknuté priateľstvá, čo zvyšuje jeho sebavedomie, no zároveň aj naďalej reaguje impulzívne a nebojí sa riskovať.

Akým spôsobom myslí váš tínedžer

Tanith Careyová„Nastáva tzv. synaptogenéza – proces vzniku nových synapsií – a zániku tých starých, vďaka tomu sa mozog lepšie koncentruje a je efektívnejší. Je tu silnejší pocit vlastnej identity, ľahšie sa rozhoduje, čomu sa bude venovať a v čom sa chce zlepšovať, či už je to nejaký šport, alebo iná aktivita,“ popisuje Tanith Carey v knihe Čo si myslí náš tínedžer.

Zlepšujú sa jeho plánovacie schopnosti a začína si dávať rôzne ciele do budúcnosti, ktorá je preňho prísľubom zábavy a slobody. Viac sa zamýšľa nad zmyslom života a nad svojím miestom vo svete. Porovnáva vlastné morálne a etické zásady s hodnotami svojej rodiny. Chápe, že vedomosti nie sú nekonečné a nie vždy existuje jediná správna odpoveď.

Ako sa váš tínedžer cíti

Začína vyhľadávať zmiešané skupiny a snaží sa lepšie porozumieť tomu, ako uvažuje a ako sa správa opačné pohlavie. Ak nemá v súvislosti s priateľstvom žiadny problém, s ktorým by potreboval pomôcť, cíti sa čoraz komfortnejšie s kamarátmi, ktorí ho podľa neho chápu najlepšie. Vyvíjajúcu sa nezávislosť dáva najavo trávením väčšiny času s „partiou“ a preferovaním jej názorov.
V tomto období si utvára lepšiu predstavu o svojej sexuálnej orientácii, aj keď možno ešte stále úplne nerozumie všetkým jej špecifikám. Ak v sebe objaví homosexuálnu orientáciu, najčastejšie v tomto veku sa s tým prizná rodičom.

Ako sa váš tínedžer správa

Vývoj po fyzickej stránke je už takmer ukončený, a teda možno bude mať chuť viac experimentovať so svojou identitou a vzhľadom. Snaží sa nájsť rovnováhu medzi priateľmi, rodinou a školskými povinnosťami, v dôsledku čoho môže viac vyhľadávať hádky a spory a vzdorovať. Zároveň sa však postupne začína viac ovládať, preto sú výbuchy hnevu už menej časté a, naopak, častejšie v hádke ustúpi. Viac spochybňuje pravidlá a autority a to, prečo mu niekto rozkazuje.

Prečítajte si tiež
Prečo sú tínedžeri takí neznesiteľní?

 

NESKORÝ VEK DOSPIEVANIA: 17 a 18-ročný tíndežer

Myslenie je stále vyspelejšie a racionálnejšie. Reaguje skôr uvážlivo. Je vyzretejší a dokáže otvorenejšie prejaviť súcit, čo napomáha aj vášmu zblíženiu.

Akým spôsobom myslí váš tínedžer

Metakognícia – schopnosť jedinca uvažovať o vlastných myšlienkových procesoch – je na vysokej úrovni. Dokáže lepšie predvídať dôsledky svojho konania a chápe, koľko času a úsilia si vyžadujú napríklad úlohy do školy. Prefrontálna kôra sa stále vyvíja, na stresové situácie reaguje tínedžer pokojnejšie a logickejšie. Agresívne správanie a zmeny nálad už pozorujete menej často.

Ako sa váš tínedžer cíti

Pokiaľ nezažil nejakú traumu alebo nie sú medzi vami zásadné spory, začína sa s vami zbližovať a nemá problém požiadať vás o radu či vyrozprávať sa vám. Získava konkrétnejšiu predstavu, čo je potrebné urobiť, aby dosiahol určitý cieľ. Dosiaľ si budúcnosť idealizoval, teraz si však začína uvedomovať realitu dospeláctva, čo ho môže znervózniť.
Priatelia naňho majú čoraz menši vplyv, oveľa lepšie si uvedomuje, kto je a čomu verí – už tak bezhlavo neriskuje.

Ako sa váš tínedžer správa

Vyformoval sa u neho jasný morálny kompas a môže pocítiť túžbu zapojiť sa do aktivít ako rôzne protesty alebo dobrovoľnícke aktivity. V tomto veku už môže mať vážny vzťah. Polovica tínedžerov zažije prvú sexuálnu skúsenosť ešte na strednej škole. Na život sa dokáže pozerať z viacerých perspektív a správa sa menej sebecky a viac uvážlivo.

 

Zdroj a foto: Internet, kniha Čo si myslí náš tínedžer, Echolive.ie,
Pixabay.com, Unsplash.com


Zdielať

About Author

Komentáre sú uzavreté.