Plnenie vysokých klimatických cieľov, ale aj digitalizácia. Akým výzvam v súčasnosti čelí automobilový priemysel?

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Začiatky automobilového priemyslu siahajú až do 18. storočia a už od tej doby čelí tento sektor neustále novým a novým výzvam. Od čias prvého parovozu sa však automobilový priemysel značne transformoval. V súčasnosti preto môžeme zaznamenávať stále dynamickejší rozvoj, čo má, samozrejme, súvis s rozvojom ostatných sektorov, ale aj celej spoločnosti.

V dobe inovácií je potrebné neustále sa prispôsobovať rýchlo sa meniacim trendom. Preto sa automobilový priemysel musí popasovať nielen s túžbou uspokojiť čoraz náročnejšieho zákazníka, ale nevyhnutné je aj podnikať kroky v súvislosti so životným prostredím. Hlavnými pojmami sa preto stali digitalizácia, automatizácia či elektromobilita. Aké sú najväčšie výzvy, ktorým musí automobilový priemysel dnes čeliť?

 

Klimatické ciele a s tým spojená elektromobilita

Snaha o dosiahnutie klimatickej neutrality do roku 2050 sa výrazne dotýka nielen automobilového priemyslu, ale priemyslu ako takého. Automobilový sektor tak v súčasnosti musí prinášať neustále nové zelené opatrenia, ktoré sú nosné pre jeho budúcnosť. Odvážne klimatické ciele tak krok po kroku dokáže zatiaľ sčasti plniť aj prostredníctvom čoraz obľúbenejšej elektromobility. 

Za jednu z mála nevýhod tohto typu pohonu považujú ľudia vyššiu kúpnu cenu vozidla. Tá sa však majiteľom elektrických áut rýchlo vráti na lacnejšej údržbe, ale v ponuke je aj čoraz výhodnejšie PZP poistenie. Stojí teda za zváženie, či by ste sa aj vy nemali nechať zatiahnuť do tohto zeleného trendu.

automobilový priemysel

V širšom kontexte sa treba popasovať aj s celkovou zmenou v chápaní mobility, ktorá okrem výmeny spaľovacích motorov zahŕňa aj nové, modernejšie a ekologickejšie technológie, ale aj celkovú zmenu konceptu vlastníctva automobilov. Skutočná elektromobilita je, dá sa povedať, ešte stále v plienkach, preto až čas ukáže, do akej miery boli kroky podniknuté príslušnými osobami a spoločnosťami z fachu relevantné.

Aj napriek tomu už môžeme z vlastných pozorovaní vydedukovať, že tento segment sa hýbe míľovými krokmi, keďže sme neustále svedkami namakanejších elektromobilov s dlhším dojazdom, s batériou z ekologickejšej výroby s možnosťou recyklácie, s prvkami zabezpečujúcimi stále väčšiu bezpečnosť na cestách a čoraz hustejšej sieti nabíjacích staníc na Slovensku aj vo svete.

ako postupovať pri dopravnej nehodePrečítajte si tiež
Ako postupovať pri dopravnej nehode? Všetky informácie a tipy.

 

Nielen ekológia dá automobilovému sektoru poriadne zabrať

Na dlhom zozname pribúdajú stále nové výzvy, na ktoré treba bez zaváhania reagovať. Popri ekológii tak automobilový priemysel zvádza boj aj v oblasti digitalizácie a automatizácie výroby, logistiky, ale aj čo sa samotných produktov týka. Kým kedysi autonómne riadený automobil predstavoval len ideu z ďalekej budúcnosti, dnes sa nám táto myšlienka zhmotňuje pred očami.

Ďalej sa automobilový sektor aktívne angažuje v dosahovaní prevádzkovej dokonalosti vozidiel, boji s nepriaznivým nedostatkom súčiastok a v riešení otázky byrokracie, ktorá sa často považuje za hlavnú prekážku inovácií. To všetko súbežne s prispôsobovaním sa moderným dopravným systémom a aktuálnym výzvam na trhu práce. 

Ak by sme sa chceli pozrieť bližšie a zhodnotiť výzvy premietnuté do konkrétnych spoločností, stretneme sa s ešte oveľa špecifickejšími otázkami, napríklad v súvislosti s konkurencieschopnosťou v predaji.

automobilový priemysel

— PR článok —
Foto:  pexels.com


Zdielať

About Author

Komentáre sú uzavreté.