Ako postupovať pri dopravnej nehode? Všetky dôležité informácie a tipy

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Žiaľ, môže sa to stať každému z nás a kedykoľvek. A vy ani nemusíte byť tým, kto to zavinil. Jednoducho sa to stane a vtedy je každá rada dobrá.
Kedy volať políciu a kedy netreba? Ako treba postupovať a čo presne robiť pri dopravnej nehode? Čo všetko obvolať a vybaviť? Aký trest hrozí vinníkovi nehody? Pripravili sme pre vás prehľad vašich povinností – krok za krokom.

 

ikona autoDopravná nehoda alebo škodová udalosť?

V prvom rade si treba vysvetliť, čo je to dopravná nehoda: ide o udalosť v cestnej premávke, ktorá sa stane v priamej súvislosti s premávkou vozidla, pri ktorej sa usmrtí alebo zraní osoba, poškodí sa cesta alebo všeobecne prospešné zariadenie, uniknú nebezpečné látky. Alebo na niektorom zo zúčastnených vozidiel vrátane prepravovaných vecí alebo na inom majetku vznikne hmotná škoda zrejme prevyšujúca jedenapolnásobok väčšej škody podľa Trestného zákona (3.990€).

V iných prípadoch ide o škodovú udalosť: nedošlo k usmrteniu alebo zraneniu osoby, nebola poškodená cesta, či iné zariadenie, neunikli nebezpečné látky a finančná škoda je nižšia ako 3.990€. V týchto prípadoch nevoláte políciu, ale vypíše sa len tlačivo o nehode.

Podľa Trestného zákona je malá škoda prevyšujúca sumu 266 eur.
Väčšia škoda dosahuje najmenej desaťnásobok danej sumy, čiže 2 660 eur.
Škoda zreteľne prevyšujúca jedenapolnásobok väčšej škody je teda 3 990 eur.

Aj škodová udalosť môže byť dopravnou nehodou a to v prípade, že napríklad jeden z vodičov zúčastneného vozidla je pod vplyvom alkoholu alebo inej návykovej látky, a odmietol sa podrobiť vyšetreniu na zistenie ich požitia. Prípadne sa účastníci škodovej udalosti nedohodli na jej zavinení.
Aj v tomto prípade treba volať políciu.

ako postupovať pri dopravnej nehode

 

ikona autoAko postupovať pri dopravnej nehode

Bezprostredne po dopravnej nehode:

 • bezodkladne zastavte vozidlo, vypnite motor a zapnite výstražné znamenie; oblečte si reflexnú vestu a umiestnite výstražný trojuholník 50 metrov za vozidlom pri krajnici tak, aby ho bolo zreteľne vidieť.
  Na diaľnici a rýchlostnej ceste vo vzdialenosti 100 metrov za vozidlom.
 • zdržte sa požitia alkoholu alebo inej návykovej látky po nehode
 • následne ste povinný ohlásiť dopravnú nehodu policajtovi na čísle 158
 • poskytnúť podľa svojich schopností a možností zranenej osobe prvú pomoc a bezodkladne privolať záchrannú zdravotnú službu na čísle 155 alebo 112
 • spraviť potrebné opatrenia na záchranu osoby alebo majetku ohrozeného dopravnou nehodou
 • zostať na mieste dopravnej nehody až do príchodu policajta alebo sa na toto miesto bezodkladne vrátiť po poskytnutí alebo privolaní pomoci
 • nekonať v rozpore s pravidlami, nepremiestňovať vozidlo ap.
Kedy možno premiestniť vozidlo?
Niekedy je to nevyhnutné, či už na uvoľnenie alebo na ošetrenie zranenej osoby, prípadne na obnovenie cestnej premávky. V takom prípade môžete premiestniť vozidlá, no predtým musíte vyznačiť ich postavenie po dopravnej nehode, situáciu a stopy.
 • urobiť opatrenia, aby nebola ohrozená bezpečnosť cestnej premávky na mieste dopravnej nehody; umožniť obnovenie cestnej premávky, najmä premávky pravidelnej verejnej dopravy
 • preukázať svoju totožnosť na požiadanie iného účastníka dopravnej nehody
 • upovedomiť osobu, ktorá nie je účastníkom dopravnej nehody, o hmotnej škode, ktorá jej bola spôsobená dopravnou nehodou, a oznámiť jej svoje osobné údaje. Ak to nie je možné, upovedomenie a oznámenie zabezpečí prostredníctvom Policajného zboru.
 • po príchode polície ste povinný poskytnúť orgánu Policajného zboru potrebnú súčinnosť pri objasňovaní dopravnej nehody vrátane predloženia dokladov, ktoré s tým súvisia
 • ak je vaše auto nepojazdné, kontaktujte asistenčnú službu vašej poisťovne (ak máte havarijné poistenie, za odtiahnutie nič neplatíte); vždy kontaktujte poisťovňu, u ktorej máte uzavreté PZP.

ako postupovať pri dopravnej nehode

 

ikona autoVyplnenie tlačiva

Škodová udalosť sa teda neohlasuje, len sa vypíše tlačivo. Osoba zodpovedná za vznik takejto škodovej udalosti sa tak vyhne zodpovednosti za priestupok spáchaný porušením niektorých z ustanovení zákona o cestnej premávke. Nezbaví sa však zodpovednosti nahradiť škodu vzniknutú na zúčastnenom vozidle alebo inom majetku, najčastejšie prostredníctvom konkrétnej poisťovne.

Vypísanie a podpísanie tlačiva účastníkmi škodovej udalosti je preto dôležité pri následnom uplatnení prostredníctvom poisťovne (povinného zmluvného poistenia).
Na stránke MV SR nájdete detailné info o tom, ako vyplniť správu o nehode.

 

ikona autoČo ak som nezavinil nehodu?

Ušetríte si veľa komplikácií, vybavovania a máte nárok na náhradu škody od poisťovne vinníka. Preto si od neho vypýtajte občiansky a vodičský preukaz, ako aj doklad o dopravnom poistení.
Odpíšte si tieto údaje:

 • meno, priezvisko a bydlisko vinníka
 • meno, priezvisko (respektíve názov firmy) a bydlisko (respektíve sídlo) vlastníka vozidla
 • typ a ŠPZ vozidla
 • názov poisťovne, v ktorej je vinník dopravnej nehody poistený
 • zapíšte si aj číslo dokladu o uzavretom poistení.

Urobte si fotografie nehody a škôd na svojom vozidle, ktoré doložíte poisťovni.
Ak vinník z miesta nehody utečiem oznámte to polícii.

odťahovú službu zaplatí za vás poisťovňaPrečítajte si tiež
Odťahovú službu zaplatí vaša poisťovňa.

 

ikona autoČo hrozí vinníkovi dopravnej nehody?

Ak ste z nedbanlivosti spôsobili pri dopravnej nehode smrť inej osobe, môžete dostať až tri roky väzenia. Výška trestu vždy závisí od toho, akú udalosť vodič spôsobil.

Pokuta 150 až 800 eur

Za porušenie pravidiel cestnej premávky, v ktorých dôsledku vznikne dopravná nehoda, pri ktorej sa inému ublíži na zdraví alebo sa inému spôsobí škoda na majetku. Okrem finančnej pokuty môže polícia zakázať vedenie vozidla do troch rokov.

Pokuta 650 eur

Ak išlo o dopravnú nehodu, ktorá nebola nebezpečná a neohrozila iných ľudí, či majetok, môže byť riešená v blokovom konaní priamo na mieste. Pokuta sa odvíja od vážnosti nehody, najviac do 650 eur.

Pokuta 200 až 1 330 eur

Vyššia pokuta hrozí vodičovi, ktorý sa zúčastnil na dopravnej nehode, ale bezodkladne nezastavil vozidlo, nezdržal sa požitia alkoholu alebo inej návykovej látky po nehode. Tiež ak pred jazdou alebo počas jazdy požil alkohol alebo inú návykovú látku. Alebo nezotrval na mieste dopravnej nehody až do príchodu policajta alebo sa na toto miesto bezodkladne nevrátil po poskytnutí alebo privolaní pomoci.

Výška pokuty sa odvíja od toho, či ide o dopravnú nehodu alebo škodovú udalosť. Okrem pokuty hrozí aj zákaz činnosti viesť motorové vozidlo od 1 do 5 rokov.

 

Zdroj a foto: Ministerstvo vnútra, Superpoistenie.sk,
Unsplash.com, Pixabay.com


Zdielať

About Author

Komentáre sú uzavreté.