Cestovné poistenie po novom. Výhody a užitočné tipy

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Cestovanie je výrazne dostupnejšie než pred rokmi. Cestujeme stále viac a ďalej. Spoznávame nové krajiny, jedlá, kultúru, prírodu či historické pamiatky. Otvorilo sa nám veľa nových možností.
Ruka v ruke s množstvom nových príležitostí a destinácií sa však objavujú aj nové riziká, resp. nepoznané nás môže priviesť do úzkych. To môže byť náročné riešiť najmä v zahraničí bez potrebnej jazykovej vybavenosti a bez dostatočnej znalosti miestnych pomerov či zvyklostí.

Rozsah situácií, ktoré môžu nastať a spôsobiť na cestách finančné straty v dôsledku spôsobenej škody – v tom lepšom prípade len na majetku, no neraz i na zdraví, je naozaj široký. Mať v prípade škodovej udalosti naporúdzi niekoho, kto by vedel poradiť, čo ďalej – ako sa z nešťastnej či neželanej situácie dostať, je neoceniteľná pomoc. Tým najkompetentnejším „priateľom na telefón“ sa môže v takej chvíli stať pracovník asistenčnej služby.
Samozrejme, za predpokladu, že máte uzatvorené kvalitné cestovné poistenie. Je to užitočná služba nielen pri dlhších cestách do zahraničia, ale aj v prípade jednodňových výletov za hranice všedných dní a krajiny, a tiež pri vysokohorských túrach v našich horách. Nie je náhoda, že cestovné poistenie patrí medzi najčastejšie využívané poistné produkty.

 

Nie je poistenie ako poistenie

Wüstenrot poisťovňa priniesla na slovenský trh nový koncept cestovného poistenia, ktorým reflektuje inovatívne riziká a aktuálne požiadavky dnešnej doby. Poskytuje komplexné krytie rizík v nových balíkoch poistenia, vyššie limity poistného plnenia, ako aj úplne nové, atraktívne a cenovo dostupné služby.
Klient má na výber krátkodobé cestovné poistenie až na 90 dní s územnou platnosťou v zónach: Európa, Svet, v balíkoch: S, M, L alebo celoročné cestovné poistenie s celosvetovou platnosťou, dĺžkou jednej cesty až 45 dní a neobmedzeným počtom ciest v roku, v balíkoch: Basic, Intermediate, Prestige či Ultimate.
Každý tak má možnosť voľby rozsahu poistného krytia výberom konkrétneho balíka cestovného poistenia a možnou voľbou niektorého doplnkového pripoistenia.

cestovné poistenie dovolenka

 

Preverte si, čo kryje vaše cestovné poistenie

Ak ste držiteľmi kreditnej karty, pravdepodobne nejaké cestovné poistenie uzavreté máte. Preverte si však, čo zahŕňa – to je veľmi dôležité, aby ste neboli nemilo prekvapení, ak by nastala nejaká škodová udalosť. Požiadavky na rozsah poistenia, teda riziká kryté v dohodnutom poistení, sa môžu meniť produkt od produktu. V prípade potreby sa stačí dopoistiť podľa charakteru vašich cestovateľských plánov.

Nerodiny

V novom cestovnom poistení sa podarilo zohľadniť súčasnú realitu, keď ľudia žijú a cestujú spoločne, hoci nie sú manželia. Wüstenrot poisťovňa zmenila zaužívanú definíciu rodiny a dala tomuto pojmu širší význam. Ponúka výhodné ceny pre „rodinu“, pričom pojem rodina znamená 4 osoby, ktoré nemusia byť v príbuzenskom vzťahu.
S poisteným môže cestovať počas trvania poistenia vždy iná dospelá osoba a až 2 deti do veku 18 rokov.
Krátkodobé cestovné poistenie je dostupné už od 1,30 € /deň (rodina od 2,30 € /deň), celoročné od 29 € /rok pre jednotlivca a od 39 € /rok pre rodinu. Klienti určite uvítajú aj ďalšie zaujímavé a najmä užitočné pozitíva tohto produktu.

wustenrot cestovné poistenie kamaráti v chorvátsku

 

Chronické ochorenia vás nemusia limitovať v cestovaní

Absolútnou novinkou je poistenie už existujúcich chronických ochorení poisteného ako sú alergie, cukrovka, vysoký tlak, epilepsia, migréna či psychické ochorenia, ktoré ako prvá poisťovňa na Slovensku Wüstenrot nepovažuje za výluku z poistného krytia. Poistenie chronických chorôb je súčasťou celoročného poistenia alebo ako možnosť dopoistenia pri krátkodobom cestovnom poistení.
V celoročnom poistení dostáva klient zdarma aj atraktívne  Poistenie Concierge VIP služieb a Poistenie zásahu Horskej záchrannej služby v SR.

Concierge VIP služby
Spoločnosť Wüstenrot ako prvá na trhu ponúka v cestovnom poistení Concierge VIP služby. Obvykle je dostupné len klientom privátneho bankovníctva. Sprístupňuje tak širokej verejnosti služby nonstop osobného asistenta, ktorý pomôže s prípravou cesty až po zabezpečenie doplnkových služieb ako ubytovanie, vstupenky, manažment akcie a iné.
Náklady HZS bývajú vysoké
Aktívny oddych spojený s cestovaním a turistikou patrí k príjemným stránkam voľných dní. Občas sa však nepodarí vyhnúť nečakaným udalostiam či rizikám. Náklady na záchranu či transport sa pri nešťastnej udalosti na horách môžu vyšplhať do tisícok eur.

wustenrot cestovné poistenie mamičky a ich dcérky

 

Opatrovník & spol.

Súčasťou nového cestovného poistenia Wüstenrot poisťovne je v prípade hospitalizácie klienta v zahraničí napríklad aj úhrada nákladov na pobyt opatrovníka k nezaopatrenému dieťaťu, na sprevádzajúcu osobu alebo na návštevu blízkej osoby, i nákladov na roamingové hovory na asistenčnú službu.

Vybrané špecifiká nového cestovného poistenia Wüstenrot poisťovne:

 • poskytuje vyššie limity poistného plnenia,
 • kryje nové riziká: poistenie chronických ochorení, vrátane psychických ochorení,
 • sprístupňuje Concierge VIP služby širokej verejnosti,
 • ponúka výhodné ceny aj pre nerodiny,
 • vybrané služby sú ako súčasť celoročného poistenia pre klienta zdarma,
 • pri hospitalizácii hradí aj náklady na pobyt opatrovníka i sprevádzajúcu osobu.

wustenrot cestovné poistenie ockovia a deti

Cestovné poistenie s nonstop asistenčnými službami príde vhod v rozmanitých životných situáciách – môže pomôcť riešiť krízový stav a ušetriť financie s tým spojené. Asistencia poskytovaná 24 hodín denne v slovenskom alebo českom jazyku je samozrejmosťou. Nové cestovné poistenie je určené rovnako mladým ľuďom, slobodným párom, rodinám, náročným klientom, manažérom a obchodným cestujúcim, obyvateľom pohraničných oblastí, turistom v slovenských horách a ďalším klientom.
Viac na www.wuestenrot.sk, kde je poistenie možné aj priamo uzavrieť. Kedykoľvek, rýchlo a jednoducho hoci aj z pohodlia domova. V prípade otázok sa môžu klienti obrátiť na call centrum spoločnosti Wüstenrot *6060 (alebo 0850 60 60 60).

stavebné sporeniePrečítajte si tiež
Užitočné tipy a základné výhody stavebného sporenia.

 

NEZABUDNITE vo vlastnom záujme – pre váš lepší deň 🙂 :

 • skontrolovať termíny – platnosť cestovného poistenia, vášho odchodu a návratu, či storna zájazdu;
 • preveriť, resp. doplniť rozsah poistenia – podľa potrieb a mať uzavreté aj poistenie zodpovednosti za škodu, ktoré môžete nechtiac spôsobiť inej osobe na majetku alebo zdraví;
 • absolvovať v dostatočnom predstihu očkovanie, ak je požadované (v niektorých krajinách môže byť podmienkou vstupu na ich územie);
 • uzavrieť si rozšírené poistenie na šport, ak sa chcete venovať aj rizikovým či adrenalínovým druhom športu;
 • možnosť pripoistenia manuálnej práce – v prípade pobytu za účelom brigády;
 • mať pri sebe platné doklady, vrátane Európskeho preukazu zdravotného poistenia a kontaktu asistenčnej služby cestovného poistenia;
 • dodržiavať predpisy, pravidlá a odporúčania danej krajiny a kultúry i ubytovacieho zariadenia, dopravné predpisy a podobne;
 • opatrne s alkoholom (napr. pri all inclusive pobytoch), nakoľko škodové udalosti, ktoré nastali v dôsledku požitia alkoholu, iných omamných látok alebo liekov (v dávke neprimeranej lekárskemu predpisu) sú spravidla vo výlukách z poistného plnenia;
 • zbytočne neriskovať.

 — PR článok —


Zdielať

About Author

Milan Buno

Vyše 20 rokov píšem texty a články. Vymýšľam slogany a pripravujem zadania na webstránky. Robil som moderátora v Slovenskom rozhlase, Twiste a Rádiu Okey. Redaktora v Slovenskej televízii. Písal som pre SME, Hospodárske noviny a časopisy ako Markíza, Zdravie, Život ai.

Komentáre sú uzavreté.