Čo všetko treba vybaviť po narodení dieťaťa?

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Určite už viete, že s príchodom bábätka na svet je spojené množstvo administratívy a návštev úradov, vybavovania, a to nielen v súvislosti so samotným narodením ale i v súvislosti s peňažnými dávkami, ktoré štát poskytuje v tomto prípade. Čo teda treba vybaviť, kam zájsť, kde ísť čo najskôr – praktické rady pre narodenie dieťaťa.

Základné zásady, keď sa vybavujú „doklady“ pre bábätko, sú:

1. Keďže obvykle behá po úradoch manžel, partner matky alebo iná blízka osoba, mala by mať pri sebe vždy pre istotu:

a. Rodný list dieťaťa – originál a niekoľko fotokópií
b. Svoj občiansky preukaz
c. Občiansky preukaz matky dieťaťa – originál a niekoľko fotokópií
d. Číslo bankového účtu, na ktorý sa budú posielať rôzne peňažné dávky
e. Plnomocenstvo – úradne osvedčené, ak tieto veci vybavuje iná blízka osoba

2. Odporúčame zistiť si vopred úradné hodiny

3. Zoberte si notes a zapíšte si, kde ste čo vybavili a čo Vám povedali, že je treba doložiť. Je toho naozaj veľa a vo väčšine prípadov sa „vybavovateľ“ zo všetkej administratívy dostáva do chaosu.

Návšteva pediatra

 Pediatra pre svoje bábätko si rodičia dieťaťa vyberú ešte počas tehotenstva.
 Po narodení bábätka sa nahlasuje v pôrodnici meno, adresa a telefónne číslo na vybratého pediatra.
 Pôrodnica vystavuje okrem prepúšťacej správy rodičky i prepúšťaciu správu novorodenca, ktorú je potrebné prvý pracovný deň po prepustení matky z pôrodnice predložiť pediatrovi.

Čo všetko treba vybaviť pri narodení dieťaťa?

Čo všetko treba vybaviť pri narodení dieťaťa?

Ako vybaviť rodný list pre dieťa?

 Po narodení dieťaťa sa vystavuje v pôrodnici tzv. Hlásenie o narodení dieťaťa. Obvykle tak robí administratíva pôrodnice v spolupráci s matkou. V ňom sa uvedie meno a priezvisko dieťaťa, meno a priezvisko matky a taktiež otca, ak je žena vydatá alebo v prípade, že je nevydatá, ak bolo určené otcovstvo k dieťaťu pred narodením.
 Podľa zákona by mal narodenie dieťaťa oznámiť príslušnej matrike lekár, ktorý asistoval pri pôrode. V prípade, že tak lekár neurobí, je oznámenie o narodení dieťaťa povinný urobiť jeden z rodičov, a to tak, že predloží hlásenie o narodení dieťaťa na matrike podľa miesta, kde sa dieťa narodilo, a to do troch pracovných dní odo dňa pôrodu.
 V PRAXI to obvykle funguje tak, že Vás priamo v pôrodnici navštívi zamestnanec matriky, ktorému nahlásite údaje dieťaťa potrebné pre vystavenie jeho rodného listu.
 Predkladáte mu i fotokópiu sobášného listu alebo súhlasného vyhlásenia rodičov o otcovstve. Na základe toho Vám predpripravia rodný list na matrike.

Kedy pôjdete na matriku po rodný list dieťaťa?
Telefonicky si zistíte, či je rodný list dieťaťa pripravený k vyzdvihnutiu, obvykle do troch dní od narodenia dieťaťa. Prípadne Vám zamestnanec matriky oznámi už v pôrodnici, kedy presne bude rodný list dieťaťa pripravený na vyzdvihnutie. Vzhľadom na Váš pobyt v pôrodnici ho s najväčšou pravdepodobnosťou pôjde vyzdvihnúť otca dieťaťa, príp. splnomocnená osoba.

Na ktorú matriku pôjdete?
 Matriku vedú obce – preto navštívite obecný/mestský úrad, pričom sú vytvorené územné obvody matričných úradov. Nie každá obec má svoj matričný úrad, ale môže byť vytvorený jeden matričný úrad pre viacero obcí.
 Ak má mesto mestské časti, ako napríklad Bratislava/Košice, tak navštívite miestny úrad danej mestskej časti.
 Príslušnou matrikou pre vybavenie rodného listu je vždy matrika, kde sa dieťa narodilo, t.j. kde sa nachádza pôrodnica. Príslušnou matrikou nie je matrika podľa bydliska dieťaťa!
 Na matrike vystavia rodný list dieťaťa, ktorý obsahuje už i rodné číslo dieťaťa.

príspevky a prídavky po narodení dieťaťaPrečítajte si aj
Aké príspevky a prídavky dostanete po narodení dieťaťa?

Kto môže ísť na matriku po rodný list dieťaťa?
 Matka dieťaťa
 Otec dieťaťa, ak je uvedený v hlásení o narodení dieťaťa
 Iná osoba, ale musí mať úradne osvedčené plnomocenstvo od oboch rodičov alebo jedného rodiča, ak druhý nie je známy

 V prípade, ak sú rodičia dieťaťa zosobášení, predkladá sa na matričnom úrade:
• sobášny list – originál (fotokópiu predkladáte zamestnancovi matriky v pôrodnici, keď Vás navštívi).
• občianske preukazy oboch rodičov

 V prípade, ak rodičia dieťaťa nie sú zosobášení, predkladajú sa na matričnom úrade:
• občianske preukazy oboch rodičov
• potvrdenie o súhlasnom vyhlásení rodičov o otcovstve

 Ak je matka dieťaťa rozvedená, predkladá sa:
• občiansky preukaz matky
• rozsudok o rozvode s vyznačenou právoplatnosťou

Tip: Na matrike Vám pri vydávaní rodného listu dieťaťa, potvrdia narodenie dieťaťa v tlačive Žiadosti o príspevok pri narodení dieťaťa. Toto tlačivo Vám dajú priamo na tejto matrike. Nezabudnite na to!

narodenie dieťaťa

Narodenie dieťaťa je vždy nádherná udalosť, no čaká vás množstvo vybavovačiek.

Zdravotné poistenie pre dieťa

 Narodené dieťa musí byť, samozrejme, aj zdravotne poistené.
 Po jeho narodení sa automaticky stáva jeho zdravotnou poisťovňou, v ktorej je poistené, zdravotná poisťovňa jeho matky.

Kedy vybaviť zdravotnú poisťovňu dieťaťu?
 Zákonný zástupca dieťaťa (otec, matka) je však povinný do 60 kalendárnych dní od narodenia dieťaťa podať v príslušnej zdravotnej poisťovni, ktorú rodičia dieťaťu vyberú, prihlášku na zdravotné poistenie.
 Môže to byť poisťovňa, ktorá bola určená pri narodení dieťaťa podľa matky alebo úplne iná poisťovňa podľa výberu rodičov.


Ako prihlásim dieťa do zdravotnej poisťovne?

 Najprv sa rozhodnete, či dieťa zostane v zdravotnej poisťovni matky, ktorú má od narodenia alebo mu vyberiete inú zdravotnú poisťovňu.
 Je potrebné vyplniť tlačivo – prihláška do zdravotnej poisťovne.Toto je možné stiahnuť z internetovej stránky danej zdravotnej poisťovne alebo osobne vypísať na pobočke zdravotnej poisťovne. Predložiť sa dá osobne alebo zaslať poštou. Odporúčam osobnú návštevu, nakoľko k prihláške je potrebné doložiť ďalšie doklady.
 Nezabudnite, že musíte predložiť:
o originál tlačiva – prihláška do zdravotnej poisťovne a min. jednu kópiu – pre Vás
o originál rodného listu dieťaťa k nahliadnutiu a fotokópiu pre zdravotnú poisťovňu
o občiansky preukaz (matky alebo otca dieťaťa) – originál.

Tip: Napriek tomu, že zákon uvádza lehotu 60 kalendárnych dní na prihlásenie dieťaťa do zdravotnej poisťovne, odporúčam podať prihlášku čo najskôr. Zdravotnej poisťovni trvá vydanie preukazu zdravotného poistenia cca 2 – 3 týždne. Súčasne, pri niektorých rutinných vyšetreniach bábätka vyžadujú lekári už preukaz zdravotného poistenia dieťaťa. Odporúčam taktiež požiadať rovno i o vydanie európskeho zdravotného preukazu pre dieťa.

Všetky tipy a kroky nájdete v knihe Praktický sprievodca pre rodičov od Márie Dvončovej.


Zdielať

About Author

Leave A Reply

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.