O dobré meno a záruku kvality sa postarajú správne certifikáty

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Dobrý nápad a peniaze majú v podnikaní svoje miesto. Avšak, ani ten najzaujímavejší projekt sa dnes nezaobíde bez kvality. Vlastnosť, ktorá sa dnes veľmi cení. Povedať ale zákazníkom, že ste najlepší nestačí, potrebujete k tomu aj dokument.

Certifikácia je postup, ktorým riadne uznaný (autorizovaný) orgán dokumentuje zhodu výrobkov, systémov riadenia kvality, systémov environmentálneho manažérstva, systémov riadenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a personálu s požiadavkami ustanovenými v právnych predpisoch platných v našej krajine.

V prvom rade je ISO certifikát osvedčením o zhode. Teda dokument, ktorý potvrdzuje, že výrobok spĺňa množstvo kvalít stanovených a jasne formulovaných v predpisoch.

A iba špeciálna organizácia alebo agentúra má právo vám takýto hodnoverný certifikát na základe kontroly, porovnávania a potvrdzovania súladu tovaru alebo služieb s normami vydať.

 

Dobrovoľná alebo povinná: aký je rozdiel?

Certifikácia môže byť povinná (spadá pod ňu určitá skupina tovaru) alebo dobrovoľná, t.j. samotný výrobca, aby preukázal svoju svedomitosť, je schopný vyhlásiť zhodu tovaru s prijatými normami a žiada o overenie určité (akreditované) organizácie, a ako výsledok dostane certifikačný ISO 9001 dokument.
Takáto iniciatíva je vítaná, no mala by byť založená hlavne na kvalite, a nie získaní konkurenčných výhody.

 

Ako získať certifikát kvality?

Existuje niekoľko spôsobov. Aby ste zákazníkom mohli hrdo poskytnúť vytúžený certifikát, musíte absolvovať viac ako jeden test. V závislosti od toho, aký druh produktu alebo služby je certifikovaný, bude použitý postup, ako aj dostupnosť určitého balíka požadovaných dokumentov pre laboratórne a odborné posúdenia.
Základ je správne si vybrať a získať doklad, vďaka ktorému získate dôveru zákazníkov za odmenu.

— PR článok —
Foto: Pexels.com


Zdielať

About Author

Komentáre sú uzavreté.