Diverzifikácia portfólia: Zníženie rizika vďaka investovaniu do rôznych typov aktív

Pinterest LinkedIn Tumblr +

V obchodovaní aj investovaní je každá transakcia do určitej miery riziková a nie vždy sa podarí. Rozdelenie investície medzi rôzne triedy aktív je preto vhodné a zároveň nevyhnutné, ak chcete mať čo najvyššiu šancu uspieť. Nápomocná a dôležitá zároveň je v tomto smere napríklad diverzifikácia portfólia, ktorou je za určitých podmienok možné riziko straty znížiť.

Čo je diverzifikácia investičného portfólia?

Diverzifikácia investičného portfólia je stratégia, pri ktorej investor rozloží svoje investície medzi rôzne triedy aktív, ktoré nemajú medzi sebou vzájomný vzťah. Cieľom je minimalizovať riziko straty a zvýšiť možný výnos, presnejšie dosiahnuť optimálny pomer rizika a výnosu.

V praxi to napríklad znamená obchodovať akcie spoločností z rôznych odvetví a pokiaľ prídete iba o jednu časť z nich, stále je reálna možnosť, že iná investícia bude úspešná. Staviť, naopak, všetko na „jednu kartu“ predstavuje vysoké riziko, obzvlášť ak sa očakáva vysoký výnos. Strata celého kapitálu tiež môže znamenať výrazné komplikácie pri ďalšom investovaní.

Tipy pre diverzifikáciu portfólia

Diverzifikácia sa dá spraviť viacerými spôsobmi. Častým riešením je rozloženie investície medzi rôzne aktíva. Napríklad obchodovanie na Forexe je možné doplniť investovaním do komodít ako zlato a striebro, akcií alebo kryptomien. Každá trieda aktív reaguje na iné faktory a podmienky, takže ich kombinovanie môže pomôcť minimalizovať riziko.

Pokiaľ nechcete investovať do zlata a striebra, ale uprednostňujete jedno aktívum, napríklad akcie, je vhodné rozdeliť investíciu medzi viaceré odvetvia. Týmto spôsobom sa môže minimalizovať vplyv negatívnych udalostí v jednom odvetví na celé portfólio. Možná je tiež geografická diverzifikácia, teda investovanie v rámci rôznych regiónov alebo krajín, aby sa zabezpečila vyššia ochrana pred geopolitickým či regionálnym ekonomickým výkyvom.

Dôležitou súčasťou diverzifikácie je pravidelné prehodnocovanie a prípadné rebalansovanie portfólia. Rebalansovanie je proces, ktorým sa upravuje váha jednotlivých aktív pre zachovanie rovnakého pomeru aktív a ich typov ako na začiatku investovania. Rebalansovanie sa robí pri vkladoch, predaji či nákupe. Aj to je spôsob, ako minimalizovať riziko a zvýšiť šancu na výnos.

Pasívne investovanie pre jednoduchú diverzifikáciu

Pasívne investovanie predstavuje dlhodobý proces, ktorý sleduje trh a ignoruje jeho kolísanie. So spoločnosťou XTB je možné pasívne investovať do ETF. Na rozdiel od aktívneho prístupu, pasívni investori sa neusilujú o maximalizovanie výnosu a zameriavajú sa na investovanie do ETF priemernej výkonnosti.

Na druhej strane, aktívne investovanie sa snaží aktívne prekonať trh častým nákupom a predajom aktív podľa aktuálneho vývoja na ňom. Tento prístup si ale vyžaduje veľa úsilia, času aj skúseností a vedomostí.

diverzifikácia portfólia

Výhodou pasívneho investovania sú nízke poplatky a dane, zvyčajne sa nemusí platiť daň z výnosu. Keďže pasívne investovanie kopíruje trh, rast býva stabilnejší. Na druhej strane treba počítať s nižšími výnosmi v porovnaní s možnosťami aktívneho investovania.

Pri aktívnom investovaní je možné kupovať a predávať vždy, keď to investor uzná za vhodné. Na výnosy nemusí čakať roky, získať sa dajú aj v priebehu dní alebo týždňov. Aj riziko nevydareného obchodu, a v tom prípade aj straty, je ale vyššie. Vyššie sú rovnako poplatky spojené s aktívnym investovaním, mnoho začínajúcich investorov preto uprednostní pasívne investovanie, ktoré je vhodné aj pre ľudí s minimálnymi vedomosťami o svete financií.

Upozornenie
Obsah tohto textu nie je investičným poradenstvom. Miera každej jednej investície je vysoko riziková, a preto je nutné ich konzultovať vždy s odborníkom a uistiť sa, že sú v súlade s vašimi cieľmi, ale aj možným rizikom. Web ani autor článku nenesú zodpovednosť za prípadné straty alebo škody, ktoré by mohli, či už priamo alebo nepriamo, na základe obsahu článku a zo vzniknutých investičných rozhodnutí nastať.

TS, foto: William Potter/Shutterstock.com, Drozd Irina/Shutterstock.com


Zdielať

About Author

Komentáre sú uzavreté.