Strašiak menom daňová kontrola

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Aj tomu najpoctivejšiemu podnikateľovi pri pomyslení na možnú daňovú kontrolu naskakujú na chrbte zimomriavky. A to najmä preto, lebo sa často spája s postihom a platením pokút. Ak podnikateľ platí dane načas a tiež vždy odovzdá daňové priznanie, aj tak daňová kontrola má právo skontrolovať, či bolo postupované v súlade so zákonom. I v tomto prípade platí, že pripraveným šťastie praje a preto ak sa podnikateľ poctivo pripraví, urýchli tým priebeh kontroly a vyhne sa možným komplikáciám. Ako na to?

Keď príde daňová kontrola…

Každý podnikateľ by mal mať všetky doklady súvisiace s podnikaním prehľadne zoradené, po formálnej stránke obsahujúce všetky správne údaje. Všetko riadne zaúčtované ako i preverené, či skutočná výška príjmov a výdavkov je zhodná s podaným daňovým priznaním.

Medzi najčastejšie vyžadované doklady patria faktúry, pokladničné doklady, dodacie listy, účtovné výkazy, daňové priznania ako aj potvrdenia o doručení podania. Počas daňovej kontroly môže podnikateľ ako kontrolovaný daňový subjekt klásť otázky, predkladať dôkazy súvisiace s potvrdením jeho tvrdení, zároveň dôkazy navrhnúť a vyjadrovať sa k zisteným skutočnostiam.

Kontrolovaný daňový subjekt má však aj určité povinnosti počas daňovej kontroly a to zabezpečiť vhodné miesto a podmienky na vykonanie kontroly, zapožičať doklady mimo miesta podnikania ako aj umožniť prístup k informačno-komunikačným prostriedkom, ktoré daňový subjekt používa na prevádzkovanie podnikateľskej činnosti.

daňová kontrola

Vyhotovenie protokolu

Zamestnanec správcu dane vyhotoví protokol. Protokol daňového úradu obsahuje výsledky daňovej kontroly vrátane vyhodnotenia dôkazov. Ak kontrolovaný subjekt nesúhlasí s postupmi a výsledkami kontroly, má právo využiť opravné prostriedky. Podnikatelia by nemali zabúdať, že miestne zisťovanie môže prebiehať nezávisle od daňovej kontroly, ale ak v rámci miestneho zisťovania správca dane zistí podozrenie, môže začať daňovú kontrolu a preto by podnikatelia mali mať na pamäti, že podvádzať štát sa nevypláca.

Mnohí podnikatelia si kladú otázku, či existujú skupiny podnikateľov, ktoré sú viac kontrolované avšak výber kontrolovaných subjektov sa uskutočňuje elektronicky, väčšinou na základe výberu podľa určitých zadaných kritérií, ktoré si určí správca dane.

V prichádzajúcom predvianočnom období by si však mali dávať väčší pozor práve obchodníci s rybárskymi potrebami, ktorí okrem predaja potrieb ako kaprové a sumcové navijaky, rybárske oblečenie, prípadne freedrové udice, háčiky či krmítka, predávajú aj živé ryby. Na pozore by sa mali mať i predajcovia, ktorí ponúkajú svoj tovar na jarmokoch a vianočných trhoch, na ktorých si zvyknú daňoví kontrolóri v predvianočnom čase posvietiť.

Prečítajte si tiež
Trio, s ktorým môžeš ušetriť pri zakladaní novej firmy.

TS, foto: Freepik.com


Zdielať

About Author

Komentáre sú uzavreté.