Levický hrad. Ozdoba mesta, ktorú spravoval Matúš Čák Trenčiansky

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Levický hrad sa nachádza priamo v centre mesta oproti hypermarketu. Hoci ide o ruiny, stále vyzerajú impozantne a rozhodne stoja za návštevu. V hornej časti sa zachovali zrúcaniny gotického paláca, aj najstaršie opevnenie a zastavte sa aj v Tekovskom múzeum, ktoré je hneď vedľa v kaštieli.

Ako sa dostať do Levíc a na hrad?

levice levický hradLevice sú sídlo najväčšieho okresu na Slovensku, je to zároveň 18.najvääčšie mesto u nás. Má vyše 31-tisíc obyvateľov. Zo severu sa do Levíc dostanete po R1 (od Nitry alebo od Zvolena), z ktorej zídete pri Čaradiciach smer na Kozárovce, alebo druhou stranou cez Hronský Beňadik, potom cez Psiare, Tlmače a dobočíte doľava na Levice.

V Leviciach môžete zaparkovať priamo na Parkovisku Levický hrad, alebo kúsok ďalej pred Tescom.
Ak sa nachádzate v centre Levíc (na Námestí hrdinov), odtiaľ sa dostaneme k hradu po Ulici P. O. Hviezdoslava, z ktorej pri novozrekonštruovanej synagóge odbočíme doľava. Za Obchodnou akadémiou odbočíme doprava a prídeme k hradnému areálu.

Hrad je pekne vidieť aj z hlavného cestného ťahu Nitra – Krupina, z ktorého možno odbočiť do centra mesta po Ulici P. O. Hviezdoslava a zaparkovať pri Obchodnej akadémii.

Ako vznikol Levický hrad?

Východná bašta Levického hradu

Východná bašta Levického hradu.

Pri ceste, ktorá viedla pri rieke Hron do stredoslovenskej banskej oblasti, pred jej vstupom do úžľabiny Slovenskej brány vybudovali v druhej polovici 13. storočia Levický hrad. Konzervovaná zrúcanina gotického nížinného hradu so zachovanou časťou renesančného predhradia je jednou z najstarších architektonických pamiatok.

Nízke sopečné bralo obklopovali močiare a bolo to ideálne miesto na výstavbu stredovekého hradu. Vrchol hradného pahorka má nadmorskú výšku 171 m, dolná časť hradného areálu leží na úrovni mesta o menej ako 10 m nižšie.

Prvým známym majiteľom Levického hradu bol Matúš Čák Trenčiansky. Z roku 1318 pochádza prvá písomná správa o jeho existencii, v ktorej sa spomína comes Jula z Topoľčianok ako kastelán a prívrženec Matúša Čáka. Po jeho smrti v roku 1321 sa hrad stáva kráľovským majetkom. Kráľ Karol Róbert daroval Levický hrad a panstvo svojej manželke Alžbete, dozvedáme sa na stránkach mesta Levice.

Neskôr vlastnil hrad kráľ Žigmund Luxemburský a v roku 1560 sa stal majiteľom hradu aj hradného panstva jágerský hrdina Štefan Dobó, ktorý rozšíril hradný areál o opevnený veľkolepý renesančný kaštieľ.

Starý TekovPrečítajte si tiež
Starý Tekov. História, chýrna husacina, tance aj čarovné okolie.

Na hrade

Skalný hrebeň je zastavaný pozdĺžnym palácom, ktorý bol možno pôvodne zovretý dvojicou veží. Na severnej strane hradného brala sa nachádza menšia hranolová veža s vnútornou studňou. „Na opačnej strane vyvýšeniny neskôr pribudol dnes málo zachovaný hradný palác. Do konca stredoveku sa do hradu zakomponovalo severozápadné predhradie, vymedzené kamennou hradbou, ktorú v nárožiach spevňovali tri valcové bašty,“ popisujú autori knihy Od hradu k hradu Daniel Kollár a Ján Lacika.

Vstup do hradu na juhozápadnej strane chránila hranolová strážna veža. Baštu v najsevernejšom cípe hradu neskôr obmurovali renesančným bastiónom, východná bašta nesie nadstavbu kruhového pavilónu, ktorá sa dnes využíva ako čajovňa. Vnútri predhradia stojí novoveká budova.

V 16. storočí sa na južnej strane hradného brala vytvorilo rozsiahle predhradie s veľkým nádvorím, na ktoré sa vmestilo početné jazdecké vojsko. Od mesta ho pôvodne oddeľovala vodná priekopa a prístupné bolo cez priechod v hranolovej bránovej veži. Na mieste zasypanej priekopy je dnes park.

Horný hrad z nádvoria

Horný hrad z nádvoria.

Bastiónová obrana

Podobná bránová veža bola aj na severnej strane predhradia. Obranu predhradia naprojektovali talianski architekti, pričom použili vtedy najmodernejší, bastiónový typ opevnenia. V druhej polovici 16. storočia postavili na nádvorí predhradia na strane mesta Dobóovský kaštieľ, napojený na bránovú vežu. Na západnej strane pribudol tzv. Kapitánsky dom, do ktorého stavebne začlenili bastión. Slúži ako výstavný priestor Tekovského múzea.

Levice a Tekovské múzeum

Tekovské múzeum.

Tekovské múzeum

V hradnom areáli sídli Tekovské múzeum, ktoré zhromažďuje archeologické, historické, národopisné, vlastivedné a prírodovedné zbierky zo širokého okolia. V hrade sa organizujú rôzne podujatia, napríklad Levické hradné slávnosti, ktorých atraktivitu zvýšilo vybudovanie amfiteátra v priestore juhozápadnej bašty.

LEGENDA. Levické biele husi
Len čo sa Turci usalašili v Levickom hrade, richtárovi Levíc doručili príkry list. Paša mu prikazoval, aby do týždňa päťdesiat najkrajších panien prinieslo do hradu práve toľko vykŕmených husí. Otcovia mesta bezmocne zatínali päste, matere ronili slzy, len bláznivé dievky, ktorých sa to najviac týkalo, hlava pri hlave si šušotali, chichúňali sa a pobrali sa vyplniť pašovu ošemetnú žiadosť.

Len čo hradné nádvorie zjasnili žiarivé úsmevy krásavíc, zbehli sa tam Turci zo všetkých kútov hradu. Vtedy panny vypustili husi do výšky na znamenie čakajúcim mládencom, tí hneď preliezli nestrážené hradby a v rukách diev sa zablysli čepele ukrytých dýk. V rozpútanom zmätku, pleskote husích krídel, gagote, jačaní a vreskote spoločne pobili zaskočených Turkov. Cisárske vojsko prišlo už k hotovému.

Levické hradné slávnosti

Levické hradné slávnosti.

Zdroj a foto: Dajama/Od hradu k hradu, wikimedia/Pudelek (Marcin Szala)
Hrady a zámky na Slovensku, Levice.sk, Mskslevice.sk


Zdielať

About Author

Komentáre sú uzavreté.